onderwerp profielwerkstuk economie

economie toegepaste economie handels ingenieur - Studiekiezer

https://studiekiezer.ugent.be/brochurescan/81567041

1 sep 2017 ... de vakken Wiskunde, Statistiek en Econometrie, waardoor je op een wetenschappelijke wijze economische problemen leert beschrijven en.

de impact van brexit op de vlaamse economie - Faculteit Economie

https://feb.kuleuven.be/VIVES/publications/policy_papers/Beleidspapers/2017/2017-11-policy-paper-VIVES

KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen ... Belgische en Britse verliezen die in deze studie naar voren treden worden samengevat in. Tabel 2 ...

de impact van brexit op de vlaamse economie - Faculteit Economie ...

https://feb.kuleuven.be/VIVES/publications/policy_papers/Beleidspapers/2017/2017-11-policy-paper-VIVES

KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen ... Belgische en Britse verliezen die in deze studie naar voren treden worden samengevat in. Tabel 2 ...

Economie en ethiek - Stichting Innovatie Economie-Onderwijs

https://sieo.nl/storage/file/419f1ec8-0fa2-4f79-922c-68fd07c9a571/keuzekatern-economieenethiek-pdf-compleet.pdf

Uit balans. 25. Paragraaf 2.1. Gebrek aan vertrouwen in een sequentieel spel. 25. Paragraaf 2.2. Ik-gerichte en intrinsiek wederkerige spelers. 30. Paragraaf 2.3.

carrefour de lleconomie trefpunt economie - FOD Economie

https://economie.fgov.be/nl/file/779/download?token=wPBonwJZ

une prochaine édition du Carrefour de l'économie 1. LE SEC 95 - UNE EXPLORATION ... ideeën over hoe het beleid tot verbetering kan leiden. Bij- voorbeeld ...

02.149 economie wt2 - Vakdidactiek Algemene Economie

http://vakdidactiek-ae.nl/wp-content/uploads/2014/08/economie_moet_je_doen_eindrapport_juli_2002.pdf

Leerlingen zouden meer begrip moeten krijgen van de betekenis van een balans en de ... schaarste, opofferingskosten ('opportunity cost'), budget, denken in.

Profielwerkstuk

https://www.hetbaken.nl/hetbaken/trinitasgymnasium/files/2019/09/Ouderavond-G5-19-20-PWS-LOB-vernieuwd.pdf

Handige websites www.duo.nl info.studielink.nl www.studie123.nl www.studiekeuze123.nl www.tkmst.nl www.qompas.nl www.hbobachelors.nl.

EEN PROFIELWERKSTUK, HOE DOE IK DAT?

https://www.ru.nl/publish/pages/859188/hand-out_1_module_1.pdf

Het profielwerkstuk (PWS) is een uitgebreide praktische opdracht waarbij één ... Door het PWS laat je zien dat je ... Kies vak(ken) en mogelijke onderwerpen.

Profielwerkstuk - NVLM

http://nvlm.nl/?attachment_id=2085

24 sep 2012 ... Deelvraag 4: Welke andere media (digitale media, social media en traditionele ... onderwerp kiezen voor het profielwerkstuk. Wij willen iets ...

Profielwerkstuk - t Atrium

https://www.t-atrium.nl/l/library/download/urn:uuid:f23980d6-a377-4595-aab3-3de4c85e4125/190326 pws handleiding 2019-2020.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf

18 okt 2019 ... Tto-leerlingen schrijven hun pws verplicht in het Engels. Ook de presentatie wordt in het Engels gehouden. Dit geldt ook voor niet-tto-leerlingen ...

Profielwerkstuk 1 - Woudagemaal

https://www.woudagemaal.nl/files/6/0/5/profielwerkstuk.pdf

Profielwerkstuk. Ben je op zoek naar een onderwerp voor je profielwerkstuk? ... Van welke natuurkundige en scheikundige principes wordt gebruik gemaakt?

Profielwerkstuk Meertaligheid

https://www.logopedieparlevliet.nl/wp-content/uploads/2017/12/Profielwerkstuk_meertaligheid.pdf

Frans, Zweeds, Afghaans, Duits, Engels, Spaans, Deens, Hongaars, Chinees en. IJslands. ... Als vijfde deelvraag ga ik het hebben over meertaligheid in de ...

profielwerkstuk taalwetenschap - UvA en Scholen

https://scholen.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/uva-en-scholen/startdocument-profielwerkstuk-taalwetenschap.pdf

Onderwerp: Taal, Communicatie en wetenschap. Veel mensen associëren taalkunde met het ontleden van zinnen, het benoemen van woordsoorten of het.

