Vaststellen beleidsregel individuele ... - Gemeente Borne

van de studietoeslag voor de Bornse rechthebbenden definitief wordt vastgelegd. ... -Tevens bekend maken via de gemeentepagina in de Bornse Courant.

Vaststellen beleidsregel individuele ... - Gemeente Borne - Gerelateerde documenten

Vaststellen beleidsregel individuele ... - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Politiek-Beraad/2018/20-februari/19:30/10-bijlage-A-vaststellen-beleidsregel-individuele-studietoeslag-17int01373.pdf

van de studietoeslag voor de Bornse rechthebbenden definitief wordt vastgelegd. ... -Tevens bekend maken via de gemeentepagina in de Bornse Courant.

Beleidsregel Individuele Inkomenstoeslag gemeente Nederweert ...

https://www.nederweert.nl/document.php?m=19&fileid=205687&f=4da18e3c2ce11a924c1ce2a1684fc5d7&attachment=1&c=118082

Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, Wet ...

Beleidsregel Individuele Inkomenstoeslag 2018.pdf - Gemeente ...

https://www.nederweert.nl/document.php?m=19&fileid=205687&f=4da18e3c2ce11a924c1ce2a1684fc5d7&attachment=1&c=118082

omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werkloze werknemers en Wet ...

Beleidsregel Beleidsregel Toepassing ... - Gemeente Amersfoort

https://www.amersfoort.nl/web/file?uuid=4978718f-9d49-44df-8ae8-1d156409dd60&owner=a46adc0b-3fdf-46de-afba-c11e346680c1&contentid=7324

Parkeernormen Amersfoort 2009 en in de Bouwverordening; b. wordt de ... binnenstad (inclusief Soeverein en Eemplein) tezamen op de momenten waarop die ...

Coalitieakkoord Borne 2018-2022 (definitief 11 ... - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/gemeenteraad/verkiezingen/Coalitieakkoord-Borne-2018-2022-definitief-11-mei-2018-3.pdf

11 mei 2018 ... In navolging van landelijk beleid werken we in Borne samen met partners (Regio Twente, Wijkracht,. Carint, politie, Welbions, Kulturhus etc.) ...

RAPPORT Gemeentelijk Rioleringsplan Borne - Gemeente Borne

https://www.borne.nl/sites/default/files/gemeentelijk-rioleringsplan-borne-2017-2021.pdf

3 aug 2016 ... woningbouwvereniging Welbions heeft de gemeente in 2014/2015 onderzoek gedaan naar de grondwaterstand in Wensink Noord1.

Tkn a. JAARVERSLAG Partner comité Borne ... - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Politiek-Beraad/2017/07-maart/19:30/Tkn-a-JAARVERSLAG-Partner-comite-Borne-Rheine-2016-17int00379.pdf

muziekvereniging Stedelijk Orkest Borne en Blas Orchester Rodde. Ook zijn er dit jaar contacten gelegd met andere muziekverenigingen die al in de week zijn ...

Regelingen Sociaal Fonds Borne - Gemeente Borne

https://www.borne.nl/sites/default/files/aanvraagformulier%20Sociaal%20fonds%20Borne%202018_1.pdf

* Bij een abonnement of badekaart van Laco 't Wooldrik krijgt u geen vergoeding voor sportkleding. 1. Activiteitenfonds. Kinderen tot en met 17 jaar kunnen ...

Woningmarktonderzoek Hengelo en Borne 2018 - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Politiek-Beraad/2018/16-oktober/19:30/tkn-c-rapport-woningmarktonderzoek-Hengelo-Borne-18bij03397.pdf

16 juli 2018 ... Gemeente Hengelo, gemeente Borne en Welbions ... kunnen zich pas vanaf 18 jaar inschrijven en hebben daardoor minder inschrijftijd. Boven ...

woonvisie borne 2017-2027 - Gemeente Borne

https://www.borne.nl/sites/default/files/Ontwerp-woonvisie%20def..pdf

intensieve gedachtewisseling met onze inwoners, de corporatie Welbions, de ... sprake van een kloof tussen de sociale woningvoorraad en de vrije sector; door ...

gemeentelijke begraafplaats borne - Gemeente Borne

https://www.borne.nl/sites/default/files/Tarievenlijst%20begraafplaats%20%2801-01-2019%29.pdf

GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS BORNE tarievenlijst 01-01-2019. Graven particulier graf – enkel verwerven (20 jaar). € 1.150,00 particulier graf – dubbel ...

