vaststellen bestemmingsplan De Pionier - Gemeente Woerden

14 nov 2019 ... ook vragen over de Pionier aan Zegveld Zorgt, GroenWest en het ... Verder is er nog een fietsenwinkel, Stoof tweewielers Zegveld gelegen op ...

vaststellen bestemmingsplan De Pionier - Gemeente Woerden - Gerelateerde documenten

vaststellen bestemmingsplan De Pionier - Gemeente Woerden

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/28-november/19:00/raadsvoorstel-19r-00811-vaststellen-bestemmingsplan-de-pionier-1.pdf

14 nov 2019 ... ook vragen over de Pionier aan Zegveld Zorgt, GroenWest en het ... Verder is er nog een fietsenwinkel, Stoof tweewielers Zegveld gelegen op ...

gemeente woerden bestemmingsplan landelijk gebied ... - Woerden.nl

https://www.woerden.nl/download/4039491/cd/commentaarnotadef.pdf

22 mei 2007 ... 3.44 Dhr. A. van Dijk, Polanerzandweg 13, 3446 CC Woerden. 72 ... beeld een auto te stallen is wel aanwezig bij de solitaire zomerwoningen.

Gemeente Woerden Bestemmingsplan Kern Zegveld - Woerden.nl

https://www.woerden.nl/sites/default/files/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplannen/bp%20zegveld%20vaststelling/RO-BP-37060201-TOTAAL-VA02.pdf

27 juni 2013 ... Voor de kern Zegveld gelden momenteel de bestemmingsplannen 'Kern Zegveld' uit 2001 en. 'Buitengebied Zegveld' uit 1984. Door diverse ...

Gemeente / Woerden / ProRail Bestemmingsplan ... - Woerden.nl

https://www.woerden.nl/sites/default/files/Bestemmingsplannen/keer_bijlageboek 2.pdf

2) Vleugel/RSS deelgebied Woerden-Molenvliet ballast en porfieronderzoek ... Archeologisch Archief van de provincie Utrecht (geen gegevens; persoonlijke ... zo bekend gemaakt in Staatscourant en Woerdense courant (zie bijlage II bij deze ...

Gemeente Woerden Bestemmingsplan Landelijk ... - Woerden.nl

https://www.woerden.nl/download/5096184/cd/Bestemmingsplan Landelijke gebied Woerden, kamerik, zegveld toelichting.pdf

23 juli 2008 ... Met name het gebied rond Kamerik en Zegveld is een bijzonder en mooi landschap dat al sinds de ... Breukelen en De Ronde Venen geen Bevi-inrichtingen aanwezig zijn die invloed hebben ... sanering dierenkliniek nee ja.

Gemeente / Woerden Bestemmingsplan / Oortjespad - Woerden.nl

https://www.woerden.nl/sites/default/files/toelichting-bsp%20oortjespad_vastgesteld_def.pdf

18 jan 2016 ... ... het genre Kameryck Klassiek, zoals de 'Winterfair' of 'De dag van het ... meer, de Maarsseveense Plassen, Haarzuilens, Doornse Gat, het ...

Gemeente / Woerden Bestemmingsplan ... - Woerden.nl

https://www.woerden.nl/sites/default/files/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplannen/bp%20Harmelerwaard%20vaststelling/toelichting%20bestemmingsplan%20harmelerwaard.pdf

30 okt 2013 ... In het bestemmingsplan 'Buitengebied Harmelen 2001' is de polder ... Het gaat hierbij om Harmelerwaard 2 (café 't Scheepje) en. Kasteellaan ...

Gemeente Woerden Bestemmingsplan

https://www.woerden.nl/sites/default/files/ro-bp-61611740-tl-vo02.pdf

16 juni 2017 ... van de 'Nota parkeernormen gemeente Woerden', die op 8 maart 2012 ... Shell tankstation Hellevliet en BP tankstation Bijleveld langs de A12.

Gemeente / Woerden Bestemmingsplan / Harmelerwaard

https://www.woerden.nl/sites/default/files/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplannen/bp%20Harmelerwaard%20vaststelling/toelichting%20bestemmingsplan%20harmelerwaard.pdf

30 okt 2013 ... In het bestemmingsplan 'Buitengebied Harmelen 2001' is de polder ... Het gaat hierbij om Harmelerwaard 2 (café 't Scheepje) en. Kasteellaan ...

Gemeente Woerden Bestemmingsplan Bedrijventerreinen ...

https://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.bedrijventerrBPP-/NL.IMRO.0632.bedrijventerrBPP-bVA1/t_NL.IMRO.0632.bedrijventerrBPP-bVA1_index.pdf

29 nov 2012 ... De Cattenbroekerdijk, die tot aan Montfoort doorloopt, is de dijk van de reeds vóór 1200 ontgonnen polder Cattenbroek. Door de doorsnijding ...