Profielwerkstuk: Het ontstaan en nut van dierentuinen

https://www.hvhl.nl/binaries/content/assets/hvhl/internet/opleidingen/profielwerkstukken/het-onstaan-en-nut-van-dierentuinen.pdf

Het woord dierentuin is een algemeen bekend begrip en staat voor een verzameling ... Toch bestond het woord dierentuin ... http://www.nvddierentuinen.nl/nvd/ ...

Profielwerkstuk TL.pdf - Teylingen College

https://www.teylingen-college.nl/kts/downloads/category/9-pta-tl-2019-2021.html?download=89%3Apta-tl-2019-2021

Voor het presenteren van een werkstuk, zie bijlage 4 van dit PTA. 2 ... Sector waarop dit werkstuk betrekking heeft: Economie / Techniek. Titel van het ...

Profielwerkstuk: Gedrag van apen

https://www.hvhl.nl/binaries/content/assets/hvhl/internet/opleidingen/profielwerkstukken/gedrag-van-apen.pdf

Deze dieren vertonen tijdens de shows gedragingen die door de verzorgers zijn aangeleerd. Gedragsonderzoek zorgt er voor dat we meer te weten komen over ...

Profielwerkstuk: CO2 en de effecten op de oceaan

https://www.hvhl.nl/binaries/content/assets/hvhl/internet/opleidingen/profielwerkstukken/co2-en-de-effecten-op-de-oceaan.pdf

economie (vis of mossel vangst, (duik)toerisme)?. • Is het mogelijk om zeegebieden te beschermen tegen de uitstoot van CO2? • Gashydraat is een brandstof ...

Profielwerkstuk/meelopen MBO - Canisius

https://www.canisius.nl/storage/app/media/uploaded-files/alg%20ouderavond%20lj.4%2019-20.pdf

Welkom op Canisius! Algemene ouderavond 4 VMBO ... Voordeel: snellere route naar het HBO (info it's learning 'decanaat Tubbergen'). • Voorwaarde: goede ...

pws cryptografie - Profielwerkstuk @ Phikwadraat

http://pws.phikwadraat.nl/pws/pws%20cryptografie.pdf

Asymmetrische of publieke-sleutel cryptografie . ... Het kraken (decoderen of ontcijferen) van de Vigenère code is een stuk lastiger, want er zijn legio ...

Werkboek profielwerkstuk - Havo De Hof

http://www.havodehof.com/wp-content/uploads/05_09_2019-Boekje-profielwerkstukbijgewerkt-.pdf

11. 4.7.1. Bronverwijzingen gebruiken in het PWS extra uitleg . ... kaarten, foto's, maar ook je logboek, zodat iedereen kan zien wat je gedaan hebt en wanneer ...

Het profielwerkstuk - Novalis College

https://www.novalis.nl/Portals/6/Objects/Onderwijs/Profielwerkstuk/Leerlingenboekje%20profielwerkstuk%2019-20.pdf

Overzicht stappen en data profielwerkstuk. 5. Herkansen. 5 ... profielwerkstuk niet om kennis, die wordt op het examen getoetst. ... Reclame / internetreclame. ○.

PROFIELWERKSTUK KEUZEFORMULIER VWO 2019

https://www.jbc.nl/Portals/713/docs/Bestanden/Profielwerkstuk/PWS%201920/PROFIELWERKSTUK%20KEUZEFORMULIER%20VWO%202019-2020%20%28002%29.pdf?ver=2019-04-16-093112-037

Inleveren profielwerkstuk keuzeformulier: uiterlijk dinsdag 14 mei 2019 tussen ... 400 uur of meer!), maar voor je tweede keuze niet uit: EC-GS-AK-M&O en BI.

Haal je Profielwerkstuk uit het WaterlandsArchief

https://waterlandsarchief.nl/images/doen-en-leren/onderwijs/Profielwerkstuk%20gids.pdf

eerste tekens van waterbeheer dateert uit 1407 en werd vlakbij Alkmaar in gebruikt genomen om het Achtermeer droog te malen. Maar pas in de 17e eeuw ...

Profielwerkstuk “Sportdrankjes” - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/vwo/vbi/bestanden/vbipws2.pdf

De keuze van een onderwerp voor ons profielwerkstuk was best moeilijk. ... We zijn daarom op internet gaan zoeken naar voorbeelden van onderwerpen. We.

Handleiding van het profielwerkstuk - ISW Gasthuislaan

https://gasthuislaan.isw.info/site/documents/8310/PTA Handleiding Gasthuislaan-versie HAVO 2018-2019%281%29.pdf

27 sep 2018 ... Je brengt in het theoretisch kader de bestaande theorieën en ideeën met betrekking tot je probleem in kaart. ... richtlijnen (www.scribbr.nl).

