Evaluatie duurzame restwarmte Wezep inzake de WiEfm-voucher

24 mei 2018 ... gaat het zwembad 'De Veldkamp' in Oldebroek exploiteren en wil voor de warmtevoorziening gebruik maken van de duurzame energie uit ...

Evaluatie duurzame restwarmte Wezep inzake de WiEfm-voucher - Gerelateerde documenten

Evaluatie duurzame restwarmte Wezep inzake de WiEfm-voucher

http://www.wiefm.eu/wp-content/uploads/2018/10/Voucher-Sportfondsen-Oldebroek_-Evaluatie-restwarmte-Wezep-24052018.pdf

24 mei 2018 ... gaat het zwembad 'De Veldkamp' in Oldebroek exploiteren en wil voor de warmtevoorziening gebruik maken van de duurzame energie uit ...

Duurzame warmte - Zolderpark - WiEfm

http://www.wiefm.eu/wp-content/uploads/2018/10/movementsGroup_Zolderpark_Abschlussbericht.pdf

6.3 Gebruik warmte uit compressors koelcellen Albert Heijn . ... Zolderpark is het oude bibliotheek van Gelderland Zuid in Beuningen, dat omgebouwd is tot een ...

Duurzame energievoorziening door Biogashub Noord ... - WiEfm

http://www.wiefm.eu/wp-content/uploads/2019/03/Rapport-ND-fase-3.pdf

7 maart 2019 ... co-producten toegevoegd worden. ... Losser ook bezig is met de toepassing van biogas voor hun ... De biogasproductie pet ton mest uit.

Evaluatie van de mogelijkheden die de ondergrond van de ... - WiEfm

http://www.wiefm.eu/wp-content/uploads/2019/04/quickscan-ondergrond-Hengelo-voor-warmtetoepassingen_definitief_15-3.pdf

In Hengelo wordt de levering van warmte via een warmtenet gezien als een ... zandstenen.Putten met data zijn DEW-04, DEW-05, DRN-01, HKS-01 en HGV-01 ...

imkersvereniging wezep hattem- oldebroek - Imkervereniging Wezep

http://imkerswezep.nl/wp-content/uploads/2019/03/DigSpleut2019-1.pdf

6 maart 2019 ... Mededelingenblad van de Imkersvereniging Wezep - Hattem - Oldebroek. Sub afdeling van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Bestuur ...

Tweede evaluatie Wet inzake bloedvoorziening

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29447-5-b1.pdf

Opmaak en productiebegeleiding: Piasau, Zoetermeer. (T 079 361 3344, ... ook andere eisen aan de organisatie van de bloedafname dan de huidige donoren.

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie

https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/preventiebeleid-ocmw-energie.pdf

sociaal preventiebeleid inzake energie. Voor elk van de middelen behandelen wij minstens : 1. de opdrachten van het fonds of van de instelling die de middelen ...

de passie van wezep enhattemerbroek - kerkplein Wezep

http://kerkpleinwezep.nl/data/documents/Paasmagazine-2018-kln__web.pdf

Kerkweg 6, Wezep. NOORDERLICHT. Gereformeerd Vrijgemaakt. Dienst: zondag 9.30 / 16.30 uur. Mariënrade 1, Wezep. BETHELKERK. Herst. Hervormde ...

Derde evaluatie Wet inzake bloedvoorziening - Hanze University of ...

https://research.hanze.nl/files/24572490/Derde_evaluatie_Wet_inzake_bloedvoorziening_2018.pdf

de stichting risicodragend is voor zowel de bloedbank als voor de private activiteiten is onwenselijk.' ... Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 1373-1374. 111 HvJ ...

Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming - CLM

https://www.clm.nl/uploads/pdf/772-EDG_deelrapport_fytosanitair_beleid-web.pdf

GBK (Gewasbeschermingskennisbank), NVWA. De introductie van M. fructicola zou in eerste instantie niet hoeven te leiden tot extra inzet van ...

Evaluatie subsidieregeling Energiebesparing en duurzame ... - RvO

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/12/evaluatie-subsidieregeling-eds-2016-2018.pdf

12 nov 2019 ... Sportief Opgewekt. Arnhem. Robert den Ouden. Sportstroom. Drachten. André Tijhuis. Volleybalvereniging Alterno. Apeldoorn. Eddy Gruppen.