Gemeente / Woerden Bestemmingsplan / Oortjespad

https://www.woerden.nl/sites/default/files/toelichting-bsp%20oortjespad_vastgesteld_def.pdf

18 jan 2016 ... ... het genre Kameryck Klassiek, zoals de 'Winterfair' of 'De dag van het ... meer, de Maarsseveense Plassen, Haarzuilens, Doornse Gat, het ...

Gemeente / Woerden / ProRail Bestemmingsplan / Keervoorziening ...

https://www.woerden.nl/sites/default/files/Bestemmingsplannen/keer_bijlageboek 2.pdf

2) Vleugel/RSS deelgebied Woerden-Molenvliet ballast en porfieronderzoek ... Archeologisch Archief van de provincie Utrecht (geen gegevens; persoonlijke ... zo bekend gemaakt in Staatscourant en Woerdense courant (zie bijlage II bij deze ...

Publicatie gewijzigd vaststellen van het Bestemmingsplan ...

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-8433.pdf

12 feb 2020 ... De gemeenteraad van Boekel heeft op 12 december 2019 het bestemmingsplan 'Omgevingsplan. Buitengebied 2016' (Met IDN-code: NL.

Vaststellen-bestemmingsplan-NieuwVennep-Getsewoud.pdf

https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/Documenten/Vaststellen-bestemmingsplan-NieuwVennep-Getsewoud.pdf

5 maart 2013 ... worden met risicocontouren of veiligheidsafstanden. Het gaat hierbij om: - Frigo Nieuw-Vennep B.V. aan de IJweg 1635. Dit bedrijf valt onder ...

Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Nijmegen ...

https://www.nijmegen.nl/gns/index/pc/R2017-004gewijzigd%20vaststellen%20bestemmingsplan%20Nijmegen%20Groenewoud%20Kwakkenberg.pdf

17 jan 2017 ... Groenewoudseweg 1-3: Op dit perceel is al geruime tijd, al voor de vaststelling van het voorgaande bestemmingsplan. (Groenewoud 1971-A) ...

vaststellen bestemmingsplan "Koninginnebuurt eerste partiële ...

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2010057676-Raadsbesluit-vaststellen-bestemmingsplan-Koninginnebuurt-eerste-partiele-herziening1.pdf

gegrond te verklaren met inachtneming van het bepaalde in Bijlage A van dit raadsstuk;. 4. ... natuursteendetaillering ingangspartijen met kraaldelen deuren met ...

Project Brug Woerden-West - Gemeente Woerden

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2019/12-december/20:00/bijlage-1-eindrapportage-brug-woerden-west-19i-00324.pdf

1 nov 2019 ... 5. 3.1.1 Participatie heeft het project veranderd . ... Wagenmakersweg en Daggeldersweg/ Touwslagersweg voldoen, maar verkeer vanuit de ...

woonvisie Woerden 2015-2020 - Gemeente Woerden

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2019/03-oktober/20:00/bijlage-ontwerp-woonvisie-2019-2024.pdf

Wonen-zorg. In de dorpen ligt een opgave in het realiseren van woningen met het volledige woonprogramma op dezelfde etage. Dit kan met nieuwbouw en met ...

bestemmingsplan - Woerden.nl

https://www.woerden.nl/sites/default/files/Bestemmingsplannen/RO-BP-37050100-TL-VA02.pdf

5 nov 2010 ... In het kader van de actualisatie van bestemmingsplannen Woerden ... Wagenmakersweg 3-5 op het bedrijventerrein Barwoutswaarder. Op het ...

bestemmingsplan - Woerden

https://www.woerden.nl/sites/default/files/Bestemmingsplannen/RO-BP-37050100-TL-VA02.pdf

5 nov 2010 ... Het eerste echte bedrijventerrein dat Woerden kreeg is Honthorst, in het ... het terrein ook verder vrij is van afval en andere ongewenste ...

bestemmingsplan deel 1 p1-100.pdf - Woerden.nl

https://www.woerden.nl/sites/default/files/bestemmingsplan%20deel%201%20p1-100.pdf

25 jan 2016 ... Aan de weg Geestdorp in Woerden ligt begraafplaats Rijnhof. De gemeente ... Arja Nobel (projectleider crematorium Woerden). Met dank aan.

Langetermijnagenda Woerden 24-09-2019 1 ... - Gemeente Woerden

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/26-september/20:00/langetermijnagenda-woerden-14.pdf

24 sep 2019 ... Dinsdag 9 juli 2019 is een vervolg RIB door college aan raad aangeboden. Aangegeven wordt dat er nu een tekort is van ca € 1,3 mio.

