Vaststellen evenementenbeleid gemeente Heusden 2017 pdf, 797kB

7 maart 2017 ... mr. H.J.M. Timmermans ... evenementenbeleid bevat regels voor evenementen om daarmee ... evenementen op het Raadhuisplein in Drunen.

Vaststellen evenementenbeleid gemeente Heusden 2017 pdf, 797kB - Gerelateerde documenten

Vaststellen evenementenbeleid gemeente Heusden 2017 pdf, 797kB

https://www.heusden.nl/dsresource?objectid=8984e912-074d-4092-8528-db6ca9cfa920&type=PDF

7 maart 2017 ... mr. H.J.M. Timmermans ... evenementenbeleid bevat regels voor evenementen om daarmee ... evenementen op het Raadhuisplein in Drunen.

Evenementenbeleid gemeente Brunssum 2017 - Repository

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2017-53774/currentitem

De gemeente Brunssum heeft de missie te beschikken over een prettig ... Vijverpark, Openluchttheater (verder OLT) en specifiek voor de kermis het Koutenveld. ... tele evenementen plaats, zoals als in 2016 de dag van de bouw en in 2017 het ...

Evenementenbeleid 2017-2020 - Gemeente Leidschendam

https://www.lv.nl/file/2289/download

Ad 5: Op dit moment wordt Leidsenhage vernieuwd (Mall of the. Netherlands). Deze vernieuwing wordt in 2019 afgerond. P9 kan momenteel niet worden benut ...

Strategisch evenementenbeleid 2017-2023 - Gemeente Almere

https://www.almere.nl/fileadmin/user_upload/17c_BL_Strategisch_evenementenbeleid_2017-2023_NOTA.pdf

Zo willen we komen tot een onderscheidende 'Almeerse' evenementenkalender, passend bij de hiervoor genoemde vier pijlers. Het faciliteren van evenementen ...

Jaarverslag en jaarrekening 2017 - gemeente Heusden

https://www.heusden.nl/dsresource?objectid=90e95ca9-624d-4092-adf9-e018564729bb&type=org

In 2017 is een overeenkomst gesloten met ontwikkelaars en Woonveste voor het realiseren van 205 nul-op-de-meter huur en koopwoningen in de periode ...

Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015 - gemeente Heusden

https://www.heusden.nl/dsresource?objectid=e203e41e-f748-4fa1-b7c8-ba48ce8ba458

Kredietbank Nederland. Dit heeft ertoe geleid dat we ons deze laatste jaren steeds meer richten op preventie van schulden. In 2011 zijn we samen met Waalwijk ...

Sociaal-economisch plan Heusden 2015 - gemeente Heusden

https://www.heusden.nl/dsresource?objectid=d4716a3d-e529-4b21-b825-26f2b36ffcf4

4 juni 2015 ... De gemeente Heusden zet onder andere Talent2work in. Uitgangspunt is daarbij dat elke. (werkzoekende) persoon één of meer speciale ...

Exploitatieplan openbaar vervoer 2017 Arriva ... - gemeente Heusden

https://www.heusden.nl/dsresource?objectid=7cea3628-c4e0-4549-809b-6df78cb0aecb&type=PDF

26 juli 2016 ... Eindhoven en rijdt lijn 136 naast de Volansen 300 en 301 tussen Tilburg – Waalwijk – Den Bosch. Waarom ... bus weg te halen uit deze kern.

Groenstructuurplan Heusden 2018-2022-O - gemeente Heusden

https://www.heusden.nl/dsresource?objectid=dd3c0a2f-e141-4850-ab5e-6a6c78f05174

steden als Eindhoven, Tilburg en Utrecht is het in Heusden prettig en ... ecologie: groen is van belang voor planten en dieren (voorkomen, leefgebied, ... Wanneer de gemeente door een actie van een particuliere buurman op basis van het.

Evaluatie jeugdbeleid Heusden - gemeente Heusden

https://www.heusden.nl/dsresource?objectid=16410510-fe79-4c45-ac57-14842504054b&type=org

Scouting Garcia Moreno. Scouting Maurice Falcard. Scouting Sint Victor. Scouting St. Jan. Sportraad Heusden. Stichitng Turkse Cultuur. Stichting Utopia.

actieplan parkmanagement heusden - gemeente Heusden

http://www.heusden.nl/risarchief/LoketDocumenten/04_d_Actieplan%20parkmanagement.pdf

1 feb 2007 ... Acquisitiebrief parkmanagement naar bedrijven ... parkmanagementvereniging opgericht naar het voorbeeld van Het Hoog, zij het dat op de.

