Onderwerp - Gemeente Woudenberg

14 jan 2020 ... met Vallei Wonen en de HBVW opgesteld. De prestatieafspraken zijn door Vallei Wonen besproken met Omnia Wonen zodat ook zij volledig ...

Onderwerp - Gemeente Woudenberg - Gerelateerde documenten

Onderwerp - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2020/07-januari/19:30/07-Memo-vragen-prestatieafspraken-januari-2020-def.pdf

14 jan 2020 ... met Vallei Wonen en de HBVW opgesteld. De prestatieafspraken zijn door Vallei Wonen besproken met Omnia Wonen zodat ook zij volledig ...

Ontwikkeling winkelplein te Woudenberg - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/21-februari/20:00/07c-prs-181031-Woudenberg.pdf

... van Vitus Bouwgroep in nauwe samenwerking met De Bunte Vastgoed en Goedvastgoed. Hiermee worden ... Scherpenzeel toeristisch verkeer. Woudenberg.

BWKP Woudenberg-Scherpenzeel - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2019/17-januari/20:00/05-Rapport-Woudenberg-v3a-DEF.pdf

Gemeente Scherpenzeel, Gemeente Woudenberg en Waterschap Vallei en ... Het vermoeden bestaat dat neerslaggegevens uit Hydronet (buienradar) de ...

Hervormde Gemeente Woudenberg - Hervormd Woudenberg

https://www.hervormdwoudenberg.nl/files/Downloads/nieuwsbriefwijk2-september2016-def.pdf

liederen uit de bundel: 'Op Toonhoogte' en is er met enige regelmaat een apart kindermoment in de eredienst. Op 21 april 2016 is de liedbundel Weerklank ...

Gemeenten Renswoude en Woudenberg - Gemeente Woudenberg

https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/RA2117_REWO_kl.pdf

daterende kasteel Geerestein (ten noorden van Woudenberg) is het tweede terrein ... leem), gereedschap en vuursteenafval worden regelmatig langs fossiele ...

Structuurvisie Woudenberg - Gemeente Woudenberg

https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Structuurvisie_Woudenberg.pdf

Met elkaar kunnen wij zorgen dat het ook in de toekomst in Woudenberg prettig ... Profiel 'verblijven'en 'ontspannen' (voorbeelden van functies: restaurant, café,.

Bebouwde Kom Woudenberg - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2017/30-oktober/19:30/06a-Bijlage-n-NL-IMRO-0351-BebouwdKomWoudnbrg-ow01.pdf

10 aug 2017 ... Rabobank rekeningnummer: NL44. ... t.n.v. Buro SRO B.V. te Utrecht ... Stationsweg 5 | Postbus 3465 | 4800 DL Breda | 31 (0)76 523 33 33 ...

Untitled - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2019/08-januari/20:00/04-NIET-OPENBAAR-CA-Aanpak-Klein-maar-Fijn-Wonen.pdf

binnen de gemeente Woudenberg (al dan niet tijdelijk) kleine woningen ... Vanuit de markt en uit gesprekken met inwoners en makelaars komt de vraag naar ...

J aarverslag 2 0 1 8 - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2019/25-juni/20:00/04-Jaarverslag-2018-Versie-auditcie-V2-2.pdf

25 april 2019 ... Dat maakt mogelijk dat inwoners en ondernemers vanaf begin 2019 de eerste digitale post ... De gemeente Woudenberg heeft aandelen in de BNG, Vitens en ... In vergelijking met andere gemeenten in Nederland is de ...

Voorwoord - Gemeente Woudenberg

https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Lokale_regelgeving_en_beleid/Toekomstvisie_Woudenberg2030.pdf

geeft vorm en inhoud aan de identiteit van het dorp waar we leven. Herkenbaarheid is ... hierdoor concreet vorm gegeven. De raadsfracties adopteren het forum ...

Aanbiedingsbrief - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/26-april/20:00/01a-Aanbiedingsbrief-AB-zienswijzen-Kadernota-2019.pdf

Aanbiedingsbrief aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht van: Dagelijks Bestuur steller: M. van Bockel onderwerp: AP03.3a_Reactie zienswijzen Kadernota 2019.

Groenbeleidsplan - Gemeente Woudenberg

https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Lokale_regelgeving_en_beleid/Groenbeleidsplan_2011.pdf

18 juli 2011 ... Woudenberg, juli 2011. Wethouder J.C. Schreuder. De gemeente Woudenberg is gelegen in de Gelderse Vallei in een afwisselend landschap ...