Handleiding Profielwerkstuk - ONC Parkdreef

https://parkdreef.onc.nl/upload/PD%201819/PTA/Handleiding%20PWS%20algemeen%202019.pdf

In de Tweede Fase HAVO / VWO ga je een profielwerkstuk (PWS) maken. Het PWS is ... Er is een voorblad met alleen titel, namen en eventueel een illustratie.

Het profielwerkstuk… - Strabrecht College

https://www.strabrecht.nl/wp-content/uploads/2019/08/PWS-2019-2020-Handleiding-HAVO-definitief.pdf

20 aug 2019 ... PWS afdeling havo. Pagina 1. Inhoudsopgave. Inleiding. 2. Logboek. 4. Het tijdpad. 5. Het gebruiken en vermelden van bronnen. 7. Tips voor ...

Het Profielwerkstuk - Comenius Lyceum

https://comeniuslyceum.nl/wp-content/uploads/PWS%20boekje%202019%20-%202020%20v10.pdf

30 sep 2019 ... logboek. Opbouw van het verslag. Voor het Vwo wordt het PWS strenger beoordeeld dan voor het Havo. Met name voor het Vwo moet het ...

Profielwerkstuk - Coeliakie Vereniging

https://www.glutenvrij.nl/media/documenten/profielwerkstuk.pdf

18 feb 2015 ... Tarwegraspoeder. RAW superfood (AH) ... AH. Chia Seeds Mattison. Afbeelding 1: de producten die getest zijn ... met gedestilleerd water.

Big Bang - Profielwerkstuk @ Phikwadraat

http://pws.phikwadraat.nl/pws/pws%20bigbang.pdf

Mijn interesse in hoe het heelal ontstaan is, werd door dit projectje alleen maar groter. ... Welke metingen, waarnemingen en berekeningen speelden daarbij een rol? ... In een deeltjesversneller laat men deeltjes met ongelooflijke snelheden op ... Amerika en straks bij het CERN in Geneve (Zwitserland) komt dus de LHC.

Het profielwerkstuk - MAVO Schravenlant XL

https://www.mavoschravenlant.nl/Portals/752/docs/Het%20profielwerkstuk-%20handleiding%20voor%20de%20leerlingen%20en%20de%20docenten%20.pdf?ver=2019-09-29-185823-310

Inhoudsopgave. 1. Inleiding en verantwoording. 3. 2. Het profielwerkstuk (PWS). 4. 2.1 Wat is een profielwerkstuk? 4. 2.2 Het onderwerp van het PWS. 3.

handleiding profielwerkstuk HAVO 5

https://www.trevianum.nl/portals/767/Trevianum%20Havo/documenten/3130%20Handleiding%20profielwerkstuk%20binas%20versie%202016.pdf

Inleiding. Je gaat je profielwerkstuk uitvoeren bij biologie, scheikunde of natuurkunde. Bij deze vakken maakt het uitvoeren van een natuurwetenschappelijk ...

Profielwerkstuk Windturbines - Havovwo.nl

http://havovwo.nl/havo/hna/bestanden/hnapwswindturb.pdf

naam: Gijs Denissen en Stan Geerts. © havovwo.nl ... Elektrotechniek past bij windturbines omdat ze elektriciteit opwekken en die elektriciteit ook meten en.

Profielwerkstuk: Verrijking in dierentuinen

https://www.hvhl.nl/binaries/content/assets/hvhl/internet/opleidingen/profielwerkstukken/verrijking-in-dierentuinen.pdf

Een goed voorbeeld hiervan is ijsberen, waarbij het dier steeds dezelfde route loopt in het verblijf. Bezoekers van de dierentuin willen niet alleen de dieren ...

Profielwerkstuk - Amsterdam Rainproof

https://www.rainproof.nl/sites/default/files/profielwerkstuk_regenproblemen_in_amsterdam.pdf

18 dec 2015 ... gevuld kan zijn met grind, lavasteen of gebakken kleikorrels. (Zie afbeelding) Tussen deze ... Naar intratuin en houtzoeken. 1. Dante en. Daan.

pws hovercrafts - Profielwerkstuk @ Phikwadraat

http://pws.phikwadraat.nl/pws/pws%20hovercrafts.pdf

Hoofdstuk 4: Welk soort propeller geeft de meeste lift? 4.1 De werking van een propeller. Een propeller versnelt deeltjes van de voorkant van de propeller naar de ...

