Bijlage 1 bij RV 18 oktober 2016 Vaststellen ... - Gemeente Oegstgeest

24 nov 2016 ... De aangebouwde schuur aan de dierenkliniek wordt gebruikt t.b.v. een ... de nadere invulling van Nieuw Rhijngeest opgenomen in de nota en ...

Bijlage 1 bij RV 18 oktober 2016 Vaststellen ... - Gemeente Oegstgeest - Gerelateerde documenten

Over Oegstgeest oktober 2004 - Vereniging Oud Oegstgeest

https://oudoegstgeest.nl/pdf-publicaties/OO_%28VOOp%29_2004_oktober.pdf

2 okt 2004 ... De foto op de voorkant van de omslag is afkomstig uil de collectie van G.c. van. Velzen. De auto passeert de 'Oude Tol' a.

Over Oegstgeest oktober 1996 - Vereniging Oud Oegstgeest

http://oudoegstgeest.nl/pdf-publicaties/OO_%28VOOp%29_1996_oktober.pdf

2 okt 1996 ... foto van ROBAS b.v. uit 1954 is waarschijnlijk het laatste ... Van Sillevoldt te Oegstgeest opge- ... Natuurlijk rijst de vraag of Josson hier wellicht ...

bijlage - De Zaanse Beweging editie 6: oktober 2015 - Gemeente ...

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/1563649/bijlage%20-%20De%20Zaanse%20Beweging%20editie%206:%20oktober%202015

2 okt 2013 ... voortdurend aan het solliciteren', vertelt. Sarah (26) uit krommenie: 'maar ik werd ... 'De Dekamarkt levert ons bijvoorbeeld iedere dag niet- ...

position paper burgerinitiatief lzl oegstgeest - Gemeente Oegstgeest

https://gemeenteraad.oegstgeest.nl/raadsinformatie/vergaderingen_3787/agenda/beeldvorming-burger_27021/position-paper-burgerinitiatief-lzl-oegstgeestpdf_3185862.pdf

31 juli 2017 ... 10 Vgl. de Huiskamer projecten van de Stichting Seniorenwens en het landelijk initiatief Vier het Leven. 11 Vgl. het Thuis Onbezorgd Mobiel ...

Sportnota Oegstgeest - Gemeente Oegstgeest

https://gemeenteraad.oegstgeest.nl/raadsinformatie/vergaderingen_3787/agenda/oordeelsvorming-ruimte_26952/bijlage-2-bij-rm-31-mei-2016-concept-sportnota-samen-in-beweging-z-14-05490pdf_3181802.pdf

ASC Voetbal. ▫ Stichting Biljartcentrum Oegstgeest. ▫ Oegstgeester Lawn Tennis Club. ▫ Tafeltennisvereniging Oegstgeest. ▫ Attila Handboogschuttersvereniging.

welstand oegstgeest - Gemeente Oegstgeest

https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Bestuur/het_college/Adviescommissies/Welstandsnota_Oegstgeest.pdf

De raad der gemeente Oegstgeest, gezien het voorstel van burgemees- ... De gemeente Oegstgeest heeft sinds 2004 een welstandsnota zoals ... Clusiushof. 8.

Over Oegstgeest oktober 2000 - Rijnlandse geschiedenis

https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/oegstgeest-vereniging-oud-oegstgeest/geschilderd-in-oegstgeest-floris-verster.pdf

In deze aflevering aandacht voor Floris Henric Verster van Wulverhorst. ... 13. Afb. 3 Endegeest, 1893, pastel, Rijksmuseum. Krö/ler-Mü/ler, Otterlo.

OKE 2018 oktober - Raad van Kerken Oegstgeest

http://www.raadvankerkenoegstgeest.nl/fileadmin/media-archive/raadvankerkenoegstgeest/1810OKe08-Okt-site.pdf

8 okt 2018 ... www.raadvankerkenoegstgeest.nl. OKe (Oegstgeester Kerkblad) ... Boer en Mirjam Huizer blijven voorzitter en scriba. Dominee Aart Verburg ...

bijlage - actualisatie 2016, IHP 16.1 - Gemeente Zaanstad

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/1974106/bijlage%20-%20actualisatie%202016,%20IHP%2016.1

Actueel. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de nadere uitwerking van het schetsontwerp voor de school. De kavel is erg krap en de schoolopgave groot.

