B en W voorstel 16INT00235 Onderwerp ... - Gemeente Borne

Er is draagvlak in Hertme en de provincie Overijssel staat positief tegenover een verplaatsing (omgeving openluchttheater). De gesprekken met de provincie.

B en W voorstel 16INT00235 Onderwerp ... - Gemeente Borne - Gerelateerde documenten

B en W voorstel 16INT00235 Onderwerp ... - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Politiek-Beraad/2017/31-oktober/19:30/5-Bijlage-B-W-besluit-26-01-2016-verplaatsing-spookhuis.pdf

Er is draagvlak in Hertme en de provincie Overijssel staat positief tegenover een verplaatsing (omgeving openluchttheater). De gesprekken met de provincie.

B en W voorstel I8int0l702 - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Politiek-Beraad/2018/26-juni/19:30/6-BenW-Aanpassing-grenzen-bebouwde-kom-18int01702.pdf

Daarnaast dienen in de wijk Tuinstad enkele komgrenzen te worden aangepast c.q. geformaliseerd. In verband hiermee is het nodig om de grenzen van de.

onderwerp voorstel - Nellestein

https://www.bvnellestein.nl/joomla2016/images/Artikelen/Gebiedsbeheer/12Grote_evenementen.pdf

23 nov 2017 ... muziekevenement bij de Gaasperplas voor 2018. ... Daarnaast staat Fiësta Macumba vaak op festivals als Paaspop, DTRH en Lowlands. Op 28 juli ... De beoogde datum ligt naar verwachting ergens tussen half juli en half.

Nr. Onderwerp / Voorstel / Besluit

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=geertruidenberg&id=100116318

25 april 2019 ... De zienswijzen van N. Adriaanse Transport, ongegrond te verklaren;. 5. De zienswijzen van Bos Adviesgroep BV namens Bredabest, ...

Onderwerp Status Voorstel - Sint-Michielsgestel

http://vind.sint-michielsgestel.nl/Durp_SintMichielsgestel/plans_SintMichielsgestel/NL.IMRO.0845.VB2019kamerbwoning-VA01/vb_NL.IMRO.0845.VB2019kamerbwoning-VA01.pdf

26 sep 2019 ... Inleiding. In het bestemmingsplan Buitengebied en de ontwikkelplannen Jacobskamp (Den Dungen),. Beekveld (Berlicum) en Schoolstraat ...

Coalitieakkoord Borne 2018-2022 (definitief 11 ... - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/gemeenteraad/verkiezingen/Coalitieakkoord-Borne-2018-2022-definitief-11-mei-2018-3.pdf

11 mei 2018 ... In navolging van landelijk beleid werken we in Borne samen met partners (Regio Twente, Wijkracht,. Carint, politie, Welbions, Kulturhus etc.) ...

woonvisie borne 2017-2027 - Gemeente Borne

https://www.borne.nl/sites/default/files/Ontwerp-woonvisie%20def..pdf

intensieve gedachtewisseling met onze inwoners, de corporatie Welbions, de ... sprake van een kloof tussen de sociale woningvoorraad en de vrije sector; door ...

RAPPORT Gemeentelijk Rioleringsplan Borne - Gemeente Borne

https://www.borne.nl/sites/default/files/gemeentelijk-rioleringsplan-borne-2017-2021.pdf

3 aug 2016 ... woningbouwvereniging Welbions heeft de gemeente in 2014/2015 onderzoek gedaan naar de grondwaterstand in Wensink Noord1.

Tkn a. JAARVERSLAG Partner comité Borne ... - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Politiek-Beraad/2017/07-maart/19:30/Tkn-a-JAARVERSLAG-Partner-comite-Borne-Rheine-2016-17int00379.pdf

muziekvereniging Stedelijk Orkest Borne en Blas Orchester Rodde. Ook zijn er dit jaar contacten gelegd met andere muziekverenigingen die al in de week zijn ...

Regelingen Sociaal Fonds Borne - Gemeente Borne

https://www.borne.nl/sites/default/files/aanvraagformulier%20Sociaal%20fonds%20Borne%202018_1.pdf

* Bij een abonnement of badekaart van Laco 't Wooldrik krijgt u geen vergoeding voor sportkleding. 1. Activiteitenfonds. Kinderen tot en met 17 jaar kunnen ...

Woningmarktonderzoek Hengelo en Borne 2018 - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Politiek-Beraad/2018/16-oktober/19:30/tkn-c-rapport-woningmarktonderzoek-Hengelo-Borne-18bij03397.pdf

16 juli 2018 ... Gemeente Hengelo, gemeente Borne en Welbions ... kunnen zich pas vanaf 18 jaar inschrijven en hebben daardoor minder inschrijftijd. Boven ...