Profielwerkstuk: water in de woestijn

https://www.hvhl.nl/binaries/content/assets/hvhl/internet/opleidingen/profielwerkstukken/water-in-de-woestijn.pdf

Profielwerkstuk: water in de woestijn. Aansluitende vakken: aardrijkskunde, scheikunde, maatschappijleer, wiskunde, natuurkunde, biologie, geschiedenis.

Profielwerkstuk: Duurzame handelsketens

https://www.hvhl.nl/binaries/content/assets/hvhl/internet/opleidingen/profielwerkstukken/duurzame-handelsketens.pdf

Profielwerkstuk: Duurzame handelsketens. Aansluitende schoolvakken: aardrijkskunde, economie, biologie. Inleiding. Als je aan het ontbijt even geen zin hebt ...

pws holografie - Profielwerkstuk @ Phikwadraat

http://pws.phikwadraat.nl/pws/pws%20holografie.pdf

hetzelfde als de tralieconstante. Ia = invalshoek voorwerpsbundel ten opzichte van een lijn loodrecht op het scherm. Ib = invalshoek referentiebundel ten ...

Duurzame Economie - FOD Economie

https://economie.fgov.be/nl/file/3635/download?token=nqomWmPQ

Zwitserland en Marokko, alsook twee personen van het secretariaat van de OESO. Het doel van deze oefening is ... maat die makkelijk te hergebruiken zijn. De informatie blijft ... van een groen vignet of “aanvaardingsmerk”. In 2015 werden ...

Profielwerkstuk - Reünistenvereniging Marnix Gymnasium

https://www.marnixreunisten.nl/pws/PWS2013.pdf

blijkt dat hij de passendheid goed gebruikt is het volgende: Ferry Mingelen ... haar op zijn hoofd eerder dun stond droeg hij een pruik die zo goed gemaakt was ...

Planning Profielwerkstuk 2019-2020

https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/planning-PWS-2019-20.pdf

12 feb 2019 ... Start PWS in mentortijd maart/april 2019 mentor (geeft uitleg over inhoud en procedure). Zoek partner/onderwerp/ hoofdvraag/ deelvragen.

Wiskunde in het Profielwerkstuk - Freudenthal Instituut

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/232/232december_wijers-jambroes.pdf

In juni 2001 hebben we de afge- ronde profielwerkstukken voor biologie, natuurkunde en ... ning en statistiek passen bij onderwerpen die te maken hebben met ...

brochure profielwerkstuk vwo 2019-2020

https://www.jbc.nl/Portals/713/docs/Bestanden/Profielwerkstuk/PWS%201920/Brochure%20lln%20profielwerkstuk%20vwo%202019-2020%20%28002%29.pdf?ver=2019-04-16-093217-780

14 mei 2019 ... profielwerkstuk ga je een onderwerp uit één of meer vakken verder uitdiepen. ... Economie, M&O, Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie.

Profielwerkstuk Geschiedenis De macht van de ... - Scholieren.com

https://www.scholieren.com/verslag/6398/pdf

12 juni 2002 ... Hoe zag het Romeinse rijk eruit voordat de Romeinen zoveel macht kregen? Hoe en onder leiding van welke keizers Rome verder uitgegroeid tot het machtige rijk? ... Het lijkt me niet dat goden mensen zwanger gaan maken. ... met zijn succesvolle veldslagen tot de maximale uitbreiding van het rijk.

Interview taalverandering - Profielwerkstuk taalkunde

https://www.profielwerkstuktaalkunde.nl/app/download/10413658871/Interview taalverandering.pdf?t=1576615777

30 jan 2019 ... snel het begrip 'taalverloedering' op. Veel Nederlanders lijken zich zorgen te maken over veranderingen in taal, omdat ze veel waarde hechten ...

Profielwerkstuk Lotte en Gwendolyn - Nivoz

https://nivoz.nl/uploads/PDF-uploads/Profielwerkstuk%20Lotte%20en%20Gwendolyn.pdf

27 jan 2020 ... is tussen social media en het zelfbeeld van jongeren in de puberteit. ... Voor ons profielwerkstuk en voor ons onderzoek zullen we ons verder ...

Regeling Profielwerkstuk - Mondial College

https://www.mondialcollege.nl/Media/view/228/LB 5H 1920-boekje 2019-2020 %281%29.pdf

Een stappenplan: het maken van een PWS in 3 fasen. 7. Bijlagen. 10. 1. Hoofd- en deelvragen. 2. Plan van aanpak. 3. Logboek. 4. Beoordelingsformulieren. 5.