Nieuwsbrief kerkenraad oktober 2016.pdf - Hervormde Gemeente ...

https://kerkspannumiens.nl/files/Nieuwsbrief%20kerkenraad%20oktober%202016.pdf

We hebben van PKN bericht ontvangen dat men voornemens is een nieuwe ... in erfpacht te geven bij de maatschap Alberda/Zijlstra in Dronrijp met ingang van.

bijlage Afvalbeleidsplan 2016-2021.pdf - Gemeente Dronten

https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/raadscommissie_11576/09-bijlage-afvalbeleidsplan-2016-2021pdf_558159.pdf

2012-2016 Afvalinzameling en reiniging gemeente Dronten en heeft o.a. verwerkingscontracten met HVC (restafval en grof huishoudelijk afval) en Orgaworld ...

RIS295339 Bijlage Armoedemonitor 2016 gemeente Den Haag

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4307618/1/RIS295339_Bijlage_Armoedemonitor_2016_gemeente_Den_Haag

en Escamp. In Leidschenveen-Ypenburg wonen relatief gezien de minste minima. ... van de mogelijkheid om goedkoper of gratis te kunnen zwemmen met de.

Advies rondweg Weerselo – 24 oktober 2016 - Gemeente Dinkelland

https://www.dinkelland.nl/file/1293/download

24 okt 2016 ... Vanaf 2004 is het voornemen om te komen tot een rondweg vertaald in bestuurlijke afspraken tussen de provincie Overijssel en de gemeente ...

RIS293896 bijlage Concept 2016 overeenkomst tussen gemeente ...

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3409649/1/RIS293896_bijlage_Concept_2016_overeenkomst_tussen_gemeente_Rotterdam_MRDH_en_RET

en die wordt verleend door MRDH aan RET NV voor de periode van [datum invullen. (2016)] tot [datum invullen (2026)]; o. “RET Bus”: RET Bus B.V., een ...

bijlage - De Zaanse Beweging editie 8: februari 2016 - Gemeente ...

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/1680714/bijlage%20-%20De%20Zaanse%20Beweging%20editie%208:%20februari%202016

3 feb 2016 ... Centrum Jong terecht. Op de achterkant ... het Sociaal Wijkteam Krommenie, 'hebben we al ... om eenzame mensen in Krommenie met elkaar.

bijlage - Stad aan de Zaan 2016 - 2019 - Gemeente Zaanstad

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/1818618/bijlage%20-%20Stad%20aan%20de%20Zaan%202016%20-%202019

19 maart 2016 ... 2016 - 2019 ... 13. 6. De doelen van de nieuwe aanpak en de doelgroepen waar de stad op mikt ... Festival dat alweer de vierde editie viert, is inmiddels ... augustus. FIC. FIC. FIC, Uitmarkt voor kinderen. FIC. FIC september.

Gemeente Oegstgeest - MEC Oegstgeest

https://mecoegstgeest.nl/wp-content/uploads/2016/01/Beeldengids_Oegstgeest.pdf

16 jan 2016 ... 18 t/m 30 > collectie Stichting Rivierduinen, overige beelden > aangekocht door de Gemeente Oegstgeest. Beeldengids G em een te O eg stg.

Vaststellen subsidie 2016 - Krimpen aan den IJssel

https://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Home/Vergaderingen-CORSA/25-04-2017---Burgemeester-en-Wethouders/011-Vaststelling-projectsubsidie-Fair-Chance-2016/Vaststellen-subsidie-2016.pdf

8 feb 2017 ... het bijzonder Rotary Krimpenerwaard-West, de Lionsclub Krimpen, de Rabobank Krimpenerwaard, de stichting Grote Vriend, Intertoys Capelle, ...

Vaststellen-ontwerpbestemmingsplan ... - Gemeente Haarlemmermeer

https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/Documenten/Vaststellen-ontwerpbestemmingsplan-NieuwVennep.pdf

4 sep 2012 ... Op het Lucas Bols terrein zijn twee kleine spots met een sterke verontreiniging door ... Medisch centrum Lucas Bols, Lucas Bolsstraat 10.

vaststellen hotelbeleid gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2012030412-Raadsbesluit-vaststellen-hotelbeleid-gemeente-Haarlem1.pdf

“Particuliere verstrekking tegen betaling, met een niet bedrijfsmatig karakter, aan ... De campermarkt is een groeimarkt, maar heeft nog geen locatie in Haarlem.

