B&W-besluit - Gemeente Weert

10 april 2013 ... M. Bessems ... Verhuur van woningen onder leegstandswet eindigt vanaf. 2013. Hierdoor ... een nieuwe wet die termijn van verhuur onder de.

B&W-besluit - Gemeente Weert - Gerelateerde documenten

B&W-besluit - Gemeente Weert

https://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie%20AZ/Documenten/Vergaderingen%202013/AZ%202013-04-22/08%20BW130402-26.PDF

10 april 2013 ... M. Bessems ... Verhuur van woningen onder leegstandswet eindigt vanaf. 2013. Hierdoor ... een nieuwe wet die termijn van verhuur onder de.

190917-02 B&W-besluit DJ-720091 over ... - Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2019/17-september/10:00/190917-02-B-W-besluit-DJ-720091-over-Subsidie-2018-Stichting-Munttheater.pdf

3 sep 2019 ... Subsidie 2018 Stichting "Munttheater". Voorstel. 1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2OIB;. 2. De subsidie 2018 ...

Weert koerst op verbinding - Programma 2018 ... - Gemeente Weert

https://www.weert.nl/Downloads/Weert%20koerst%20op%20verbinding%20-%20Programma%202018%20-%202022.pdf

25 mei 2018 ... we slim en duurzaam, ook binnen de grenzen van de gemeente. Fietsmobiliteit is een speerpunt. Mobiliteit: accent fiets. In het te ontwikkelen ...

Samenwerking BIZ Ondernemers Weert 2018 - Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Samenleving-en-Inwoners/2018/11-september/19:30/Huis-van-Nicolaas-samenwerking-BIZ-Ondertnemers.PDF

gezien van winkeliersvereniging Centrum Weert Promotion, waarvanuit jaarlijks tot 5000 euro werd gereserveerd voor het Huis van Nicolaas. Zodoende vraagt ...

Notitie sportaccommodaties Weert DEFINITIEF - Gemeente Weert

https://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie%20WZ/Documenten/Vergaderingen%202013/Vergadering%20WZ%202013-09-10/06%20TILS-725.PDF

Baanbehoefte. Boshoven. TC Boshoven. 395. 5. 5,26. St. Theunis. TC van Horne. 240. 5. 3,20. Lichtenberg. TC Lichtenberg. 338. 8. 4,50. Graswinkel. TC Weert.

Stadsdeelvisie Weert-Zuid - Bijlage 1 ... - Gemeente Weert

https://www.weert.nl/Downloads/Stadsdeelvisie%20Weert-Zuid/Stadsdeelvisie%20Weert-Zuid%20-%20Bijlage%201%20Wijkbeschrijving%20en%20data.pdf

In Weert-Zuid constateren we dat Keent en Moesel het meest verstedelijkt ... ook in de Soos Oranjeflat waarvan KBO Weert Zuid, sinds het vertrek uit. De Stegel ...

Evaluatie Kermis Weert 2018 - Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2019/18-juni/10:00/190618-03-Bijlage-bij-B-W-besluit-DJ-633523-Rapport-Evaluatie-kermis-2018.pdf

1. Evaluatie Kermis Weert 2018. 2018 ... gevonden. Deze stadskermis is het grootste evenement van Weert en behoort tot de top 3 van. Nederland. Ieder jaar vindt er na ... Dat is in de evaluatie van de kermis editie 2016 al naar voren ... In tegenstelling tot vorig jaar heeft dit jaar de risico analyse niet in februari, maar in juli.

Onderzoek warenmarkt Binnenstad Weert - Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2019/29-januari/10:00/190129-02-Bijlage-bij-B-W-besluit-DJ-637218-Rapport-Onderzoek-warenmarkt-Binnenstad-Weert.pdf

5 dec 2018 ... De heer P. Heuts. Projectteam DTNP: De ... Panningen. Asten. Roermond ... openingstijden sluiten super markten boven dien goed aan bij de ...

Grondprijsbrief 2019 Weert bedrijventerreinen - Gemeente Weert

https://www.weert.nl/Downloads/Ondernemen/Grondprijsbrief%202019%20Weert%20bedrijventerreinen.pdf

uitgevoerd door Saelmans Bedrijfsmakelaardij B.V.. Naast deze beide onderzoeken is een toetsing van de (geïndexeerde) grondprijzen door Stec Groep.

01 Structuurvisie Weert - Deel 2 Visie.pdf - Gemeente Weert

https://www.weert.nl/Downloads/Structuurvisies/Structuurvisie%20Weert%202025/Deel%202%20Visie/01%20Structuurvisie%20Weert%20-%20Deel%202%20Visie.pdf

Dit kan mogelijk negatieve gevolgen hebben voor andere supermarkten in Weert. Een marktonderzoek detailhandel. (supermarkten) is toegevoegd aan het ...

evaluatie internationale samenwerking weert ... - Gemeente Weert

https://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadsvergaderingen/Documenten/Raadsvergaderingen%202013/2012-01-30/13%20Evaluatie%20internationale%20samenwerking%20Weert-Hangzhou%20%28China%29.pdf

Hangzhou. In het bijzonder met Yuhang, een van de districten van de stad Hangzhou. ... één zesde van de totale wereldbevolking. Shanghai is ... Lou Jianzhong uitgenodigd om het OLS 2013 in Stramproy bij te wonen. ... De laatste dag was er een tour door Hangzhou, werd de vriendschapsboom Weert herplant en werd.