Evaluatierapportage - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/24-januari/20:00/10k-Evaluatie-invoering-diftar-vs-4.pdf

3. Vervangen minicontainers en invoering Container Management Systeem. 4. Aanpassingen milieustraat. 5. Aanpassingen pasjes ondergrondse containers. 6.

Evenementenbeleid - Gemeente Woudenberg

https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Lokale_regelgeving_en_beleid/Evenementenbeleid_Gemeente_Woudenberg_2014.pdf

strandrellen in Hoek van Holland en de Love Parade in Duisburg. Daarnaast neemt de ... braderie met uitsluitend achtergrondmuziek. Geluid speelt bij ...

03. MJB RWA 2020-2023 - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2019/26-juni/19:30/03-MJB-RWA-2020-2023.pdf

EN. MEERJARENBEGROTING RWA. 2020 - 2023. Amfors Groep. Uraniumweg 15. 3812 RJ Amersfoort. 033 – 422 49 00 [email protected] www.amfors.nl.

Rapport Grondbeleid gemeente Woudenberg

http://www.rkvalleienveluwerand.nl/pdf/woudenberg_grondbeleid.pdf

Gemeente Woudenberg en het functioneren van het grondbedrijf in het uitvoeren ... vergelijking met uitgifteprijzen in buurgemeenten en makelaardij. Complex: ...

bestemmingsplan koningsplein, te woudenberg gemeente ...

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2017/09-mei/20:00/04b-Koningsplein-Toelichting-en-Regels-ontwerpbestemmingsplan.pdf

'Woudenberg Dorp'. Op grond van dit bestemmingsplan heeft het perceel aan de. Willem de Zwijgerlaan 124 de bestemming 'Maatschappelijk' gekregen.

Plan van aanpak - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2017/04-april/20:00/11b-Plan-van-aanpak-oprichten-en-inrichten-cooeperatie-DEF.pdf

Plan van aanpak. Oprichten en inrichten coöperatie De Kleine Schans. Plaats, datum: Woudenberg, 17 februari 2017. Opgesteld door: Opdrachtgever:.

18.054 Woudenberg wonen en zorg - 17 mei - Gemeente ...

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2018/11-september/20:00/05b-18-054-Woudenberg-wonen-en-zorg-17-mei.pdf

Stec Groep aan opdrachtgever gemeente Woudenberg ... VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk ...

Heldere Burgeparticipatie - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/11-juli/20:00/04c-2019-06-03-Mantelzorgagenda-2019-2020-v2.pdf

10 nov 2019 ... Mantelzorg wordt in Woudenberg gedaan door ca. 15% van de mensen boven de 18. Minder ... Welzijnswerker CDKS/ouderenwerker SWO.

ingek.st. ROM 1699 - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2017/05-september/20:00/00-2017-06-27-Lijst-Ingekomen-Stukken-Raadsommissie-01-1.pdf

Motie gemeenteraad Woudenberg – aankoop pand Meubin bij aansluiting Maarn A12 ja. v.k.a.. 08. 187 296. Karen Kuperus. Uitspraak bestemmingsplan Kop ...

Gemeente Woudenberg - Provincie Utrecht

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/297451/gemeente_woudenberg_leefstijlprofiel.pdf

Gemeente Woudenberg. 1 ... Gemeente Woudenberg. Leefstijl en ... Volleybal. 3%. 2%. 2%. 2%. 71. Varen met motorboot, jacht. 9%. 10%. 5%. 4%. 46.

samen leven - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/26-september/20:00/10-Jaarverslag-Cooeperatie-De-Kleine-Schans.pdf

(onderwijs, huisartsen, welzijnswerk (Jong en oud), ... Het eerste jaar van het bestaan van cooperatie De Kleine Schans is afgesloten. In dat jaar is gewerkt.

zorgkosten 2018 - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2019/08-januari/20:00/02-Plan-van-aanpak-maatregelen-zorggebruik-zorgkosten-2018.pdf

31 dec 2018 ... de Kleine. Schans. Gemeente. Woudenberg samen leven. Plan van aanpak. Maatregelen ... Samenwerking huisartsen verstevigen. 3.

