Document (projectcode – volgnummer - Gemeente Stadskanaal

vingsplan kan beter worden ingespeeld op actuele maatschappelijke vraagstukken ... horen op het bedrijventerrein, zijn in principe hier niet gewenst.

Document (projectcode – volgnummer - Gemeente Stadskanaal - Gerelateerde documenten

Document (projectcode – volgnummer - Gemeente Stadskanaal

https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/1._Inwoner/Bouwen_en_wonen/Nota_van_uitgangspunten_Omgevingswet.pdf

vingsplan kan beter worden ingespeeld op actuele maatschappelijke vraagstukken ... horen op het bedrijventerrein, zijn in principe hier niet gewenst.

Document (projectcode – volgnummer - Gemeente Dronten

https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/123070/4060%20-%20Bp%20De%20Voor%20-%20Biddinghuizen.pdf

De gemeente Dronten heeft aangegeven in principe medewerking te willen verlenen ... Flevoland weer en vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het.

Document (projectcode – volgnummer

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=westerveld&id=100012568

Reclamant 15, Vorrelvenen 11 te Dwingeloo. Alle zienswijzen zijn, bij het hanteren van de verzendtheorie, ontvankelijk en als zodanig in behandeling genomen ...

Document (projectcode – volgnummer - Planviewer

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0093.086406-VA03/t_NL.IMRO.0093.086406-VA03_index.pdf

Op 26 oktober 2001 heeft de gemeenteraad het Structuurplan ”Terschelling ... op de kenmerken van het betreffende pand c.q. de belendende panden;.

Document (projectcode – volgnummer - De Fryske Marren

https://www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=57415&f=15d333ef31a07d32ea32d5fa7ff72365&attachment=1&c=35330

meente Skarsterlân, vastgesteld op 25 november 1992, en goedge- keurd op 8 juli 1993;. ▫ Bestemmingsplan Bedrijventerrein Slotmolen Sint Nicolaasga, ge-.

Woonvisie Stadskanaal 2015-2025 - Gemeente Stadskanaal

https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/1._Inwoner/Bouwen_en_wonen/woonvisie_stadskanaal_definitief.pdf

7 sep 2015 ... de participatieraad, huurdersvertegenwoordiging “De Koepel” en makelaars. Ook heeft over de woonvisie overleg plaatsgevonden met de ...

Stadskanaal - Maarsstee - Gemeente Stadskanaal

http://ruimtelijkeplannen.stadskanaal.nl/plannen/NL.IMRO.00370000BP0801-/NL.IMRO.00370000BP0801-/t_NL.IMRO.00370000BP0801-.pdf

woningcorporatie Wooncom en de gemeente Stadskanaal aanwezig. ... speciaal basisonderwijs 'De Baldakijn' aan de Vlaanderenlaan, een peuterspeelzaal en ...

Gemeente Gemeente Stadskanaal Pekela ... - WBE Stadskanaal

http://www.wbe-stadskanaal.nl/site/wp-content/uploads/2015/08/digitale-jacht-kaart-sbb.pdf

Vlagtwedde. Onstwedde. Kanaal Veendam-Musselkanaal dam-Musselkanaal. Dreefleiding. Mussel-Aa ... De Heggerank e e s d'Olle Smidse n. A. Zuiderkolonie.

Onderwerp: Volgnummer: Besluit tot vaststellen van ... - Gemeente Oss

https://www.oss.nl/web/file?uuid=820844e8-bb8d-4021-ab78-33c7e2233e1b&owner=ed2040ad-2962-4e83-b396-48eee775e322&contentid=55840

besluit vast te stellen: NADERE REGELS JEUGDHULP OSS 2016 ... In de specialistische jeugd-GGZ worden mensen behandeld met ernstige psychiatrische.

Mussel - Gemeente Stadskanaal

https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/4._Ontdek_de_gemeente/kijk_op_de_wijk_mussel.pdf

5 sep 2017 ... In Mussel zijn diverse sportverenigingen zoals de voetbal-, gymnastiek-, volleybal- en schaatsvereniging actief. Naast sportverenigingen zijn er ...

Verslag - Gemeente Stadskanaal

https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/user_upload/Definitief_verslag_AB_PRS_d.d._19_juni_2019.pdf

19 juni 2019 ... Het ging hierbij over cliënten die door buurtdiensten worden gebeld over een aanmelding voor een WMO aanvraag, zonder dat daar een ...

Steunpalet - Gemeente Stadskanaal

https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/1._Inwoner/Zorg_en_ondersteuning/steunpalet_volwassenen_.pdf

degenen die al ingeschreven staan bij de Voedselbank Zuidoost Groningen. ... bezorgd worden door Maaltijdservice Oosterlengte uit Winschoten. V061.