EVALUATIE DUURZAME BEREIKBAARHEID ... - NVRR

https://www.nvrr.nl/download/?id=63152&download=1

De Rekenkamercommissie Alkmaar heeft het bereikbaarheidsbeleid door Ecorys laten ... werkzaamheden dat al in voorbereiding was. ... een ringenmodel meer verkeer over de ring rijdt, stelt dit capaciteitseisen aan de ring, maar ook.

Evaluatie van de nota Duurzame ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/29dd/fd7b38a397f770e9af0feb3b8fb3b866bba5.pdf

Buxusspint. Fruitteelt tabel 6: Overzicht belangrijkste ziekten, plagen en onkruiden fruitteelt gewassen. Gewas. Ziekte/plaag/onkruid. Appels gangbaar. 1.

Evaluatie van de nota Duurzame Gewasbescherming - RIVM

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320038001.pdf

1 jan 2012 ... imazalil op citrusfruit, waarvoor in de tussenevaluatie een processing-factor van ... 3 Mandarijn betreft tevens de consumptie van clementine.

Evaluatie subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie ...

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/12/evaluatie-subsidieregeling-eds-2016-2018.pdf

12 nov 2019 ... Recreatievoorzieningen zoals bioscopen, vakantieoorden en sportgebouwen. De omvang van de gebouwenvoorraad in de utiliteitsbouw wordt ...

evaluatie esf-regeling duurzame inzetbaarheid regio's en ... - SEOR

https://www.seor.nl/Cms_Media/S1178-Evaluatie-ESF-regeling-duurzame-inzetbaarheid-regio%27s-en-sectoren-%28eerste-tussenrapport%29.pdf

EVALUATIE ESF-REGELING DUURZAME. INZETBAARHEID REGIO'S EN SECTOREN. Eerste tussenrapport. SEOR: Arie Gelderblom, José Gravesteijn, Jaap ...

evaluatie investeringsregeling integraal duurzame stal - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/240072

veehouderij financieel ondersteund bij het (ver)bouwen van duurzame stal- en/of houderijsystemen. Vanuit de ... belang van beide segmenten in het totaal aantal aanvragen dat gehonoreerd is (zie tabel. 2.2). ... Organisatie. Drs. W.M. Aanen.

Appreciatie Tussentijdse evaluatie Convenant Duurzame Kleding ...

https://www.imvoconvenanten.nl/-/media/imvo/files/kleding/2019-textiel-tussentijds-ap.pdf?la=nl&hash=75DF7602C6ABED3C8814530FCEA104B7

betrekking tot de marktdekking (50% in 2018) nagenoeg behaald. De samenwerking tussen partijen en het groeiende onderlinge vertrouwen zijn bij het ...

Evaluatie nota Gezonde Groei Duurzame Oogst - TNO Publications

http://publications.tno.nl/publication/34634084/IUYoqd/TNO-2019-R10343.pdf

4 juni 2019 ... In de diverse arbocatalogi die online beschikbaar zijn (https://agroarbo.nl/sector) is gekeken of hier informatie in is opgenomen over het werken ...

Evaluatie Energieakkoord voor duurzame groei - KWINK groep

https://www.kwinkgroep.nl/wp-content/uploads/2016/10/20160930_Evaluatie_Energieakkoord_KWINKgroep_eindrapport_definitief.pdf

het karakter van een resultaatverplichting (bijvoorbeeld 6.000 MW wind op land realiseren). Andere afspraken ... Roosmarijn Sweers. Gemeente Dordrecht. 13.

Begeleidende brief Wezep Noord - Wonen in Wezep Noord

https://woneninwezepnoord.nl/wp-content/uploads/sites/41/2019/07/Begeleidende-brief-8-woningen-Wezep-Noord.pdf

10 juli 2019 ... augustus 2019 om 12:00 uur bij de makelaar binnen te zijn. Formulieren die na deze ... Met vriendelijke groet. Pleiter Makelaars & Taxateurs.

Rapport inzake onderzoek bij Avalex inzake ... - Politiek Delft

http://www.politiekdelft.nl/avalex_rapport_deloitte_20120330.pdf

30 maart 2012 ... Deloitte FDS is met het Dagelijks Bestuur van Avalex de volgende ... Volgens de outlook kalender van Nieuwenhuizen hebben Nieuwenhuizen ...