Profielwerkstuk: Rashonden: ziekelijke schoonheid?

https://www.hvhl.nl/binaries/content/assets/hvhl/internet/opleidingen/profielwerkstukken/rashonden-ziekelijke-schoonheid.pdf

Wat is het standpunt van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied? ... Artikel Onze Hond: 'DNA-databank Dé oplossing voor erfelijke ziekten bij rashonden' ...

Startdocument profielwerkstuk Economische ... - UvA en Scholen

https://scholen.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/uva-en-scholen/startdocument-profielwerkstuk-economische-ongelijkheid-politicologie-1.pdf

Startdocument Profielwerkstuk Politiek (UvA-opleiding Politicologie). Onderwerp: Economische ongelijkheid in Nederland. Sinds de financiële crisis (september ...

Handleiding Profielwerkstuk - Radboud Universiteit

https://www.ru.nl/publish/pages/883500/handleiding_profielwerkstuk_radboud_puc_of_science.pdf

ONDERWERP KIEZEN. Een profielwerkstuk maken is jouw kans om te onderzoeken wat jij ... social media zijn populair bij jongeren tussen de 15 en 18 jaar?'.

Startdocument Profielwerkstuk Media en ... - UvA en Scholen

https://scholen.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/uva-en-scholen/startdocument-profielwerkstuk-sociale-media-filter-bubbels-communicatiew....pdf

Startdocument Profielwerkstuk Media en communicatie (UvA-opleiding. Communicatiewetenschap). Onderwerp: Nieuws, sociale media en filter bubbels.

Profielwerkstuk Geschiedenis Hoe beïnvloedde de Tweede WO het ...

https://debongard.nl/wp-content/uploads/PDF/dagelijks%20leven%20WOII.pdf

gaan interesseren voor de geschiedenis van Zuid-Limburg. De Tweede Wereldoorlog heb ik gekozen, omdat dit een ruim onderwerp is en er nog veel mensen ...

Profielwerkstuk Raketten - Familie Van der Lippe

https://vanderlippe.nl/pwsraketten.pdf

1 feb 2018 ... Toen we gingen nadenken over het onderwerp van ons PWS, kwamen we al snel tot de conclusie dat we iets met natuurkunde wilden gaan ...

Profielwerkstuk Vrede van Nijmegen - Geschiedenislokaal024

https://www.geschiedenislokaal024.nl/media/16502/profielwerkstuk-vrede-van-nijmegen-br-8283.pdf

tegenover elkaar. In het midden, tussen de twee partijen in, zaten de Nederlandse ... Hieronder een kaartje van alle projecten die in Gelderland door de EFRO gesubsidieerd zijn ... Aan: [email protected]; Eimers, Petra P200. Onderwerp: ...

Gymnasium Beekvliet Handboek Profielwerkstuk

https://www.gymnasiumbeekvliet.nl/Portals/0/Beekvliet%202018/Documenten/Handboek%20Profielwerkstuk%201920.pdf

3 juni 2019 ... ... door een docent. Het profielwerkstuk en het onderzoek moeten wel aan een ... onderwerpen als voeding, klimaat en energie. Op basis van je ...

Profielwerkstuk klas 4 VMBO T - CSW Walcheren

https://www.cswalcheren.nl/sites/all/files/default/perre_loopbaanorientatie_en_profielwerkstuk_20192020.pdf

Voorlichtingsavond. Dinsdag 5 en woensdag 6 november 2019. Verslag locatie CSW van de Perre. Open dag Scalda. Vrijdag 29 november 2019. 16.00-21.00 uur.

Profielwerkstuk - Nederlandse Coeliakie Vereniging

https://www.glutenvrij.nl/media/documenten/coeliakiedefinitieveverslagpws-maartenwinters.pdf

5 jan 2014 ... coeliakie hebben een intolerantie voor gluten waardoor ze gluten in de voeding niet kunnen verdragen. In Nederland zijn er op dit moment ...

Mini-profielwerkstuk - Handboek Natuurkundedidactiek

https://natuurkundedidactiek.nl/wp-content/uploads/sites/224/2017/03/hbnd-w-05-03-LSM-2-mini-pws.pdf

voor natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde. En het mondt uit ... waarin de leerlingen aan een onderwerp werken dat betrekking heeft op twee vakken.

handleiding profielwerkstuk HAVO 5 - Trevianum

https://www.trevianum.nl/portals/767/Trevianum%20Havo/documenten/3130%20Handleiding%20profielwerkstuk%20binas%20versie%202016.pdf

Je gaat je profielwerkstuk uitvoeren bij biologie, scheikunde of natuurkunde. Bij deze ... Het bedenken van een boeiend onderwerp lijkt gemakkelijker dan het is.