Agenda - Gemeente Stadskanaal

https://raadsarchief.stadskanaal.nl/audio_files/raadstuk_189.pdf

I. Sterenborg (raadslid - ChristenUnie): ... op dat moment failliet ging. Ja, dan ... een Simon Benus waarvan we kennen, maar ook de éénpittertjes die failliet zijn ...

Aan de raad - Gemeente Stadskanaal

https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/3._Bestuur_en_organisatie/Financien/jaarverslag_en_jaarrekening_2015_definitief_11-7-2016.pdf

11 juli 2016 ... A.M. Sijperda. Functie(s). Algemeen directeur/ gemeentesecretaris. Raadsgriffier. Waarnemend raadsgriffier. Duur dienstverband in 2015.

Aan de raad, - Gemeente Stadskanaal

https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/3._Bestuur_en_organisatie/Financien/Jaarstukken_2017.pdf

9 juli 2018 ... DOK 4 garandeert daarentegen dat bij beide gemeenten jaarlijks 8 personen uitstromen uit de uitkering als gevolg van een reguliere baan in ...

Musselkanaal - Gemeente Stadskanaal

http://ruimtelijkeplannen.stadskanaal.nl/plannen/NL.IMRO.00370000BP0602-/NL.IMRO.00370000BP0602-/t_NL.IMRO.00370000BP0602-.pdf

problematiek vergelijkbare bestemmingsplannen Stadskanaal Kern en ... Het vulpunt is in deze situatie op een andere plek gesitueerd dan het afleverpunt.

Woonvisie Stadskanaal 2015-2025 - SP Stadskanaal

https://stadskanaal.sp.nl/sites/stadskanaal.sp.nl/files/attachments/12.1._woonvisie_20152025.pdf

30 juni 2015 ... Anticiperen op krimp van de huur- én koopwoningvoorraad na 2018 _____ 16 ... deze woonvisie is om te bepalen op welke wijze wij samen met onze ... en twee miniconferenties met de corporaties BCM en Lefier. ... de Stad Groningen en direct aangrenzende gemeenten nog sneller dan nu, en werd de.

Gemeente Stadskanaal - Officiële bekendmakingen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-281706.pdf

27 dec 2018 ... Gemeente Stadskanaal: Vaststelling subsidieplafonds 2019 en de daarmee ... Subsidieverdeling Opvang, beschermd en begeleid wonen.

Jaarstukken 2017 - Gemeente Stadskanaal

https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/3._Bestuur_en_organisatie/Financien/Jaarstukken_2017.pdf

9 juli 2018 ... Dit onderzoek moet leiden tot een visie waarin toekomstbestendige ... (fusie van CBS Gabriel Damschool en CBS De Ark) en Peuterpalet.

Voorjaarsnota 2019 - Gemeente Stadskanaal

https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/user_upload/Voorjaarsnota_2019.pdf

1 juni 2019 ... museumspoorlijn Stadskanaal-Gieten. ... Op 1 januari 2019 is de inzameling van het afval gewijzigd. ... brengen naar het afvalbrengstation.

1 BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 27 ...

https://gemeenteraadstadskanaal.nl/vergaderingen/vergadering.html?tx_windmeetings_windmeetings%5Bdocument%5D=2272&cHash=c33984c70f544d11b6e1fbf5bae7d56a

27 mei 2019 ... Mevrouw Sterenborg-Kooij attendeert op een TV-programma a.s. ... Heeft gelezen dat de firma Thalen in Staphorst failliet is verklaard.

Programma- begroting - Gemeente Stadskanaal

https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/3._Bestuur_en_organisatie/Financien/Programmabegroting_SCREEN_2020.pdf

1 jan 2020 ... 42. 43. Huisvestingsproblematiek van de Neuteboomschool en de. Maarsborg. Goede recreatieve en toeristi- sche verbindingen tussen zowel.

dorpsvisie alteveer - Gemeente Stadskanaal

https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/4._Ontdek_de_gemeente/dorpsvisie_alteveer_2012-2020.pdf

In de dorpsvisie van Alteveer staat waar organisaties en bewoners de ... de Drijscheer, die samenwerkt met de voetbalvereniging en het bestuur van het ...

folder kindpakket - Gemeente Stadskanaal

https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/1._Inwoner/Folder_kindpakket_def.pdf

Broodtekst. Tussenkop. Broodtekst. Wij vinden dat ieder kind mee moet kunnen doen! Voor ouders met weinig inkomen hebben wij extra regelingen om dit te ...

Programmabegroting 2018 - Gemeente Stadskanaal

https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/programmabegroting_2018.pdf

Bron: Waarstaatjegemeente.nl (Besluit Begroting en Verantwoording) ... Theater Geert Teis, een incidenteel budget van € 71.000,00 voor het voorbereiden van ...