Restwarmte uit datacenters - RvO

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/03/Restwarmte-uit-datacenters.pdf

Succesvoorbeelden van nutig hergebruik van lage temperatuur restwarmte. In opdracht van het ... Marktontwikkeling van datacenters rondom Amsterdam. Opgesteld vermogen ... nu alsnog als geheel in balans moet zijn. • Het datacenter ...

Voorbeeldprojecten Restwarmte - RvO

https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Voorbeeldprojecten%20Restwarmte.pdf

per jaar. Productie warmte Essent aan. Shell: 2.720 TJ per jaar. Temperatuur en druk AZN: 400 °C bij 100 bar. Essent: ... 440 m3 opgesteld om variërende warmtevraag en aanbod ... inhoud van de stoom tegen de geldende gasprijs, ofwel 18.

3. Brochure... - WiEfm

http://www.wiefm.eu/3-brochure-warmte-in-de-euregio-nl/

Wij zijn Saxion-studenten Ilse Ramaker, Menno Smit en Maureen ter Steege en FH ... Figuur 3: Plattegrond van de nieuwbouwwijk Meppel Nieuwveenselanden.

Datacenters &Restwarmte - KIVI

https://www.kivi.nl/uploads/media/5aeb15ff26c25/DDA%20-%20Datacenters%20&%20Restwarmte%202018.pdf

7 feb 2018 ... Green Data Center Platform. Whitepaper Unica ... de kennis van Unica Fastcom rondom de realisatie en beheer van datacenters. Tijdens de ...

Restwarmte benutten uit rookgassen - SAM BV

http://www.sambv.nl/media/1043/factsheet-st1.pdf

11 aug 2012 ... Rookgascondensor. Voor het verder terugkoelen van de rookgassen (die eventueel uit de economiser komen) door terugwinning van de ...

Wärme in der EUREGIO - WiEfm

http://www.wiefm.eu/4-broschuere-waerme-in-der-euregio/

´t Panhuis Kesteren Damitech. 34. Übersichtskarte der Projektregion. 36. Karte mit Chancen und Potenzialen Waterschap Rijn-IJssel. 38. Wärmeverteilung ...

Warmte in de EUREGIO - WiEfm

http://www.wiefm.eu/4-brochure-warmte-in-de-euregio-nl/

Met de WiEfm warmtevoucher is een haalbaarheidsstudie gefinancierd om het be- drijfspand van Damitech BV op het industrieterrein ´t Panhuis in Kesteren met.

Plan van Aanpak - WiEfm

http://www.wiefm.eu/wp-content/uploads/2019/02/190125-Rapportage-Apeldoorn-Kerschoten_def2.pdf

stadsarchitect van Amersfoort. Na een bezoek aan onder ... Apeldoorn-Noord,. Hollander Techniek en Tauw, hebben verkennende gesprekken gevoerd met. 3 ...

Haalbaarheid benutting restwarmte - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/272896

meeste absorptiekoelmachines werken met water en het zout lithiumbromide. ... Een op aardgas gestookte absorptiekoelmachine levert in het algemeen.

Restwarmte, de stand van zaken - CE Delft

https://www.ce.nl/en/publications/download/2727

betrokken overheden te richten op het verzilveren van kansen en het ... Hoofdstuk 4: Barrières, oftewel waarom worden deze maatregelen nu niet ... is, waaraan vaak ook maar één warmteaanbieder is gekoppeld (Consumentenbond; VEH,.

Verzorgingstehuis in Leeuwarden krijgt restwarmte van ... - RVO.nl

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/06/Verzorgingstehuis%20in%20Leeuwarden%20krijgt%20restwarmte%20van%20rioolwaterzuivering.pdf

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Leeuwarden. (van Wetterskip Fryslân) heeft al sinds 1986 een WKK met twee gasmotoren waarin ze biogas ...

Regeltechnische aspecten van warmtenetten - WiEfm

http://www.wiefm.eu/wp-content/uploads/2019/06/Regeltechnische-aspecten-van-warmtenetwerken.pdf

retour van de radiator/vloerverwarming wordt bijgemengd met warm water uit de ... Dit kan ook via de warmtemeters in de woningen maar in de regel worden deze niet ... dit ook beïnvloeden door bewoners te proberen te “verleiden” om laag ...