Vaststellen projectplan Beatrixplein e.o. - Gemeente Haarlem

De Dekamarkt aan het Prinses Beatrixplein wil sinds een aantal jaar uitbreiden en de winkelvoorziening aan het plein is aan vernieuwing toe evenals de ...

Vaststellen projectplan Beatrixplein e.o. - Gemeente Haarlem - Gerelateerde documenten

Vaststellen projectplan Beatrixplein e.o. - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2009194029-B-W-Nota-Vaststellen-projectplan-Beatrixplein-e-o-1.pdf

De Dekamarkt aan het Prinses Beatrixplein wil sinds een aantal jaar uitbreiden en de winkelvoorziening aan het plein is aan vernieuwing toe evenals de ...

vaststellen hotelbeleid gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2012030412-Raadsbesluit-vaststellen-hotelbeleid-gemeente-Haarlem1.pdf

“Particuliere verstrekking tegen betaling, met een niet bedrijfsmatig karakter, aan ... De campermarkt is een groeimarkt, maar heeft nog geen locatie in Haarlem.

1. Vaststellen Stedenbouwkundig Programma ... - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019944823-1-Vaststellen-Stedenbouwkundig-Programma-van-Eisen-Stephensonstraat.pdf

4 feb 2020 ... Hoorne Vastgoed wil op deze locatie ongeveer 70 sociale huurappartementen en 16 vrije sector huurappartementen realiseren. Dit gedeeltelijk ...

Vaststellen Gebiedsvisie Boerhaavewijk - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2011600032-Raadsbesluit-Vaststellen-Gebiedsvisie-Boerhaavewijk.pdf

In de tekeningen zou de zorgvoorziening fysiotherapie en preventief bewegen voor chronisch zieken ... L.Th. Verton. Nee, de bedoeling van de kaart in bijlage 4 ...

1. Vaststellen ruimtelijke strategie Brinkmann - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017270280-1-Vaststellen-ruimtelijke-strategie-Brinkmann.pdf

27 juni 2017 ... de bouwlagen -1 tot en met 1 zijn in handen van het Rabo Pensioenfonds, het ontwikkel- en assetmanagement is uitbesteed aan Syntrus ...

Lokale Educatieve Agenda Haarlem 2015-2019 - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2015166463-3-bijlage-Convenant-Lokale-Educatieve-Agenda-2015-2019.pdf

1 okt 2015 ... de lokale educatieve agenda 2015-2019, tien afspraken. 6 ... constateren schoolbesturen en gemeente gezamenlijk dat het behoud van oude ...

BIZ eigenaren Cronjé Haarlem Mei - juli 2017 - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017373376-4-Bijlage-3-Plan-van-aanpak-BIZ-eigenaren-Cronje.pdf

gaat om de zondagen dat er geen koopzondag is. Dit ontlast de woonwijk achter de Cronjé en geeft bewoners weer toegang tot hun straat. Dit verzoek wordt in ...

Analyse naar autobezit in Haarlem 2018 - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018747877-2-Analyse-naar-autobezit-in-Haarlem-2018.pdf

27 nov 2018 ... Het gemiddelde autobezit in Haarlem is 0,9 auto per woning. ... met een gemiddeld wandeltempo van 4,5 kilometer per uur en een gemiddelde ...

foamborden presentatie Europazone Haarlem - Gemeente Haarlem

https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Participatie/Europaweg/Europaweg_foamborden.pdf

Als stadsstraat wordt de Europaweg voor auto's minder belangrijk en zijn er minder rijstroken nodig. Voor auto's gaat het aantal rijstroken terug van 2 rijbanen aan ...

Haarlem Jeugd, Onderwijs en Sport - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2010334302-Opvang-zwerfjongeren-Spaarnezicht-BW-besluit2.pdf

Jeugd, Onderwijs en Sport. Retouradres Postbus 511,2003PB Haarlem. Stichting Spaamezicht. t.a.v. de heer Voorwinden,. Kruisweg 74,. 2011 LG HAARLEM.

Evenementenbeleid Haarlem 2018-2022 - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017477075-2-bijlage-1-Evenementenbeleid-Haarlem-2018-2022-1.pdf

1 jan 2018 ... 1. BIJLAGE 1: EVENEMENTENBELEID HAARLEM 2018 – 2022 ... More, de Halve van Haarlem (start&finish),. Stripdagen Haarlem en Haarlem Culinair. ... leiden tot hogere kosten voor de organisatoren. Haarlem in de regio.

