evaluatie investeringsregeling integraal duurzame stal - WUR E-depot

veehouderij financieel ondersteund bij het (ver)bouwen van duurzame stal- en/of houderijsystemen. Vanuit de ... belang van beide segmenten in het totaal aantal aanvragen dat gehonoreerd is (zie tabel. 2.2). ... Organisatie. Drs. W.M. Aanen.

evaluatie investeringsregeling integraal duurzame stal - WUR E-depot - Gerelateerde documenten

evaluatie investeringsregeling integraal duurzame stal - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/240072

veehouderij financieel ondersteund bij het (ver)bouwen van duurzame stal- en/of houderijsystemen. Vanuit de ... belang van beide segmenten in het totaal aantal aanvragen dat gehonoreerd is (zie tabel. 2.2). ... Organisatie. Drs. W.M. Aanen.

Evaluatie integraal veiligheidsbeleid - SCP

https://www.scp.nl/dsresource?objectid=57925043-401f-4983-bf53-e12dac5fe90b&type=org

(Alphen a/d Rijn, Gouda, Haarlemmermeer, Purmerend, Schiedam, Spijkenisse) met behulp van ... De interviews zijn in het kader van een stage gehouden door Ron Kools, student aan de Vrije ... diefstallen uit auto's en diefstallen van fietsen.

Evaluatie integraal klimaatprogramma Zaanstad

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/1047535/3/type=pdf

16 april 2013 ... Noord-Hollands dagblad, Trouw, Parool, Zaanstreek op Zondag), ... Ambitie Award 2012 (Provincie NH), Robert Linnekamp voor de Dag van ...

Planten en bomen in en om de stal - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/249799

15 jan 2013 ... zorgen vaak voor vergiftiging. De gecondenseerde ... (berk en hopbeuk) en de Corylaceae (haagbeuk en hazelaar). Bij ectomycorrhiza ...

VERLICHTING in de MELKVEE-STAL - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/237823

23 nov 2010 ... VERLICHTING in de MELKVEE-STAL. Floor van Oosterhout. Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Afdeling Neurofysiologie.

EVALUATIE DUURZAME BEREIKBAARHEID ... - NVRR

https://www.nvrr.nl/download/?id=63152&download=1

De Rekenkamercommissie Alkmaar heeft het bereikbaarheidsbeleid door Ecorys laten ... werkzaamheden dat al in voorbereiding was. ... een ringenmodel meer verkeer over de ring rijdt, stelt dit capaciteitseisen aan de ring, maar ook.

Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming - CLM

https://www.clm.nl/uploads/pdf/772-EDG_deelrapport_fytosanitair_beleid-web.pdf

GBK (Gewasbeschermingskennisbank), NVWA. De introductie van M. fructicola zou in eerste instantie niet hoeven te leiden tot extra inzet van ...

Evaluatie subsidieregeling Energiebesparing en duurzame ... - RvO

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/12/evaluatie-subsidieregeling-eds-2016-2018.pdf

12 nov 2019 ... Sportief Opgewekt. Arnhem. Robert den Ouden. Sportstroom. Drachten. André Tijhuis. Volleybalvereniging Alterno. Apeldoorn. Eddy Gruppen.

WElkE vlOER IN NIEuWE stal - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/187810

Foto: HCI Beton. Nieuwe emissiearme vloer. De G5-vloer van Swaans Beton is een van de zeven nieuwe emissie- arme vloeren. Foto: Swaans Beton. Topper.

Uiteindelijk een lucht wasser op de stal? - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/366055

De familie Smolders in Westerhoven heeft een luchtwasser op de geitenstal. Voergroep. Zuid organiseerde op dit bedrijf half novem- ber een open dag.

Evaluatie van de nota Duurzame Gewasbescherming - RIVM

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320038001.pdf

1 jan 2012 ... imazalil op citrusfruit, waarvoor in de tussenevaluatie een processing-factor van ... 3 Mandarijn betreft tevens de consumptie van clementine.

Evaluatie subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie ...

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/12/evaluatie-subsidieregeling-eds-2016-2018.pdf

12 nov 2019 ... Recreatievoorzieningen zoals bioscopen, vakantieoorden en sportgebouwen. De omvang van de gebouwenvoorraad in de utiliteitsbouw wordt ...

Evaluatie van de nota Duurzame ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/29dd/fd7b38a397f770e9af0feb3b8fb3b866bba5.pdf

Buxusspint. Fruitteelt tabel 6: Overzicht belangrijkste ziekten, plagen en onkruiden fruitteelt gewassen. Gewas. Ziekte/plaag/onkruid. Appels gangbaar. 1.

Vijf jaar ervaring in een frisse stal - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/47863

2 cm uit elkaar om voldoende trek door de stal ... kan blijven. Alleen als de regen uit het oosten ... het even koud en tegen kou kun je je goed kleden. De ervaring ...

Luchtfiltratie houdt virus buiten de stal - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/304261

27 maart 2014 ... Diergeneeskundig Centrum De Overlaet in Oss. „Filtratie kan voorkomen dat PRRS en Mycoplasma de stal binnenkomen. Maar dit heeft pas ...

