Document (projectcode – volgnummer - De Fryske Marren

meente Skarsterlân, vastgesteld op 25 november 1992, en goedge- keurd op 8 juli 1993;. ▫ Bestemmingsplan Bedrijventerrein Slotmolen Sint Nicolaasga, ge-.

Document (projectcode – volgnummer - De Fryske Marren - Gerelateerde documenten

Document (projectcode – volgnummer - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=57415&f=15d333ef31a07d32ea32d5fa7ff72365&attachment=1&c=35330

meente Skarsterlân, vastgesteld op 25 november 1992, en goedge- keurd op 8 juli 1993;. ▫ Bestemmingsplan Bedrijventerrein Slotmolen Sint Nicolaasga, ge-.

Document (projectcode – volgnummer

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=westerveld&id=100012568

Reclamant 15, Vorrelvenen 11 te Dwingeloo. Alle zienswijzen zijn, bij het hanteren van de verzendtheorie, ontvankelijk en als zodanig in behandeling genomen ...

Document (projectcode – volgnummer - Planviewer

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0093.086406-VA03/t_NL.IMRO.0093.086406-VA03_index.pdf

Op 26 oktober 2001 heeft de gemeenteraad het Structuurplan ”Terschelling ... op de kenmerken van het betreffende pand c.q. de belendende panden;.

Document (projectcode – volgnummer - Gemeente Stadskanaal

https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/1._Inwoner/Bouwen_en_wonen/Nota_van_uitgangspunten_Omgevingswet.pdf

vingsplan kan beter worden ingespeeld op actuele maatschappelijke vraagstukken ... horen op het bedrijventerrein, zijn in principe hier niet gewenst.

Document (projectcode – volgnummer - Gemeente Dronten

https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/123070/4060%20-%20Bp%20De%20Voor%20-%20Biddinghuizen.pdf

De gemeente Dronten heeft aangegeven in principe medewerking te willen verlenen ... Flevoland weer en vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het.

BP Fryske Marren 2019 - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=116920&f=81d746e3d4d2173a87508dd7c1b52503&attachment=1&c=51793

Er is gebruik gemaakt van een zogeheten 'mixed-mode' dataverzameling. Hierbij krijgen inwoners de mogelijkheid om een schriftelijke vragenlijst in te vullen óf ...

Tusken de Marren - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=118460&f=338e6defeb3f011187210253d4e66393&attachment=1&c=52145

12 juni 2019 ... die we hoe dan ook moeten oplossen. Kortom: er is genoeg werk aan de winkel en daar ga ik graag mee aan de slag.” FOTO: FOTO NANTKO.

de fryske makken - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=100390&f=222089febf076b21566f13fa4d8aeb71&attachment=1&c=46096

6 juni 2018 ... Bij de uitvoering van het project moet hieraan worden voldaan. De volgende documenten maken deel uit van dit besluit: • ...

BRP - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=85&fileid=58993&f=de6ef18b49fe81b88af8d87bee6fc831&attachment=1&c=33785

belangrijkste algemene persoonsgegevens en de daarop aangebrachte wijzigingen (naam, geboorte, adres, huwelijk, kinderen, overlijden). Het bijhouden van ...

dak bnr 07-12 - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=93784&f=108d3f95c271a2224266088a395fb2d8&attachment=1&c=46096

29 nov 2017 ... W. W. X. X. N. O. O. R. D zonsopgang zo n so nd erg an g zo n n e sta n d. 2. 1 ju n i. 5. 1. 4. 1. 5300. 5501. 8. 5. 4. 2 a fs c h o t a fs c h o t a fs.

Dia 1 - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=63389&f=62371aeea1ae1f438cfcc4c96f6f3e47&attachment=1&c=36947

Bij het aantreffen van stoffelijke resten, persoonlijke bezittingen en/of uitrustingstukken neemt de BID het over opdat geen enkel klein detaille gemist kan worden ...