Heusden. Samen. Doen! - gemeente Heusden

https://www.heusden.nl/dsresource?objectid=780bd56d-6c04-48ec-932b-cf5b8aff2e0d&type=org

Doen! Programma 2018 - 2022 van de coalitie. DMP Heusden, Gemeentebelangen Heusden,. VVD Heusden en Heusden één ...

Gemeente Heusden Gemeente Heusden - Heusden Transparant

https://heusdentransparant.nl/files/Visiedocument-Structuurvisie-Heusden-29052008.pdf

29 mei 2008 ... steeds de fysieke grens van de stedelijke uitbreidingen van Drunen, ... Hiermee wordt een helder beeld geschetst voor het lokale verkeer, dat ...

Waterplan Heusden.pdf - gemeente Heusden

https://www.heusden.nl/risarchief/LoketDocumenten/Waterplan%20Heusden.pdf

Natuurtechnische inrichting Heidijk. P39 (Bestaand) Roeivijver Drunen. Pas als al deze investeringen in beeld gebracht zijn, zal het uitvoeringsprogramma of.

Vraag ex art 43 rvo f a van der lee heusden ... - gemeente Heusden

https://www.heusden.nl/dsresource?objectid=063ebeda-c059-487a-af8f-224f0dd12923&type=PDF

25 juni 2019 ... State inzake de GOL. 1. Collegevoorstel. Aanleiding / voorgeschiedenis. In de brief van 30 mei 2019 stelde raadslid F.A. van der Lee (Heusden ...

SEP Heusden versie 4-8 def - gemeente Heusden

https://www.heusden.nl/dsresource?objectid=43e41193-359b-4d16-8630-4b34f9fe3ffa

Samen met de stichting Metal Valley Netherlands en het Heusdens ... Figuur 2.1: geplande hoofdwegstructuur gemeente Heusden (schematisch) ... stimuleren van evenementen in het centrum van Drunen, met toepassingen op internet.

Evenementenbeleid - Gemeente Oss

https://www.oss.nl/web/file?uuid=0bd69afd-02f4-4fbd-b9be-4cbd4560b537&owner=ed2040ad-2962-4e83-b396-48eee775e322&contentid=54013

De gemeente Oss stimuleert evenementen: • Met een ... belasting voor het hebben van voorwerpen, zoals ... Hiermee kan de balans worden gevonden tussen.

vaststellen hotelbeleid gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2012030412-Raadsbesluit-vaststellen-hotelbeleid-gemeente-Haarlem1.pdf

“Particuliere verstrekking tegen betaling, met een niet bedrijfsmatig karakter, aan ... De campermarkt is een groeimarkt, maar heeft nog geen locatie in Haarlem.

Vaststellen-ontwerpbestemmingsplan ... - Gemeente Haarlemmermeer

https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/Documenten/Vaststellen-ontwerpbestemmingsplan-NieuwVennep.pdf

4 sep 2012 ... Op het Lucas Bols terrein zijn twee kleine spots met een sterke verontreiniging door ... Medisch centrum Lucas Bols, Lucas Bolsstraat 10.

Evenementenbeleid - Gemeente Nijmegen

https://www.nijmegen.nl/gns/index/begroting/1249826/C20120116o_2.01Rvs_SP00_EMBARGO_Kadernota_evenementenbeleid_Full_Event.pdf

16 jan 2012 ... dat juist zij in 2013 wil gelden als dé culturele hoofdstad van het oosten. Gelet op die concurrentie moet de cultuurstad Nijmegen, oudste stad ...

Evenementenbeleid gemeente Meppel

https://www.meppel.nl/Bestuurenorganisatie/Beleid_regelgeving/Beleidsinformatie/Ondernemen/Evenementenbeleid_Meppel_definitief_2015_03_26.pdf

Nationale Sportweek. X. Rommelmarkt DOS'46. Jeugdsentiment Meppel. Koningsdag. AlexAnders Festival. Voorjaarsbraderie. Sportweek Haveltermade. X.

Evenementenbeleid Gemeente Uden

https://www.uden.nl/data/downloadables/7/4/7/3/evenementenbeleid-gemeente-uden.pdf

1.1.4 Tot slot. 3. 1.2. Hoe Evenementen stimuleren? 4. 1.2.1 Welke evenementen? 4 ... op sportief, cultureel en recreatief gebied evenementen plaatsvinden. Het.