Projectdocument 't Wooldrik Borne - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Politiek-Beraad/2018/27-november/19:30/4a-18bij05745-Bijlage-1-Projectdefinitie-SBM.pdf

1 jan 2019 ... opgenomen, en uitbreiding van het zwembad;. ○ de gedeeltelijk vervangende nieuwbouw en uitbreiding van het sporthallencomplex;.

gemeentelijke begraafplaats borne - Gemeente Borne

https://www.borne.nl/sites/default/files/Tarievenlijst%20begraafplaats%20%2801-01-2019%29.pdf

GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS BORNE tarievenlijst 01-01-2019. Graven particulier graf – enkel verwerven (20 jaar). € 1.150,00 particulier graf – dubbel ...

Cultuuragenda Borne V13.0 - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Politiek-Beraad/2019/22-januari/19:30/6-Cultuuragenda-18int04560.pdf

Met de uitvoering van de nu voorliggende Cultuuragenda gemeente Borne wordt ... tot plekken waar zij zich verder kunnen ontwikkelen: van muziekschool,.

BORNE informeert - Gemeente Borne

https://www.borne.nl/sites/default/files/week%2024_2.pdf

13 juni 2018 ... Locatie: Meikers 29 te Borne. Datum ontvangst: 31 mei 2018. Het verbreden van een oprit van 3 m naar 4,5 m. Locatie: Morel 46 te Borne.

Onderwerp - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2020/07-januari/19:30/07-Memo-vragen-prestatieafspraken-januari-2020-def.pdf

14 jan 2020 ... met Vallei Wonen en de HBVW opgesteld. De prestatieafspraken zijn door Vallei Wonen besproken met Omnia Wonen zodat ook zij volledig ...

voorstel gemeente- raad - Gemeente Weert

https://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie%20RO/Documenten/Vergaderingen%202013/Vergadering%202013-06-11/14%20RAD-000834.pdf

26 juni 2013 ... het bedrijf uit te breiden met het schilderen van meubels in ... nieuwe niet-agrarische bedrijfswoningen in het buitengebied. ... bedrijven niet in hun gebruiksmogelijkheden worden gehinderd, in de stijl van 'dat er geen.

Aan de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling ... - Gemeente Arnhem

https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.927-/NL.IMRO.0202.927-0301/vb_NL.IMRO.0202.927-0301.pdf

school is gelegen in de wijk Monnikenhuizen aan de voet van Hoogte 80. Deze school is ... 'Dominee Bechtlaan 1' heeft vanaf 28 november 2017 zes weken ter.

Onderwerp: Volgnummer: Besluit tot vaststellen van ... - Gemeente Oss

https://www.oss.nl/web/file?uuid=820844e8-bb8d-4021-ab78-33c7e2233e1b&owner=ed2040ad-2962-4e83-b396-48eee775e322&contentid=55840

besluit vast te stellen: NADERE REGELS JEUGDHULP OSS 2016 ... In de specialistische jeugd-GGZ worden mensen behandeld met ernstige psychiatrische.

Vragen divers Onderwerp: Onderwijs. Vraag - Gemeente ...

https://www.valkenswaard.nl/document.php?m=43&fileid=897928&f=a7e1c128bdfb50c3e7f0246863db33b8&attachment=0&c=72172

19 juli 2017 ... Peuterspeelzaal Olke Bolke, nabij de school, 250m. Basisschool De Belhamel Dommelen. Kinderdagverblijf/BSO IkOok, in de school.

Vragen divers Onderwerp: ANWB AutoMaatje. Vraag - Gemeente ...

https://www.valkenswaard.nl/document.php?m=43&fileid=919318&f=2535ea83d6d018485ea058469dd78ed8&attachment=0&c=80725

21 juli 2018 ... ... de ervaring in Barneveld en Woerden een begroting gemaakt van de lokale kosten om te starten met een eigen ANWB. AutoMaatje project.

B&W voorstel Ó (:c, - Gemeente Veenendaal

https://veenendaal.raadsinformatie.nl/document/5778461/1/12_2_Grondexploitatie_vrijkomend_vastgoed_-_collegebesluit_afstoten_vrijgekomen_gemeentelijk_vastgoed

5 sep 2017 ... In dit programma onder de naam 'de Kracht van Veenendaal' is bij het ... zijn: De Bunte Vastgoed, BPD Ontwikkeling, Van Deelen Bouwbedrijf,.

GEMEENTE BORNE

https://www.borne.nl/sites/default/files/jaarrekening-2017.pdf

2 okt 2018 ... Hengelo. De uitspraak heeft voor Borne ingrijpende financiële gevolgen. Aan Borne ... Meyra Nieuwland BV: raamcontract hulpmiddelen WMO.