P:ProjectenBestemmingsplannen en ... - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=49540&f=518aa743cdcfcaeed88b41f597e1a1ab&attachment=1&c=20107

HIP. 8.6. 11-1069911999PH. 8.7. IERRE. DI CORRES. | 8.8. P. 8.9. العامل علم. 8.10. 1919goA. Ontwikkellocatie Balk - Boslust Zuidwest. Ontwikkellocatie Balk - ...

Nij Amerika 17 - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=59866&f=4fc18bec7877a19d5834f410b6d8a13e&attachment=1&c=36010

hut en buitenzwembad. Het woonhuis omstreeks 1970 gebouwd als arbeiderswo- ning. Het is later getransformeerd tot royale recreatiewoning. Een foto van ...

Omgevingsvisie De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=124339&f=18b2dff761a8eba1462ebfc1a85a3888&attachment=0

Aantrekkelijke kernen met voorzieningen. Parels van dorpen, sociaal. Page 12. WAT IS INGEBRACHT? waarden. BASIS VOOR BELEID – UITGEWERKT IN ID ...

omgevingsvisie - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=124330&f=cd42646e6e69342afe17c4ee2be6ea8a&attachment=0

3 juli 2018 ... Naast fietsen en wandelen biedt Gaasterland door de ligging aan de IJsselmeerkust goede mogelijkheden voor watersport aan de kust en op ...

INHOUDSOPGAVE: - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=60035&f=e7e5aae2a348e1a1eef9ab83b21df4ad&attachment=1&c=22212

de goederen die door de aannemer worden geleverd, afgeleverd en/of aangebracht. Diensten: alle door een dienstverlener te verrichten werkzaamheden, ...

Raadsbesluit - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=100387&f=087405b0c15447e32e11a90c1bfe769b&attachment=1&c=46096

In te stemmen met de hoofdlijnen van het plan voor de ontwikkeling van locatie Zuiderveld te Joure;. 2. de gemeentelijke coördinatieregeling, op grond van ...

Resultaten - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=124345&f=e4d69d1307b48fcbc45baf61ae11df54&attachment=0

Milieuvriendelijker dan nu. • geen opmerkingen. • schoon en netjes. • Een omgeving waar ik prettig kan wonen. Met voorzieningen in de buurt. (winkel, huisarts,.

tweetje? - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=123565&f=3c766201e62ae0068acab9f0baade253&attachment=1&c=53293

aan het volleybalnet, een voorzet op maat voor het hockey- doel; bij sport kom je samen vaak verder dan in je eentje. Ook van de nieuwe sportnota 'Scoren door ...

Legenda - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=85&fileid=80458&f=f4c511ce2c84046b603701f4ed8b73a1&attachment=0

Workum. Koudum. Winsum. Reahûs. Boazum. Weidum. Baaium. Jellum. Lemmer. Echten. Sondel. Sloten. Oudega. Harich. Jutrijp. Westhem. Oosthem. Nijland.

Haskerhorne - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=118550&f=bf57219cafb623e0d0f4b1ccd4e47ad9&attachment=0

Postbus 101, 8500 AC Joure. Herema State 1, 8501 AA Joure t. 14 05 14 e. [email protected] I. www.defryskemarren.nl. Datum: 1 : schaal. Haskerhorne.

Buitengebied - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=124333&f=965b0db157224ae50d4054e1ce94f09d&attachment=0

EEN VOORBEELD omgevingsvisie Waterland. Waarde: een prachtige oude stad direct aan de. Gouwzee. Probleem: op cruciale plekken is de stad.

lemmer - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=61468&f=b78c30230cd997e32a40373256af4cc4&attachment=0

stellen particulier terrein particulier terrein particulier terrein maken inlaat Ⱦ200 in bestaande put particulier terrein aanbrengen hondenhok beton Ø. 500 beto.

AAN DE SLAG - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=85&fileid=74743&f=7cc51b7a7d859da04155bbeb303aa833&attachment=0

De nieuwe doelgroep wordt voornamelijk gevormd door de uitstroom uit het Praktijkonderwijs van het. Voortgezet Speciaal Onderwijs (PRO VSO). Dit onderwijs ...