Stadsdeelvisie Weert-Midden Gemeente Weert 2017

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Bedrijfsvoering-Inwoners/2018/21-februari/19:30/07-Stadsdeelvisie-Weert-Midden-2017.pdf

samen de stadsdeelvisie Weert-Midden opgesteld. De visie gaat in op ... Braderie Fatima, Foto: Weert de Gekste ... april 2017 tot en met 31 mei 2017 ter inzage.

Stichting Urgente Noden (SUN) Weert - Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2019/08-oktober/10:00/191008-02-Bijlage-bij-B-W-besluit-DJ-797996-Draagvlakonderzoek-SUN.pdf

groei uit armoede voor de bewoner, wordt de komst van een SUN Weert ook als ... Kempenbroek, Ladies Circle Weert, Leo club Montmorency, Kiwanis Weert,.

Grondprijsbrief 2019 Weert Definitief - Gemeente Weert

https://www.wonen-weert.info/fileadmin/user_upload/Bestandenlijst/Grondprijsbrief_2019_Weert_Definitief.pdf

1 jan 2019 ... kavels die in optie zijn en nog 4 kavels die in de vrije verkoop zijn. ... Het exacte Bruto Aanvangsrendement (BAR) is afhankelijk van vele ...

Stadsdeelvisie Weert-Zuid - Gemeente Weert

https://www.weert.nl/Downloads/Stadsdeelvisie%20Weert-Zuid/Stadsdeelvisie%20Weert-Zuid.pdf

7 april 2016 ... Zuid/Ringbaan-West tussen de Bocholterweg en het fietspad naar het. College wordt doorgetrokken. 3. Afbeelding: Sint Jozefslaan Keent ...

nederv/eert weert - Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/21-december/19:31/Vaststellen-van-de-Regionale-Ontwikkelingsagenda-Jeugd-2017-2020/09-De-Ontwikkelingsagenda-2017-2020-incl-bijlagen.pdf

Voor de inwoners van Cranendonck, Nederweert en Weert zijn er gelijke kansen om actief deel te nemen aan ... Bs Dal, kvw Keent-Moesel. Gemeente subsidie ...

ry 'Weert Positief Gezond' - Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2019/12-februari/10:00/190212-07-Bijlage-bij-B-W-besluit-DJ-636255-Plan-van-Aanpak-Gezondheidsbeleid.pdf

consultatiebureau. Signaleren en uitvoeren van preventieve activiteiten van baby's tot en met kinderen van 16 jaar. Deelname aan de landelijke campagne en ...

Nota Voorzieningenplannen Weert - Gemeente Weert

https://www.weert.nl/Downloads/Voorzieningenplan/01%20Definitieve%20nota%20Voorzieningenplannen%20Weert.pdf

Nota 'Voorzieningenplannen Weert, kaders voor ontwikkeling ... De Stegel doen zich voor de gebruikers alternatieven voor in Keenter Hart maar ook in de Soos.

Stadsdeelvisie Weert-Midden - Gemeente Weert

https://www.weert.nl/Downloads/Stadsdeelvisie%20Weert-Midden/Stadsdeelvisie%20Weert-Midden.pdf

23 nov 2017 ... terrein is een houthandel gevestigd. Het iets ... Limburg aan de Graafschap Hornelaan. ... op de Graafschap Hornelaan is een goed besluit.

convenant Weert-Nederweert - Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/19-april/19:30/convenant-Weert-Nederweert.pdf

de ontwikkeling van het bedrijventerrein Pannenweg door diverse oorzaken is vertraagd;. • enerzijds tengevolge van achterhaalde ontwikkelingen en anderzijds ...

Samenleven in Weert nr. 019 - 18-04-2018 - Gemeente Weert

https://www.weert.nl/Downloads/Samen%20leven%20in%20Weert/Samenleven%20in%20Weert%20nr.%20019%20-%2018-04-2018.pdf

18 april 2018 ... met andere seniorencomplexen, of vrijwilligers in Stramproy die met de Rooms Katholieke parochie vluchtelingen ondersteunen ... CZ of DSW.

leerplicht en RMC Leudal-Weert - Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2018/17-april/10:00/180417-12-Bijlage-bij-B-W-besluit-DJ-486496-Verkenning-samenwerking-leerplicht-en-RMC-Leudal-Weert.pdf

Vervolgens is de rapportage bijgesteld en aangeboden aan het college. De opdrachtgever heeft aangegeven graag in 2OL7 een besluit te willen nemen over de.

Afval in Weert - Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/23-november/19:30/Spreekrecht/20160831-Niet-Voor-De-Poes.pdf

31 aug 2016 ... En waarom hondenbelasting ook niet nodig is. Jeroen Goubet. Fractievoorzitter en bestuurslid SP afdeling Weert. Najaar 2016 ...

Stadstriathlon Weert - Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2017/21-februari/10:00/BW170221-06.pdf

10 juni 2017 ... Wilfried Weekers. Transition zone Swim. TVW. Recruitment. Kristie Boelaars. Company competition tbd. Traffic controlling. Wilfred Snijders.

Samenleven in Weert nr. 025 - Gemeente Weert

https://www.weert.nl/Downloads/Samen%20leven%20in%20Weert/Samenleven%20in%20Weert%20nr.%20025%20-%2014-11-2018.pdf

14 nov 2018 ... Aan de tekst van 'Samen leven in Weert' kunnen geen rechten ... Voorman Mario Salmans is een goed voorbeeld van hoe je je vanuit een ...