besluit: tot het vaststellen van het bij dit besluit behorende ...

1 jan 2018 ... Twente heeft een aantal jaren geleden de RUD Twente opgericht. Dit is een netwerk samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten en de ...

besluit: tot het vaststellen van het bij dit besluit behorende ... - Gerelateerde documenten

besluit: tot het vaststellen van het bij dit besluit behorende ...

https://www.oldenzaal.nl/sites/default/files/Uitvoeringsprogramma%20vergunningverlening,%20toezicht%20en%20handhaving%20%28VTH%29%202018_0.pdf

1 jan 2018 ... Twente heeft een aantal jaren geleden de RUD Twente opgericht. Dit is een netwerk samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten en de ...

Behorende bij het besluit van de raad van Purmerend, d.d de ...

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/Images/Purmerend/i263133.pdf

Kanaalschans. Kanaalzicht. Nieuwstraat. Schoolplein. Gouw. Noordhollandsch Kanaal. Kanaaldijk. Tramplein. Jaagweg. Herengracht. Tramplein. Nieuwegracht.

Onderwerp: Volgnummer: Besluit tot vaststellen van ... - Gemeente Oss

https://www.oss.nl/web/file?uuid=820844e8-bb8d-4021-ab78-33c7e2233e1b&owner=ed2040ad-2962-4e83-b396-48eee775e322&contentid=55840

besluit vast te stellen: NADERE REGELS JEUGDHULP OSS 2016 ... In de specialistische jeugd-GGZ worden mensen behandeld met ernstige psychiatrische.

Besluit van 7 juli 2016 tot wijziging van het Besluit ... - Eerste Kamer

https://www.eerstekamer.nl/overig/20160714/besluit_van_7_juli_2016_tot/f=y.pdf

7 juli 2016 ... Besluit van 7 juli 2016 tot wijziging van het ... mate weer waarin hij beleggingsrisico kan en wil nemen. ... Uitgegeven de veertiende juli 2016.

Besluit van 28 augustus 2015, houdende wijziging van het Besluit ...

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-579941.pdf

28 aug 2015 ... Dit kan leiden tot pijn en fysiek ongerief. Het kabinet is van mening dat de omstandigheden voor wilde dieren in het circus, ondanks de grote ...

1 Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het ...

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-890901.pdf

landbodem op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving is ingedeeld. Artikel 4.1243 (bodem: kwaliteitsborging). Met het oog op het beschermen van de ...

Besluit van … tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ...

https://www.internetconsultatie.nl/insidersregeling/document/4645

Onze Minister wijst de rechterlijke ambtenaren als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 5° tot en met 7°, van de Wet op de rechterlijke organisatie, alsmede de ...

Conceptbesluit Besluit van , houdende een wijziging van het Besluit ...

https://www.internetconsultatie.nl/besluitverlagingbijdragezorgenondersteuning/document/3486

Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt als volgt gewijzigd: A. In artikel 1.1 ... structurele compensatie voor het vervallen van de ouderentoeslag vormgegeven.

1 Besluit van tot wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving, het ...

https://www.eerstekamer.nl/overig/20191021/besluit_van_tot_wijziging_van_het/document3/f=/vl31k5tr4mr3.pdf

21 okt 2019 ... HOOFDSTUK 1 AANVULLING EN WIJZIGING BESLUITEN OP GROND VAN DE. OMGEVINGSWET. Artikel 1.1 (Besluit kwaliteit leefomgeving).

Besluit van tot wijziging van het Besluit personeel veiligheidsregio's ...

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-807866.pdf

aanpassing van enkele functies van de GHOR en functies en rangen van de brandweer. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van .

Besluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ...

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-861623.pdf

Verbond van Verzekeraars, de Vereniging Eigen Huis (VEH) en een particulier. ... gedeeld over de vraag of het bij rentemiddeling voor banken toegestaan zou ...

Besluit van tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft en het ...

https://www.internetconsultatie.nl/transparantiebesluitfm/document/3244

Dit besluit wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) en het Besluit uitvoering EU- verordeningen financiële markten in verband met de Wet transparant ...

1 Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten ... - Internetconsultatie

https://www.internetconsultatie.nl/aanvullingsbesluit_bodem_omgevingswet/document/3777

... en de provincie Friesland ten oosten van de lijn Elsloo-Oosterwolde- ... baggerspecie afkomstig is uit en weer wordt toegepast binnen een diffuse zware ...

Besluit van 22 mei 2017 tot wijziging van het Besluit ... - Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/besluiten/2017/05/24/staatsblad-212-2017/stb2017-212.pdf

22 mei 2017 ... 3 http://www.petitie24.nl/petitie/392/ik-wil-ook-in-het-brp-basis-registratie-personen. Staatsblad 2017 212. 4. Page 5. B. Het huidige artikel 66 ...

besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 ...

http://www.vlaamsesels.be/drupal/sites/default/files/wijzigingsbesluit.pdf

l'euro a recommandé de modifier le mode de calcul des jours d'intérêts ... Lode Sellaan 25, 2100 Deurne (Antwerpen) ... Steg-Jola, naamloze vennootschap,.

BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de ... - Acm

https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/bijlagen/666_bma0469-0111.pdf

Erasmus Verzekeringen B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. De ... Guardian Verzekeringen Maatschappij (hierna: Guardian). - Zwolsche ...

Besluit

https://www.odnhn.nl/Nieuws/Bekendmakingen/Vergunningen_en_Ontheffingen/18_09_2019_Wet_natuurbescherming_Hippolytushoeverweg_15a_Slootdorp/Bijlagen_bij_zaaknummer_288979/Besluit.pdf

Vergunninghouder : Zweefvliegcentrum Noordkop. Locatie. : Hippolytushoeverweg 15a, Slootdorp. A. Besluit. 1. Onderwerp aanvraag. 2. Besluit. 3. Procedureel.

Besluit - RVO.nl

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/03/B02%20omgevingsvergunning%20gemeente%20Sudwest%20Fryslan.pdf

Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer UV 20170261. In deze ... Gemeente Súdwest-Fryslân ... Kadastraal bekend als Bolsward, sectie b, nummer 7399.

Besluit - RUD NHN

https://www.odnhn.nl/Nieuws/Bekendmakingen/Vergunningen_en_Ontheffingen/10_05_2019_Wet_natuurbescherming_Baanstee_Noord_kavel_5D_Purmerend_sectie_i_perceel_nr_1378/Bijlagen_bij_zaaknummer_268852/Besluit.pdf

6 mei 2019 ... Zaaknummer. Vergunninghouder. Locatie. Wnb definitief besluit PAS. RUD.268852. SVP Productie B.V.. Baanstee Noord kavel 5D, Purmerend.

besluit - Acm

https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/11208_npm-healthcare-orthopedium-concentratiebesluit.pdf

8 feb 2013 ... welke zich volledig richt op orthopedie, de Medinova Kliniek Zestienhoven (hierna: Medinova). 5. Orthopedium omvat de Kliniek Ortho-Fit B.V. ...

Besluit - RvO

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/03/B02%20omgevingsvergunning%20gemeente%20Sudwest%20Fryslan.pdf

Bolsward. Kadastraal bekend als Bolsward, sectie b, nummer 7399. De aanvraag is geregistreerd onder het nummer UV 20170261 met de volgende activiteiten:.

besluit - Huurgeschil.nl

https://huurgeschil.nl/besluiten/Besluit_mededingingsautoriteitpdf.pdf

supermarkt en slijterij en de verkoop van bier via de horeca twee duidelijk gescheiden markten ... pilsenermerken Oranjeboom, Dommelsch en Hertog Jan. Daarnaast ... Aanbiedingen van Plassania om mogelijke risico's op te vangen, zoals.

Besluit - Politie.nl

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/wob/09-oost-brabant/09-wob-verzoek-conferentie-veldhoven/besluit-wob-verzoek-conferentie-veldhoven.pdf

Bezoekadres Vogelstraat 41. 5212 VL 's- ... ingediend bij de eenheid Oost-Brabant, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 90163, 5200 MS Den. Bosch. Wanneer u ...

Besluit PS/2018/494

https://www.overijssel.nl/sis/16301840547991.pdf

1 nov 2018 ... dat volgens afspraak de Omgevingsvisie Overijssel en de Omgevingsverordening Overijssel met cyclische actualisatieronden bij de tijd worden ...

Besluit - Europa EU

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/255752/255752_1719144_192_4.pdf

Belgische merken, conceptwinkels en winkels met nieuwe merken op de. Belgische markt;. • 50 000 m² publieke ruimte, zoals plaza's, straten, pleinen, en ruimte ...

Besluit CHI - Hoogheemraadschap

https://www.hhnk.nl/document.php?m=1&fileid=14324&f=ce65a8041e56dcc5a50dd3064a97fb03&attachment=0&c=7066

13 dec 2012 ... Stompetoren hoger, het maaiveld ligt hier rond NAP -3,1 m. Ook de ... ter plaatse van het gemeentehuis van de Schermer te Stompetoren.

Besluit 653 - Windesheim

http://abcd.windesheim.nl/CvB/Besluit_653_Studieloopbaanbegeleiding.pdf

Windesheim studenten verwerven een specifieke Windesheimcompetentie, ... De SLB-er is minimaal een jaar aan de student verbonden. ... 360 graden fb ). ... zelfonthullingen en feedback kunnen geven, kunnen 'spiegelen' en confronteren.

Besluit op bezwaar LHV - Acm

https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/12598_besluit-op-bezwaar-lhv-2014-02-03.pdf

3 feb 2014 ... Landelijke Huisartsen Vereniging en de bezwaarschriften van twee ... "A/s Hagro vertegenwoordiger Gennep-Ottersum-Milsbeek wil ik ons ...

Besluit - Rijksvaccinatieprogramma

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/sites/default/files/2018-12/Besluit%20oproepen%20MenACWY%20in%202019.pdf

3 dec 2018 ... [email protected] Kopie aan. Bijlage(n). Besluit ... Laura Antonise-Kamp, projectleider invoering meningokokken ACWY-vaccinatie ...

Besluit van - Internetconsultatie

https://www.internetconsultatie.nl/amvbgastransport/document/238

Wanneer een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de NTA. 8120:2009 ontwikkeld en geïmplementeerd wordt, voldoet de netbeheerder tevens aan dit besluit.