Projectdocument 't Wooldrik Borne - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Politiek-Beraad/2018/27-november/19:30/4a-18bij05745-Bijlage-1-Projectdefinitie-SBM.pdf

1 jan 2019 ... opgenomen, en uitbreiding van het zwembad;. ○ de gedeeltelijk vervangende nieuwbouw en uitbreiding van het sporthallencomplex;.

Cultuuragenda Borne V13.0 - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Politiek-Beraad/2019/22-januari/19:30/6-Cultuuragenda-18int04560.pdf

Met de uitvoering van de nu voorliggende Cultuuragenda gemeente Borne wordt ... tot plekken waar zij zich verder kunnen ontwikkelen: van muziekschool,.

BORNE informeert - Gemeente Borne

https://www.borne.nl/sites/default/files/week%2024_2.pdf

13 juni 2018 ... Locatie: Meikers 29 te Borne. Datum ontvangst: 31 mei 2018. Het verbreden van een oprit van 3 m naar 4,5 m. Locatie: Morel 46 te Borne.

vaststellen hotelbeleid gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2012030412-Raadsbesluit-vaststellen-hotelbeleid-gemeente-Haarlem1.pdf

“Particuliere verstrekking tegen betaling, met een niet bedrijfsmatig karakter, aan ... De campermarkt is een groeimarkt, maar heeft nog geen locatie in Haarlem.

Vaststellen-ontwerpbestemmingsplan ... - Gemeente Haarlemmermeer

https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/Documenten/Vaststellen-ontwerpbestemmingsplan-NieuwVennep.pdf

4 sep 2012 ... Op het Lucas Bols terrein zijn twee kleine spots met een sterke verontreiniging door ... Medisch centrum Lucas Bols, Lucas Bolsstraat 10.

1. Vaststellen Stedenbouwkundig Programma ... - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019944823-1-Vaststellen-Stedenbouwkundig-Programma-van-Eisen-Stephensonstraat.pdf

4 feb 2020 ... Hoorne Vastgoed wil op deze locatie ongeveer 70 sociale huurappartementen en 16 vrije sector huurappartementen realiseren. Dit gedeeltelijk ...

vaststellen bestemmingsplan De Pionier - Gemeente Woerden

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/28-november/19:00/raadsvoorstel-19r-00811-vaststellen-bestemmingsplan-de-pionier-1.pdf

14 nov 2019 ... ook vragen over de Pionier aan Zegveld Zorgt, GroenWest en het ... Verder is er nog een fietsenwinkel, Stoof tweewielers Zegveld gelegen op ...

Onderwerp: Volgnummer: Besluit tot vaststellen van ... - Gemeente Oss

https://www.oss.nl/web/file?uuid=820844e8-bb8d-4021-ab78-33c7e2233e1b&owner=ed2040ad-2962-4e83-b396-48eee775e322&contentid=55840

besluit vast te stellen: NADERE REGELS JEUGDHULP OSS 2016 ... In de specialistische jeugd-GGZ worden mensen behandeld met ernstige psychiatrische.

Vaststellen Gebiedsvisie Boerhaavewijk - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2011600032-Raadsbesluit-Vaststellen-Gebiedsvisie-Boerhaavewijk.pdf

In de tekeningen zou de zorgvoorziening fysiotherapie en preventief bewegen voor chronisch zieken ... L.Th. Verton. Nee, de bedoeling van de kaart in bijlage 4 ...

Vaststellen projectplan Beatrixplein e.o. - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2009194029-B-W-Nota-Vaststellen-projectplan-Beatrixplein-e-o-1.pdf

De Dekamarkt aan het Prinses Beatrixplein wil sinds een aantal jaar uitbreiden en de winkelvoorziening aan het plein is aan vernieuwing toe evenals de ...