Evenementenbeleid - Gemeente Velsen

https://www.velsen.nl/sites/default/files/evenementenbeleid_gemeente_velsen.pdf

Santpoort Noord Spekkenweg 8 boerenmarkt 2x. Santpoort Noord Landgoed Duin en Kruidberg pinksterjaarmarkt, kerstmarkt. Santpoort Zuid. Ruine van ...

Evenementenbeleid - Gemeente Hardinxveld

https://www.hardinxveld-giessendam.nl/Bestuur/Bestuur/Regelgeving/Relevante_pagina_s/Beleidsnota_s/Evenementenbeleid.pdf

17 feb 2015 ... vuurwerkspecialist. Deze specialist moet hiervoor bij de provincie Zuid-Holland een aanvraag indienen. Uw vuurwerkspecialist kan u hier meer ...

Evenementenbeleid - Gemeente Brummen

https://www.brummen.nl/fileadmin/brummen/Documenten/Inwoners/evenementenbeleid_2017.pdf

Bijvoorbeeld de pinkstermarkt of een dancefeest. Een dergelijk evenement heeft een groot fysiek ruimtebeslag, met name vanwege de grote publieksaantallen; ...

Evenementenbeleid - Gemeente Veenendaal

https://veenendaal.raadsinformatie.nl/document/8073362/3/A3_SGP_Wijze_van_meten_-_Evenementenbeleid_-_verworpen

VEENENDAAL. Nummer: A FZ; van de fractie SGP. Onderwerp: wijze van meten. De raad van de gemeente Veenendaal in vergadering bijeen d.d. 17 oktober ...

Evenementenbeleid - Gemeente Bodegraven

https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/file/216/download

1 okt 2012 ... de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Versie 1 ... Evenementenbeleid Bodegraven-Reeuwijk. Informatie ... Najaarsmarkt of Bruisend Reeuwijk.

Evenementenbeleid - Gemeente Doesburg

https://www.doesburg.nl/mgd/files/evenementenbeleid_incl._amendementen.pdf

ten zoals Doesburg Binnenste Buiten en de Kermis en eendaagse evenementen zoals de ... bij een wielerronde (vergelijk de Giro in 2016). Evenementen.

Evenementenbeleid - Gemeente Castricum

https://www.castricum.nl/fileadmin/BUCH/visie-en-beleid/Castricum/recht-veiligheid-handhaving/Evenementenbeleid_2008.pdf

uitzonderingen gelden voor de volgende traditionele evenementen:: Rock'n roll festival in. Akersloot, Beach volleyball op het strand en Stratenvoetbaltoernooi ...

Evenementenbeleid - Gemeente Woudenberg

https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Lokale_regelgeving_en_beleid/Evenementenbeleid_Gemeente_Woudenberg_2014.pdf

strandrellen in Hoek van Holland en de Love Parade in Duisburg. Daarnaast neemt de ... braderie met uitsluitend achtergrondmuziek. Geluid speelt bij ...

Evenementenbeleid - Gemeente Leiden

http://ro.leiden.nl/planproces/planproces/plannen/NL.IMRO.0546.BP00119-/NL.IMRO.0546.BP00119-0301/b_NL.IMRO.0546.BP00119-0301_tb2.pdf

per 2016 vanuit de budgetten van Stedelijk Beheer bij grote evenementen € 75.000 moeten gaan besparen door kosten door te berekenen aan organisatoren of.

evenementenbeleid - Gemeente Laren

https://www.laren.nl/dsresource?objectid=389d9e62-3e0c-4936-b837-c7d7f14faea8&type=pdf

1ste wijziging vastgesteld op 23 mei 2017 ... van huidige evenementen op regionaal niveau zijn Koningsdag en de kermis. ... evenement. Rotary Laren Blaricum.

1. Vaststellen Stedenbouwkundig Programma ... - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019944823-1-Vaststellen-Stedenbouwkundig-Programma-van-Eisen-Stephensonstraat.pdf

4 feb 2020 ... Hoorne Vastgoed wil op deze locatie ongeveer 70 sociale huurappartementen en 16 vrije sector huurappartementen realiseren. Dit gedeeltelijk ...

Onderwerp: Volgnummer: Besluit tot vaststellen van ... - Gemeente Oss

https://www.oss.nl/web/file?uuid=820844e8-bb8d-4021-ab78-33c7e2233e1b&owner=ed2040ad-2962-4e83-b396-48eee775e322&contentid=55840

besluit vast te stellen: NADERE REGELS JEUGDHULP OSS 2016 ... In de specialistische jeugd-GGZ worden mensen behandeld met ernstige psychiatrische.