Privacyverklaring gemeente Woerden - Waterrijk Woerden

http://waterrijkwoerden.nl/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/2018-05-31-privacyverklaring-gemeente-woerden.pdf

Bij het gebruik van deze website beschermt de gemeente Woerden uw privacy door uitvoering te geven aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming ...

Standaard sjabloon - Gemeente Woerden - Woerden.nl

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/15r-00316-rib-verbeterplan-ferm-werk-merged.pdf

12 mei 2015 ... De projecten en planning die zijn opgenomen in het verbeterplan ... Stel een visie en plan van aanpak op in meerjarig perspectief hoe om te ...

Bestemmingsplan 'Schoollocatie Kamerik ' - Woerden.nl

https://www.woerden.nl/sites/default/files/ro-bp-61610620-totaal-vo01.pdf

21 nov 2016 ... Menukaart duurzame woningen nieuwbouw ODRU ... walletje omsloten. Aan de ... C.M. en Jeroen J.C.W. van Delft (Ravon)/ redactie: De.

1 BESTEMMINGSPLAN ZUWE ZORGCENTRUM ... - Woerden.nl

https://www.woerden.nl/download/17192120/_vers_17192121/cd/tb_NL.IMRO.0632.ZuwezorgWoerden-bVA1_2.pdf

Zuwe Zorgcentrum Woerden (ZZCW) heeft het voornemen tot sloop en nieuwbouw van gebouwen op het terrein aan de Utrechtsestraatweg 50 te Woerden.

Bestemmingsplan Buitengebied Harmelen - Woerden.nl

https://www.woerden.nl/sites/default/files/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplannen/bp%20buitengebied%20harmelen/vaststelling/buitengebied%20harmelen%20%28toelichting%29.pdf

4 april 2010 ... Het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen 2001 is op 28 februari 2002 ... H2O is meer dan alleen een locatie waar men kan zwemmen.

Bestemmingsplan Tiendweg 3 in Harmelen - Woerden.nl

https://www.woerden.nl/sites/default/files/t_nl.imro_.0632.bptiendweg3-bow1.pdf

Bestemmingsplan Tiendweg 3 in Harmelen. Toelichting. 26 april 2018. Plan identificatie. : NL.IMRO.0632.BPTiendweg3-bVO1. Planstatus. : ontwerp. Auteurs.

Bestemmingsplan Lidl Iepenlaan - Woerden.nl

https://www.woerden.nl/sites/default/files/toelichting%20regels_2.pdf

8 maart 2018 ... Bijlage 7: Quickscan Flora en Fauna Lidl Iepenlaan 1, Woerden ... stad en kent daardoor een variëteit van soorten sferen aan de randen: open, ...

Bestemmingsplan Kern Harmelen 2009 - Woerden

https://www.woerden.nl/sites/default/files/Bestemmingsplannen/t_NL.IMRO_.0632.kernharmelen-VA01.pdf

15 okt 2009 ... betekent dat ook voor het bestemmingsplan voor de Kern Harmelen wordt ... multifunctioneel gebouw Dezibel, Buiten Schoolse Opvang,.

Bestemmingsplan Defensie-eiland Zuid - Woerden.nl

https://www.woerden.nl/sites/default/files/toelichting%20regels_1.pdf

30 maart 2017 ... Het nieuwe stedenbouwkundig plan is vanaf begin 2016 in een ... een voor publiek toegankelijke gebeurtenis, zoals een feest, kermis, optocht,.

Bestemmingsplan Kern Harmelen 2009 - Woerden.nl

https://www.woerden.nl/sites/default/files/Bestemmingsplannen/t_NL.IMRO_.0632.kernharmelen-VA01.pdf

15 okt 2009 ... betekent dat ook voor het bestemmingsplan voor de Kern Harmelen wordt ... multifunctioneel gebouw Dezibel, Buiten Schoolse Opvang,.

18R.00477 - Gemeente Woerden - Woerden.nl

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00477-rib-gespreksnotitie-participatie-merged.pdf

14 aug 2018 ... In november 2017 heeft de raad een motie Participatie en Ferm Werk aangenomen (corsanr. 18.000357, zie bijlage). In de motie wordt ...

Afvalbeheerplan Woerden - Gemeente Woerden

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/12r-00354-bijlage-afvalbeheerplan-2013-2017.pdf

Afval = grondstof. Van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval die in Woerden vrijkomt belandt 44% in de verbrandingsoven. Ofschoon bij de verbranding ...