Vaststellen Gebiedsvisie Boerhaavewijk - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2011600032-Raadsbesluit-Vaststellen-Gebiedsvisie-Boerhaavewijk.pdf

In de tekeningen zou de zorgvoorziening fysiotherapie en preventief bewegen voor chronisch zieken ... L.Th. Verton. Nee, de bedoeling van de kaart in bijlage 4 ...

Vaststellen beleidsregel individuele ... - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Politiek-Beraad/2018/20-februari/19:30/10-bijlage-A-vaststellen-beleidsregel-individuele-studietoeslag-17int01373.pdf

van de studietoeslag voor de Bornse rechthebbenden definitief wordt vastgelegd. ... -Tevens bekend maken via de gemeentepagina in de Bornse Courant.

Vaststellen projectplan Beatrixplein e.o. - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2009194029-B-W-Nota-Vaststellen-projectplan-Beatrixplein-e-o-1.pdf

De Dekamarkt aan het Prinses Beatrixplein wil sinds een aantal jaar uitbreiden en de winkelvoorziening aan het plein is aan vernieuwing toe evenals de ...

Onderwerp: Volgnummer: Besluit tot vaststellen van ... - Gemeente Oss

https://www.oss.nl/web/file?uuid=820844e8-bb8d-4021-ab78-33c7e2233e1b&owner=ed2040ad-2962-4e83-b396-48eee775e322&contentid=55840

besluit vast te stellen: NADERE REGELS JEUGDHULP OSS 2016 ... In de specialistische jeugd-GGZ worden mensen behandeld met ernstige psychiatrische.

vaststellen bestemmingsplan De Pionier - Gemeente Woerden

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/28-november/19:00/raadsvoorstel-19r-00811-vaststellen-bestemmingsplan-de-pionier-1.pdf

14 nov 2019 ... ook vragen over de Pionier aan Zegveld Zorgt, GroenWest en het ... Verder is er nog een fietsenwinkel, Stoof tweewielers Zegveld gelegen op ...

1. Vaststellen Stedenbouwkundig Programma ... - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019944823-1-Vaststellen-Stedenbouwkundig-Programma-van-Eisen-Stephensonstraat.pdf

4 feb 2020 ... Hoorne Vastgoed wil op deze locatie ongeveer 70 sociale huurappartementen en 16 vrije sector huurappartementen realiseren. Dit gedeeltelijk ...

Vaststellen nulmeting en plan van aanpak basisproj - gemeente ...

http://www.heusden.nl/risarchief/LoketDocumenten/Vaststellen%20nulmeting%20en%20plan%20van%20aanpak%20basisproject%20zwerfafval.pdf

3. 7. Burg. Van Houtplein bij fietswinkel (Vlijmen). 4. 3. 3. 3. 8. Konijnenbergstraat kant Burg. Van Houtpl. (Vlijmen). 3. 3. -. -. 9. Botermarkt (Heusden). 4. 4. -. -. 10.

Vaststellen evenementenbeleid gemeente Heusden 2017 pdf, 797kB

https://www.heusden.nl/dsresource?objectid=8984e912-074d-4092-8528-db6ca9cfa920&type=PDF

7 maart 2017 ... mr. H.J.M. Timmermans ... evenementenbeleid bevat regels voor evenementen om daarmee ... evenementen op het Raadhuisplein in Drunen.

1. Vaststellen ruimtelijke strategie Brinkmann - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017270280-1-Vaststellen-ruimtelijke-strategie-Brinkmann.pdf

27 juni 2017 ... de bouwlagen -1 tot en met 1 zijn in handen van het Rabo Pensioenfonds, het ontwikkel- en assetmanagement is uitbesteed aan Syntrus ...

1. Opening en vaststellen agenda Jan Hutten ... - Gemeente Nijkerk

https://www.nijkerk.eu/document.php?fileid=55709&f=eba9fd9e0f5ea4e92473e47b8e453cc9&attachment=1&c=28184

1 jan 2020 ... Nederland, stichting Timon. Gemeente: Jan Hutten (voorzitter) en Jonie Meijer - Bakarbessy (verslag) en Tim Robbe. (adviseur extern) ...