Document (projectcode – volgnummer - Gemeente Dronten

De gemeente Dronten heeft aangegeven in principe medewerking te willen verlenen ... Flevoland weer en vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het.

Document (projectcode – volgnummer - Gemeente Dronten - Gerelateerde documenten

Document (projectcode – volgnummer - Gemeente Dronten

https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/123070/4060%20-%20Bp%20De%20Voor%20-%20Biddinghuizen.pdf

De gemeente Dronten heeft aangegeven in principe medewerking te willen verlenen ... Flevoland weer en vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het.

Document (projectcode – volgnummer - Gemeente Stadskanaal

https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/1._Inwoner/Bouwen_en_wonen/Nota_van_uitgangspunten_Omgevingswet.pdf

vingsplan kan beter worden ingespeeld op actuele maatschappelijke vraagstukken ... horen op het bedrijventerrein, zijn in principe hier niet gewenst.

Document (projectcode – volgnummer

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=westerveld&id=100012568

Reclamant 15, Vorrelvenen 11 te Dwingeloo. Alle zienswijzen zijn, bij het hanteren van de verzendtheorie, ontvankelijk en als zodanig in behandeling genomen ...

Document (projectcode – volgnummer - Planviewer

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0093.086406-VA03/t_NL.IMRO.0093.086406-VA03_index.pdf

Op 26 oktober 2001 heeft de gemeenteraad het Structuurplan ”Terschelling ... op de kenmerken van het betreffende pand c.q. de belendende panden;.

Document (projectcode – volgnummer - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=57415&f=15d333ef31a07d32ea32d5fa7ff72365&attachment=1&c=35330

meente Skarsterlân, vastgesteld op 25 november 1992, en goedge- keurd op 8 juli 1993;. ▫ Bestemmingsplan Bedrijventerrein Slotmolen Sint Nicolaasga, ge-.

Bomenroute in Dronten Betere dekking snel ... - Gemeente Dronten

https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/811564/GemeenteNieuws%20week%2030%202018,%2025-07-2018

25 juli 2018 ... Openingstijden: werkdagen ... het voorontwerp bestemmingsplan “Lidl Dronten ... Spijkweg 15 Biddinghuizen, plaatsen van lichtmasten en ...

gemeente dronten bestemmingsplan dronten-nieuwbouw zwembad ...

https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/881998/D1001%20Dronten-Nieuwbouw%20zwembad%20Overboord%20vastgesteld%20BP

Bestemmingsplan Dronten-Nieuwbouw zwembad Overboord (D1001) ... perron). De gemeente heeft een sterke grondpositie binnen het Hanzekwartier echter ...

voorstel - website-gemeenteraad-dronten - Gemeente Dronten

https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/gemeenteraad_11255/06-aa-voorstel-vaststelling-bestemmingsplan-buitengebiedpdf_544196.pdf

Boudeling, Rivierduinweg 8 te Swifterbant (zienswijze 48); s. Countus accountants adviseurs b.v., de heer A.J. Albers, Postbus 1 te Markelo namens de heer ...

Naar succesvolle stranden in Dronten - Gemeente Dronten

https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/raadscommissie_12132/bijlage-1-bij-raadsvoorstel-koersnotitie-strandenpdf_580565.pdf

22 aug 2017 ... Op het strand ligt restaurant Beachclub NU. ... Waar de overheid vroeger bepaalde hoe het moest, is de werkwijze nu meer gericht op.

dronten biddinghuizen – spijkweg 36-38 (8066 ... - Gemeente Dronten

https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/123096/8066%20-%20Bestemmingsplan%20Biddinghuizen%20Spijkweg%2036-38.pdf

Lowlands-festival wordt georganiseerd) zijn hierbij bekende voorbeelden. Deze voorzieningen zijn gelegen ... Adres: Spijkweg 36-38. 8256 RJ Biddinghuizen.

Dronten, Analyserapport tbv Retailvisie 2018 - Gemeente Dronten

https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/raadscommissie_17427/retailvisie-dronten-2018-deel-b-analysepdf_1547653.pdf

2 okt 2018 ... PDV-locatie De Noord en Business Zone Delta. • Steeds vaker ... winkelgebied wordt aangeduid is de Business Zone Delta. Dit ... Warenhuis. 1.