Verkeersgegevens N224 - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2020/07-januari/19:30/Memo-Verkeersgegevens-N224.pdf

7 jan 2020 ... De N224 is niet op alle wegvakken gelijkmatig belast en niet gelijkmatig drukker geworden in de periode 2009-2018. Om een beeld te krijgen ...

Gemeente W Ontwerpwijz Gemeente Woudenberg ...

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2017/05-september/20:00/07d-Griftdijk-3-Toelichting-ontwerp.pdf

Op het perceel Griftdijk 5 is nu LAWO gevestigd, een groothandelsbedrijf in sierbestrating dat echter ook bestrating en andere tuinmaterialen verkoopt aan ...

23d. Bijlage 1 Masterplan Hoevelaar - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2017/05-september/20:00/23d-Bijlage-1-Masterplan-Hoevelaar-1.pdf

De Structuurvisie Woudenberg 2030 vormt de basis ... Masterplan Hoevelaar Woudenberg ... Een boerenerf is een ensemble van gebouwen met een ruimtelijke.

14-11 Overall projectspecificaties april 2019 - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2020/07-januari/19:30/14-11-Overall-projectspecificaties-april-2019-1.pdf

1 april 2019 ... op locatie Boerenerf ja ja. 04. Nijverheidsweg. Henk Voulon. In de verslagperiode zijn er forse stappen gezet bij de realisatie van de eerste ...

Beleidsplan centrale hervormde gemeente Woudenberg

https://www.hervormdwoudenberg.nl/files/Downloads/beleidsplan_ak_2013_-_2017_definitief.pdf

Woudenberg blijft een Hervormde Gemeente binnen de PKN en zal zich ... In de zomervakantie wordt op camping “Laag - Kanje” te Maarn zes weken camping.

Het bod Vallei Wonen 2019 - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2019/08-januari/20:00/01c-Bod-Vallei-Wonen-2019.pdf

Vallei Wonen stelt met betrokkenheid van de belanghouders haar nieuwe Bedrijfsplan 2019-2022 vast. De definitieve gegevens van het ...

Cliëntenraad Wsw regio Eemland - Gemeente Woudenberg

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2018/17-april/20:00/25a-Clientenraad-Wsw-Jaarverslag-2017-incl-aanbiedingsbrief-en-bijlagen.pdf

19 maart 2018 ... gemeenteraden Amersfoort, Baarn, Bunschoten,. Leusden, Soest en Woudenberg. - directeur RWA-Amfors. - P. Promes, gemeente Amersfoort.

Sociaal Jaarverslag 2017 - Gemeente Woudenberg

https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Lokale_regelgeving_en_beleid/Sociaal_Jaarverslag_2017.pdf

Voor onze medewerkers bieden we een inspirerende werkomgeving, waarin slagvaardigheid op prijs wordt gesteld en bereikte resultaten de waardering krijgen ...

01b. Offerte Urgentiedienstverlening Woudenberg 2018 - Gemeente ...

https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2018/16-januari/20:00/01b-Offerte-Urgentiedienstverlening-Woudenberg-2018.pdf

Het Vierde Huis voert al sinds 2010 in opdracht van Vallei Wonen de urgentiedienstverlening uit voor de gemeente Woudenberg. Na de aanpassingen in de ...

Beleidsbegroting 2020-2023 - Gemeente Woudenberg

https://www.woudenberg.nl/fileadmin/Website/Financiele_documenten/Beleidsbegroting_2020-2023_Gemeente_Woudenberg.pdf

30 sep 2019 ... Afschrijvingskosten investeringen basisschool De Olijfboom. In oktober 2018 heeft Woudenberg een actuele leerlingenprognose laten maken ...

Beleidsregels nodeloze meldingen - Gemeente Woudenberg

https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Lokale_regelgeving_en_beleid/Beleidsregels_Nodeloze_Meldingen.pdf

onechte brandmeldingen. Hoofdstuk 2 Registratie-, communicatie- en handhavingsbeleid. Artikel 3 Registratie van gegevens n.a.v. een nodeloze alarmering.

Beleidsbegroting 2019-2022 - Gemeente Woudenberg

https://www.woudenberg.nl/fileadmin/Website/Financiele_documenten/Beleidsbegroting_2019-2022_Gemeente_Woudenberg.pdf

18 okt 2018 ... ... actie ondernomen op bijvoorbeeld systemen, openingstijden, interne en regionale ... Voor aanpassingen van het gebouw van de gemeentewerf heeft de raad ... Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Woudenberg en provincie.