Beleidsregel Mantelzorgcompliment Gemeente Heerde - 1 ...

https://www.heerde.nl/dsresource?objectid=2426f5f6-329f-4f44-bff9-0f9c09b5f995&type=pdf

1 dec 2015 ... Het doel van deze beleidsregel is de uiting van waardering voor mantelzorgers. De grondslag vormt de Verordening Wmo 2015 van de ...

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Schiedam ...

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-95276.pdf

18 april 2019 ... Gelet op het bepaalde in artikel 151d van de Gemeentewet en artikel 2:78 van de APV Schiedam 2013 besluit: Vast te stellen de Beleidsregels ...

Beleidsregel Vermogen - de gemeente Elburg

https://www.elburg.nl/dsresource?objectid=4aa665b2-fcf1-404b-b8e7-ff6b972effd8&type=pdf

Indien de auto of motor niet in de autokoerslijst ANWB/BOVAG voorkomt, wordt de waarde vastgesteld op het gemiddelde van drie vergelijkbare auto's. Artikel 3 ...

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Altena ...

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-11617.pdf

17 jan 2019 ... Openingstijden: de tijden waarop een openbare inrichting niet volgens ... Altena de beleidsregels van de voormalige gemeente Woudrichem ...

Beleidsregel Welstandscriteria erfafscheidingen ... - Gemeente Best

https://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/5/6/4/8/beleidsregel-welstandscriteria-erfafscheidingen-koekoeksbos.pdf

Met name wanneer tegen het hekwerk groen wordt aangeplant wat deels door en over het hek groeit; zie bijgevoegde referentiebeelden 2 en 3. Ter plaatse van ...

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Nieuwegein ...

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-127463.pdf

23 mei 2019 ... (Beleid exploitatievergunning horeca en openbare inrichtingen Gemeente. Nieuwegein 2019) ... Nederlands Tijdschrift voor. Geneeskunde ...

Vaststellen evenementenbeleid gemeente Heusden 2017 pdf, 797kB

https://www.heusden.nl/dsresource?objectid=8984e912-074d-4092-8528-db6ca9cfa920&type=PDF

7 maart 2017 ... mr. H.J.M. Timmermans ... evenementenbeleid bevat regels voor evenementen om daarmee ... evenementen op het Raadhuisplein in Drunen.

1. Opening en vaststellen agenda Jan Hutten ... - Gemeente Nijkerk

https://www.nijkerk.eu/document.php?fileid=55709&f=eba9fd9e0f5ea4e92473e47b8e453cc9&attachment=1&c=28184

1 jan 2020 ... Nederland, stichting Timon. Gemeente: Jan Hutten (voorzitter) en Jonie Meijer - Bakarbessy (verslag) en Tim Robbe. (adviseur extern) ...

Vaststellen nulmeting en plan van aanpak basisproj - gemeente ...

http://www.heusden.nl/risarchief/LoketDocumenten/Vaststellen%20nulmeting%20en%20plan%20van%20aanpak%20basisproject%20zwerfafval.pdf

3. 7. Burg. Van Houtplein bij fietswinkel (Vlijmen). 4. 3. 3. 3. 8. Konijnenbergstraat kant Burg. Van Houtpl. (Vlijmen). 3. 3. -. -. 9. Botermarkt (Heusden). 4. 4. -. -. 10.

1. Vaststellen ruimtelijke strategie Brinkmann - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017270280-1-Vaststellen-ruimtelijke-strategie-Brinkmann.pdf

27 juni 2017 ... de bouwlagen -1 tot en met 1 zijn in handen van het Rabo Pensioenfonds, het ontwikkel- en assetmanagement is uitbesteed aan Syntrus ...

beleidsregel Vergunningen Evenementen - Gemeente Groningen

https://gemeente.groningen.nl/bestand/beleidsregel-vergunningen-evenementen

Eurosonic/Noorderslag, de KEI-week, Noorderzon en de 4 Mijl van ... aan een evenementenvergunning op het gebied van verkeer, stadsreiniging en groen.