Advies werkgroep raadzaal Dronten - Gemeente Dronten

https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/raadscommissie_31067/bijlage-advies-werkgroep-raadzaal-drontenpdf_4277009.pdf

5 nov 2019 ... 03 Gemeentehuis Dronten | Inbo Eindhoven | P11370 | 5 november 2019. Inleiding en proces participatie. Inleiding. Dit document bevat de ...

Bestemmingsplan Dronten, Reveweg 8 (D4007) - Gemeente Dronten

https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/gemeenteraad_24885/bestemmingsplan-dronten-reveweg-8-d4007pdf_3090161.pdf

Revehof Reveweg 8 Dronten pagina 1. 1 INLEIDING. Het Revehof is voornemens haar activiteiten uit te breiden en de gebouwen te gebruiken voor activiteiten ...

gemeente dronten dronten buitengebied (d4000) bestemmingsplan

https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/123121/D4000%20-%20Vastgesteld%20bp%20Buitengebied%20Dronten%2030%20april%202015.pdf

30 april 2015 ... Jelte Janzen. Tolhuisweg 57. 8443 DV ... Familie Stronkhorst, Ellerweg 22 te Biddinghuizen;. 34. ... Op Ellerweg 22 is Stichting Jelte gevestigd.

Een sportbedrijf - website-gemeenteraad-dronten - Gemeente Dronten

https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/raadscommissie_11578/20160606-verkennende-notitie-sportbedrijfpdf_558251.pdf

6 juni 2016 ... Ervaringen met Optisport en Donkergroen. Optisport BV. Na een stroeve start verloopt de samenwerking tussen de gemeente Dronten en ...

Bestemmingsplan Dronten - Golf Residentie - Gemeente Dronten

https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/123117/9080%20-%20Bestemmingsplan%20Dronten%20-%20Golf%20Residentie.pdf

6 nov 2006 ... 1). Gemeente Dronten, Bestemmingsplan Park Residentie Dronten, juli 2005. ... 303204 Bol Handelsonderneming. Noorderbaan 1.

Untitled - website-gemeenteraad-dronten - Gemeente Dronten

https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/gemeenteraad_11998/a-07-raadsinformatiebrief-bw-inzake-plan-van-aanpak-jongeren-op-gezond-gewichtpdf_575071.pdf

van Sport in Dronten, Shanna Brižić, is eveneens JOGG-regisseur. ... aan gewerkt wordt zodat die expertise van de experts ook lokaal in- gezet kan worden bij ...

SPIL - website-gemeenteraad-dronten - Gemeente Dronten

https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/raadscommissie_11196/06-bijlage-jaarrekeningpdf_541353.pdf

fluctuatie in het leerlingenaantal op AZC-school De Vlieger. Hiervoor is een verzoek om vergoeding bij de gemeente Dronten ingediend. De maatregelen die ...

Onderwerp: Volgnummer: Besluit tot vaststellen van ... - Gemeente Oss

https://www.oss.nl/web/file?uuid=820844e8-bb8d-4021-ab78-33c7e2233e1b&owner=ed2040ad-2962-4e83-b396-48eee775e322&contentid=55840

besluit vast te stellen: NADERE REGELS JEUGDHULP OSS 2016 ... In de specialistische jeugd-GGZ worden mensen behandeld met ernstige psychiatrische.

Standplaatsenbeleid Dronten en Beleidsregel ... - Gemeente Dronten

https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/703510/Standplaatsenbeleid%20Dronten%20en%20Beleidsregel%20Standplaatsen%202009.pdf

Bloemen, vrijdag en zaterdag. Losse standplaatsen. De Telegraaf, zaterdag. Tussendek. 1 standplaats. Kenteken graveren/Ruitreparatie, maandelijks vrijdag.

gemeente dronten bestemmingsplan dronten - bedrijventerrein ...

https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/123120/D2001%20-%20Bp%20Dronten%20-%20Bedrijventerrein%20Poort%20van%20Dronten.pdf

3 nov 2015 ... Bestemmingsplan Dronten - Bedrijventerrein Poort van Dronten (D2001). De ligging en begrenzing van het plangebied. 1.3 Leeswijzer. In deze ...