Woonfunctie - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=93763&f=686e704311e2bde04975c12ee81c4cbc&attachment=1&c=46096

Onderdeel: Berekening gebruiksoppervlakte, verblijfsgebieden en verblijfsruimten. Woonfunctie. Gebruiksoppervlak. Begane grond. 72,60 m². Totaal. 72,60 m².

bodemkwaliteitskaart - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=85&fileid=83266&f=6fbe65659b43168a78fb1c2f9f36a347&attachment=0

Sneek. Zone 1. Industrie. Industrie. Zone 1. Industrie. Industrie. Zone 4. ZONE. ZONE. Zone 2. Wonen ... opgenomen in het programma Sanscrit. Eindconclusie.

nagalm - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=64981&f=948b9e5a65bcd305abf1ff62a0d56723&attachment=1&c=32963

2 april 2015 ... geluidniveau maximaal 54 dB (LnT,A);. - voorgenoemde eisen gelden ook van een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte in een.

Besluitenlijst - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=69&fileid=117889&f=9343a04488999461705ec0fafde15f03&attachment=1&c=51991

2019/12. Onderwerp. : Besluitenlijst raadsvergadering van 13 februari 2019. Aanwezig: Voorzitter. De heer F. Veenstra. Griffier. Mevrouw H.A. van Dijk Beekman.

Untitled - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=57367&f=095b829ee7d4b68759c40eac60ab5fc3&attachment=1&c=35317

Volgnummer Omschrijving van de bedrijven SB-code milieucategorie. Scheepsbouw- en scheepsrepa- 351. 3/4 ratiebedrijf. Autosloperij en garage. 5157.

Raadsvoorstel - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=100468&f=441f30c421e161114b8c3c5d6859dc28&attachment=1&c=47554

17 jan 2018 ... Aanwijzing als begraafplaats als volgende stap. De gronden hebben de bestemming Bos-Natuurbegraafplaats. Om de gronden te kunnen ...

Wat is van waarde - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=124315&f=a7f374ca9fe4b24526d9d0db08980e24&attachment=0

21 nov 2016 ... Betere ontsluiting over de weg (aquaduct Lemmer) x2. • Rondweg ... Predatie in weiland moet minder, helpt de weidevogel. • Actie voor de ...

doorsnede B2 - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=64973&f=81fd74a6e8dd5731983dbc35bf4dd8c5&attachment=1&c=32963

13 feb 2015 ... zwevende dekvloer 100 mm (incl. vloerafwerking) prefab aluminium goot gipsplaat, 12,5mm regelwerk, dragend knieschot conform opg. constr.

Wat is van waarde? - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=124306&f=34c875a801cfd68714ada2a763daa6d8&attachment=0

14 nov 2016 ... Mogelijkheden stopcontact electrische auto/meer voorzieningen ... Kijk eens naar Noordpeil-drachten waterfronten, info wellicht nuttig.

Verplantbaarheidsonderzoek - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=109414&f=b41cba6ffb5ff24aeb045a98f76d4f4f&attachment=1&c=47611

27 nov 2018 ... Pius Floris Boomverzorging Bergum | Kenmerk / Pr nr. 18753. 5. 1.2 Probleemstelling. Bij het verplanten van bomen spelen een aantal zaken ...

Wmo beleidsplan - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=77149&f=10973dd305fe876b8fb73b63b3c0ab8c&attachment=1&c=40609

vanwege de complexiteit van de vraag van de mantel zorger en de daarvoor benodigde (extra) kennis, wordt een mantelzorgmakelaar ingeschakeld.

3. bouwveiligheidsplan - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=93823&f=1473b2eac47c42a4c340dfa2101372d1&attachment=1&c=46096

Postcode plaats : 8011 CZ Zwolle. Telefoon. : 038-7200997. E-mailadres. : [email protected] ONTWERPENDE PARTIJ. VMA-COÖRDINATOR ONTWERPFASE.