PC - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Politiek-Beraad-Open-Podium/2015/8-september/19:30/Particuliere-verzoeken-tot-ontwikkelingen-aan-de-Hertmerweg-en-Kerkweg-in-Hertme/9-Bijlage-1-B-W-voorstel-12int01842.pdf

gemeente Borne (via publicatie in de Bornse Courant, bijlage 1) geï iformeerd over de mogelijl- eid om. (tot en met 15 oktober 2012) kleinschalige initiatieven ...

3 C O N C E P T B e l e i d s p l a n S ... - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Politiek-Beraad/2017/11-april/19:30/Tkn-c-concept-beleidsplan-schuldhulpverlening-17bij01103.pdf

Ook Welzijn Ouderen Borne maakt deel uit van Wijkracht. POOT bestaat uit een groep vrijwilligers met een professionele coördinator. Men ondersteunt inwoners ...

Voorstel aan de raad - Gemeente Lelystad

https://www.lelystad.nl/Documenten/Beleidskaders/Beleidskader%20onderwijshuisvesting%20primair%20onderwijs.pdf

Lelystad ziet onderwijshuisvesting als een belangrijke factor voor de kwaliteit van het onderwijs. Passende huisvesting voor leerlingen vormt een belangrijke ...

B&W Voorstel - Gemeente Stichtse Vecht

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysiek-Domein/2020/07-januari/19:30/B-W-besluit-3-12-2019.pdf

3 dec 2019 ... www.stichtsevecht.nl. TOELICHTING. Inleiding. Ligplaatsenvisie. Het college heeft op 1 maart 2016 ingestemd met de concept ligplaatsenvisie ...

Voorstel - Gemeente Midden-Groningen

https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2018/12-juli/21:30/01-Raadsvoorstel-Begroting-openbaar-basisonderwijs-1.pdf

Stichting OPOS. Stichting OPOS (Openbaar Primair Onderwijs Slochteren) is met ingang van 2008 verzelfstandigd. OPOS heeft 6 basisscholen in voormalig ...

gemeenteraad - voorstel - Gemeente Teylingen

https://www.teylingen.nl/fileadmin/user_upload/Evenementenbeleid_Teylingen_gemeenteraadsvoorstel_2012.pdf

24 okt 2012 ... Daarnaast draagt het jaarlijks Bloemencorso bij ... door hun lange route evenmin onder de genoemde locaties en worden per aanvraag apart.

aveleijn - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/documenten/ter-kennisname-raad/tkn-j-bijlage-2-brief-Aveleijn-27-oktober-2017-17ink12573.pdf

26 okt 2017 ... In overleg met gemeente Borne heeft Aveleijn op 9 juni 2017 een ... gevolgd is de toekomstige capaciteitsbehoefte in de gemeente Hengelo.

CONCEPT - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Politiek-Beraad/2019/08-oktober/19:30/11-BIJLAGE-Concept-strategie-2020-2023-Twente-MilieuRaadsbrief-19bij07299.pdf

wijzigingen in (afval)beleid en groei in omvang en aard van werkzaamheden, door bijvoorbeeld de toetreding van de gemeente Haakbergen. Ook de komende ...

O t Dienstverleningsovereenkomst ... - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Politiek-Beraad-Open-Podium/2016/14-juni/19:30/Aansluiting-gemeente-Hbergen-bij-gem-regeling-Borne-Hengelo/6-Dienstverleningsovereenkomst-samenwerking-SoZa-Hbergen-en-Hglo-16in

Dienstverleningsovereenkomst samenwerking sociale zaken Haaksbergen en Hengelo, ... f) stand van zaken bezwaarschriften en klachten; ... Van overmacht in de zin van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek van deze Overeenkomst is in ...

Twence - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Politiek-Beraad/2019/08-oktober/19:30/10c-aanbiedingsbrief-Twence-en-beleidsplan-19ink05874.pdf

Aan de aandeelhouders van Twence Holding B.V. ... Dr. G. Marg Kapteijn ... Europese doelstellingen voor 2035 zijn gericht op recycling en het beperken van ... en in verschillende grondstoffen en herbruikbare materialen (zoals metalen en.

Parkeernormen Gemeente Borne

https://www.borne.nl/sites/default/files/Ontwerpnota%20parkeernormen%20Gemeente%20Borne.pdf

17int01261 Ontwerpnota parkeernormen Gemeente Borne, 19 mei 2017. Ontwerpnota. Parkeernormen ... Theater-filmhuis** per 100 m2 bvo. 2,6. 5,3. 7,9. 9,9.

GBTwente - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Politiek-Beraad/2019/12-november/19:30/5f-bijlage-4-advies-iz-wijziging-regeling-GBT-19bij07525.pdf

1 dec 2019 ... E-mailadres: [email protected] Behandeld door. Mevrouw mr. K. van der Ent. Onderwerp. Advies inzake de gewijzigde gemeenschappelijke ...