GEMEENTE DRONTEN DRONTEN – DE GILDEN / HET PALET ...

https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/raadscommissie_11398/17-bijlage-ontwerp-bp-dronten-de-gilden-het-palet-1100pdf_550686.pdf

uitwerkingsplan Dronten - De Gilden Wisentzone (vastgesteld op 17 oktober ... De bever is in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland een vrij algemene verschijning.

Evaluatie participatiebeleid Dronten - Gemeente Dronten

https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/raadscommissie_16894/bijlage-1-eindrapport-evaluatie-participatiebeleid-drontenpdf_1262598.pdf

1 mei 2018 ... Burgerbegroting - Breda/Oldebroek/Geffen ... ties zoals de voedselbank en kringloop, hulpverlening, maatschappelijke organisaties, ...

02-2020_gemeente Dronten.indd - Gemeente Dronten

https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/1265837/GemeenteNieuws%20week%202%202020,%2008-01-2020

8 jan 2020 ... Gemeente Dronten: Postadres: Postbus 100,. 8250 AC Dronten. Gemeentehuis: De Rede 58, Dronten. Tel. 14 0321. Openingstijden maandag ...

Bestemmingsplan Woongebieden Dronten - Gemeente Dronten

https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/gemeenteraad_16928/nieuwe-nota-zienswijzen-bestemmingsplan-woongebieden-dd-27-september-2018pdf_1448370.pdf

27 sep 2018 ... ... er al 26 jaar diverse diersoorten schuilen en/of verblijven in de houtwal en omringende ruigten. ... fysiotherapie. De wens om de mogelijkheid ...

Parkeervisie Centrum Dronten - Gemeente Dronten

https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/703509/Parkeervisie%20Dronten-centrum.pdf

12 juni 2013 ... Vanaf 12 december 2012 is het busstation De Bolder verplaatst naar het ... g ifte s. Almere. Lelystad. Noordoostpolder. Dronten. Urk. Zeewolde ...

Duurzaam Dronten - Gemeente Dronten

https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/raadscommissie_11086/07-bijlage-20120202-duurzaam-dronten-definitieve-versiepdf_537274.pdf

2 feb 2012 ... Met het vijfkrachtenmodel van Porter kan er een marktonderzoek worden gedaan om te bepalen wat de aantrekkelijkheid van de markt nu ...

Accommodatiebeleid Dronten - Gemeente Dronten

https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/raadscommissie_11258/12-bijlage-accommodatiebeleiddef1aprilpdf_544528.pdf

Biddinghuizen) draagt deze gemeente zorg voor adequate huisvesting. ... huisvestingsvraagstuk actueel is komt de vraag van renovatie (aansluiten bij de ...

Kerkelijke gemeente - Protestantse Gemeente Dronten

https://www.pgdronten.nl/s/ANBI-TransparantieGegevens-KerkelijkeGemeente.pdf

De Protestantse gemeente te Dronten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de ... 3). Zie: http:www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/Paginas/Default.aspx ...

C'est la vie - Gemeente Dronten

https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/96004

waar buurtbewoners van café La Vie in hun rust worden gestoord ze zijn met de gemeente en de politie gaan praten om een oplossing aan te dragen maar na ...

Aanvraaggegevens - Gemeente Dronten

https://secure.dronten.nl/gemeenteraad/agenda-gemeenteraad_42929/agenda/gemeenteraad_24885/aanvraag-dorhout-meeswebversiepdf_3090361.pdf

14 sep 2018 ... Dorhout Mees, voorzien in de gemeente Dronten. ... omgeving de boorgegevens die beschikbaar zijn op het DINO loket en boorgegevens.

informatiepagina van de gemeente Dronten

https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/451417/GemeenteNieuws%20week%2026%202017,%2028-06-2017

28 juni 2017 ... De Schipbeek 30, Dronten. Tel. 14 0321. Openingstijden: werkdagen. 09.30 – 12.00 ... van 150 meter van Wisentweg nummer 7 een verplicht ...