Nota van uitgangspunten omgevingsplan - Gemeente Stadskanaal

https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/1._Inwoner/Bouwen_en_wonen/Nota_van_uitgangspunten_Omgevingswet.pdf

9. 2. 5. Implementatie Omgevingswet. 9. 3. VAN VISIE NAAR PLAN. 11. 3. 1. Stadskanaal Koersvast Nait Soezen, moar doun. 11. 3. 2. Van Koersdocument naar ...

1 Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening gemeente Stadskanaal ...

https://gemeenteraadstadskanaal.nl/vergaderingen/vergadering.html?tx_windmeetings_windmeetings%5Bdocument%5D=2277&cHash=6e85b13452aabcef06918878a86bf154

Gemeentelijke kredietbank te Assen (hierna GKB); naar aanleiding van de wens om meer aandacht te besteden aan preventie binnen de schuldhulpverlening ...

Jaarverslag en jaarrekening 2018 - Gemeente Stadskanaal

https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/3._Bestuur_en_organisatie/Participatieraad/Jaarverslag_en_jaarrekening_2018_PRS.pdf

Rabobank rc. Rabo Doelsparen. Kas. Nog te ontvangen. Kruisposten. Passief. Algemene reserve. Resultaat tm deze periode. Nog te betalen kosten tm eind.

Bestemmingsplan Landelijk Gebied - Gemeente Stadskanaal

http://ruimtelijkeplannen.stadskanaal.nl/plannen/NL.IMRO.00370000BP0701-/NL.IMRO.00370000BP0701-/t_NL.IMRO.00370000BP0701-.pdf

23 maart 2009 ... mate van overlap vertonen, vullen zij elkaar ook aan. Het opnemen van de AMK-terreinen in voorliggend bestemmingsplan in combinatie.

Plan van aanpak Taskforce Jeugdwet gemeente Stadskanaal 2018 ...

https://gemeenteraadstadskanaal.nl/fileadmin/Gemeenteraad/Raadsvergadering/2019/20190225/06.5.1._Plan_van_aanpak_Taskforce_Jeugdwet_Stadskanaal.pdf

25 feb 2019 ... De uitvoering van het plan van aanpak Taskforce Jeugd Stadskanaal valt ... Lentis/Jonx, Reik, VNN, Leger des Heils, Zienn, Limor, VeiligThuis, ...

Volgnummer rapport - NWWI

https://site.nwwi.nl/wp-content/uploads/2019/04/NWWI-Invulinstructie-Taxatierapport-woonruimte-2018_v1.1.pdf

H.3.a.1 Funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden: Keuze 'Nee' is toegevoegd; ... binnen de afgelopen vijf jaar een F30/KCAF funderingsrapportage is.

economisch programma "stroomopwaarts" - Gemeente Stadskanaal

https://www.stadskanaal.nl/fileadmin/Stadskanaal_bestanden/2._Ondernemer/economisch_programma__stroomopwaarts_.pdf

De Toekomstvisie 2025 voor Stadskanaal is in 2009 vastgesteld en daarbij is door de ... en bedrijfsleven te bevorderen, om zo vraag en aanbod van arbeid beter ... is en blijft een complete gemeente met alle (top)voorzieningen die horen bij.

Nieuwsbrief 2018 14e jaargang, volgnummer 20 - Molen De Vijf ...

http://www.de5gebroeders.nl/nieuwsbrief%202018%20v7.pdf

7 juli 2018 ... De bezoekers kwamen overigens niet alleen uit Heinkenszand, Zeeland of ... De Rabobank Oosterschelde ondersteunde ook dit jaar met een ...

Volgnummer Naam Collnr % korting basisverzekering ... - Unive

https://www.unive.nl/binaries/content/assets/pdfs/zorgverzekering/2020/zorgcollectieven-2020.pdf

108435 Broekhuis Groep. 11228. 4. 10. 7016860 BVPP. 16481. 4. 0. 47464 C. van Heezik B.V.. 21888. 3. 10. 7013134 C.G. Zuurbier & Co. Rozenkwekerijen ...

De Sitterstraat 7 - projectcode 1621 - Dordrecht Ondergronds 84

https://www.archeologiedordrecht.nl/wijkensites.dordrecht/up/ZwjnkxvJO_Rapport_Dordrecht_Ondergronds_84_Website.pdf

De Sitterstraat 3-9,. Dordrecht. Een archeologisch bureauonderzoek en een ... voor een kinderdagcentrum op het terrein tussen de school De Kiem (De.

projectcode 0725 - Dordrecht Ondergronds Briefrapport 10

https://www.archeologiedordrecht.nl/wijkensites.dordrecht/up/ZyavhbgJmU_0725_rapport_definitief.pdf

Dordrecht, zijn in opdracht van de Afdeling Stadsbeheer tussen februari en maart 2008 door het ... De Botermarkt is tot 1934 in gebruik geweest als markt.