Appreciatie Tussentijdse evaluatie Convenant Duurzame Kleding ...

https://www.imvoconvenanten.nl/-/media/imvo/files/kleding/2019-textiel-tussentijds-ap.pdf?la=nl&hash=75DF7602C6ABED3C8814530FCEA104B7

betrekking tot de marktdekking (50% in 2018) nagenoeg behaald. De samenwerking tussen partijen en het groeiende onderlinge vertrouwen zijn bij het ...

evaluatie esf-regeling duurzame inzetbaarheid regio's en ... - SEOR

https://www.seor.nl/Cms_Media/S1178-Evaluatie-ESF-regeling-duurzame-inzetbaarheid-regio%27s-en-sectoren-%28eerste-tussenrapport%29.pdf

EVALUATIE ESF-REGELING DUURZAME. INZETBAARHEID REGIO'S EN SECTOREN. Eerste tussenrapport. SEOR: Arie Gelderblom, José Gravesteijn, Jaap ...

Evaluatie nota Gezonde Groei Duurzame Oogst - TNO Publications

http://publications.tno.nl/publication/34634084/IUYoqd/TNO-2019-R10343.pdf

4 juni 2019 ... In de diverse arbocatalogi die online beschikbaar zijn (https://agroarbo.nl/sector) is gekeken of hier informatie in is opgenomen over het werken ...

Evaluatie Energieakkoord voor duurzame groei - KWINK groep

https://www.kwinkgroep.nl/wp-content/uploads/2016/10/20160930_Evaluatie_Energieakkoord_KWINKgroep_eindrapport_definitief.pdf

het karakter van een resultaatverplichting (bijvoorbeeld 6.000 MW wind op land realiseren). Andere afspraken ... Roosmarijn Sweers. Gemeente Dordrecht. 13.

Evaluatie duurzame restwarmte Wezep inzake de WiEfm-voucher

http://www.wiefm.eu/wp-content/uploads/2018/10/Voucher-Sportfondsen-Oldebroek_-Evaluatie-restwarmte-Wezep-24052018.pdf

24 mei 2018 ... gaat het zwembad 'De Veldkamp' in Oldebroek exploiteren en wil voor de warmtevoorziening gebruik maken van de duurzame energie uit ...

Integraal Beheer Noordzee - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/432234

5 juni 2013 ... Noordzee (IDON) is een samenwerkingsverband tussen de ... Ze noemt het samenwerkingsplatform een 'gouden driehoek' en het werken in ...

De noodzaak van integraal werken - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/355399

GGORALS 'KAPSTOKBELEID'. De noodzaak van integraal werken. De Nederlandse waterbeheerders worden de afgelopenjaren met de regelmaat van de klok ...

Ontwerp van een integraal duurzaam vang ... - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/165140

16 dec 2010 ... functie-analyse, programma van eisen, house of quality, morfologisch diagram, maken en evalueren van structuren en tot slot het ontwerp.

Methodisch ontwerpen voor een integraal duurzaam ... - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/164972

Opdracht was het ontwerpen van integraal duurzaam houderijsystemen voor zeugen en biggen. Dit verslag beschrijft het methodisch ontwerpproces waarbij de.

Twee veestapels, twee melktanks, één stal - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/320594

Topkuilwinnaar 2013 Daan Langeveldt bezocht half september met collega's uit Overijssel de in 1997 naar. Frankrijk geëmigreerde melkveehouder Jan Lenderink ...

Duurzame landbouw - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/513460

echt helemaal zonder fossiele brandstof ... echt over gezondheid. ... 'Echt wel!' reageert de Balsemien, 'neem al- leen maar het slapen. Probeer maar eens om.

Duurzame Energielandschappen en ... - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/292270

20 juni 2013 ... geproduceerde leidingwater wordt uit het Haringvliet ingevoerd en in de duinen bij Haamstede geïnfiltreerd voor zuivering (Evides, 2012).

12-019 Masterplan Duurzame Visserij - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/199088

De haalbaarheidsstudie Masterplan Duurzame Visserij (MDV, 2e fase) is geleid door Flynth (Urk) in samenwerking met LEI, onderdeel van Wageningen UR ...

Kansen en belemmeringen in duurzame ... - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/30420

Arend Zeelenberg (Task Force MBL);. Maurits Steverink (Task ... In feite gaat het hier om de verdeling van kosten, aansprakelijkheid en risico's tussen ke ... trouwen en wederkerigheid, is deze kwetsbaarheid af te dekken. Idealiter leidt ... Roep, Dirk, en Han Wiskerke, Nourishing Networks Fourteen lessons about creating ...

Toonbeeld van duurzame visserij - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/231327

liet verkopen aan landen als Nederland, Engeland en. Duitsland. We hebben ... geeft een vis voordeel ten opzichte van zijn natuurlijke predators. Groei is een ...

Op weg naar duurzame landbouw - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/464125

Merlijn Schuurbiers is een onafhankelijke onderzoeker die namens de Tweede ... producten de grens over gezet worden, uitgedrukt in geld; dit is de som van de.

duurzame transportcorridor betuwe - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/280127

2 sep 2013 ... (CTU) –Tiel -. Initiatiefnemer: Regio Rivierenland/Bedr.terrein Medel/cTU. Doel: De ontwikkeling van een duurzaam logistiek bedrijventerrein ...

Duurzame middelenkeuze spintbestrijding - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/163327

Andere middelen bestrijden larven en volwassen mijten. Weer andere middelen bestrijden alle stadia. Verder zijn er meerdere soorten spint: Bonenspint, ...

Duurzame Inzetbaarheid in de Circulaire Kas - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/468409

16 jan 2019 ... Lisanne Pouwels (Greenco Someren). Petra Barendse (Agriport Middenmeer). Peter Samwel (KP Holland). Bas Hanemaayer (Agrocare).