Bijlage Ontwikkelstrategie Haarlem Oost - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2014083330-4-Bijlage-Ontwikkelstrategie-Haarlem-Oost.pdf

Belcanto) aan de stedelijke opgave om min 30.000 m2 leegstaande kantoorruimte te transformeren naar ... Realisatie van een (grand)café en of restaurant (4).

Principebesluit City Marketing Haarlem - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2008016556-BW-Nota-Principebesluit-City-Marketing-Haarlem2.pdf

en Haarlem Promotie opgeheven en is de nieuwe Stichting City Marketing Haarlem ... Het college van B&W kiest voor samenwerking met Amsterdam, hierdoor.

Kostenraming watergangen Haarlem.xlsx - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019389943-7-Bijlage-haalbaarheidsonderzoek-waterverbinding-bij-concept-visie-Zijlweg-1.pdf

5 nov 2018 ... Rechthoek. Gewapend beton. -1,30. 3. 0,83 m. Spirosol. Plaatstaal ... Bij de kosten voor de normale duiker dient wel rekening gehouden te.

Personeels- handboek Haarlem 2020 - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019755266-2-Bijlage-1-Personeelshandboek-Haarlem-2020.pdf

22 okt 2019 ... Verder moet hij/zij alles doen, wat een goed werknemer onder ... Het afdelingshoofd Facilitaire Zaken is tevens hoofd BHV en ... reizen per trein heeft de gemeente zogenaamde NS-Businesscards. ... Digitale meldingen kunnen 24/7 gedaan worden via de FIX pagina op ... informatie te vinden op Insite.

Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar - Gemeente Haarlem

https://www.haarlem.nl/sor2040/

De Kennemertunnel loopt globaal van de Schipholweg/kruispunt Prins Bernhardlaan, onder het Spaarne, de Buitenrustlaan en de Haarlemmerhout door tot aan ...

Voorstel fietsendepot Haarlem Steller - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2014082553-4-Bijlage-2-voorstel-fietsendepot-Haarlem-Paswerk-6.pdf

Beperkte openingstijden voor burger om fiets op te halen, slecht bereikbaar met openbaar vervoer. Opties. 1. Paswerk zorgt voor voldoende doorstroom door ...

Vrijgeven van inspraak hotelbeleid Haarlem - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2011283836-BW-Nota-Vrijgeven-van-inspraak-hotelbeleid-Haarlem2.pdf

in de praktijk anders zijn dan de regels die voor hotels van toepassing zijn. ... Oudeweg, Westelijke Randweg, Station Haarlem-Spaarnwoude ... Voor een dergelijk resort lijkt een locatie op loopafstand en met een ... Fletcher Hotel Group.

Rapportage Woningbouw Haarlem 2015 - Gemeente Haarlem

https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Feiten_en_cijfers/Monitors/Rapportage_woningbouw_Haarlem_2015.pdf

1 okt 2015 ... Almere/Lelystad, het Bestuur Regio Utrecht gebied, Stadsgewest Amersfoort, ... exclusief Almere en Lelystad. ... 60 Leo Gestelstraat 1-31. 16.

Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019868412-4-Bijlage-3-Masterplan-d-d-24-oktober-2019.pdf

5 nov 2019 ... Masterplan Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid. 3. Masterplan Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid. Boerhaavelaan. Kennedylaan. A m e rik a we g. E.

Samen voor Jeugd Haarlem - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019293239-2-Bijlage-1-Integrale-nota-jeugd-Samen-voor-jeugd-Haarlem.pdf

16 mei 2019 ... Hanna Welling en Pien Uttien, A3B. Philipien van waveren ... Om gezond te zijn, moet je gezond leven, om je te kunnen ontwikkelen moet je ...

Vaststelling bestemmingsplan Haarlem Zuid - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2009069887-BW-Nota-Vaststelling-bestemmingsplan-Haarlem-Zuid2.pdf

in de Haarlemse wijk Oosterhout/ Zuiderhout' van mw. A.H. Schoots-Timmerman d.d. 1994. 55. M. des Bouvrie, Emauslaan 25, 2012 PH Haarlem. Nr. Zienswijze.

Haarlem Zuid West 2015 - Gemeente Haarlem

https://www.haarlem.nl/fileadmin/bestanden/Stadsdelen/Stadsdeel_Zuid-West/GOB_Zuid_West.pdf

Huib Bakker Bouw. Project/activiteit. Claus Sluterweg, ontwikkeling van Het Houthof. Wijk: Zuid West. Omschrijving: Aan de Claus Sluterweg ontwikkelt Huib ...

Parapluplan parkeernormen Haarlem 2018 - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019389943-5-Bijlage-parapluplan-parkeernormen-2018-bij-conceptvisie-Zijlweg-1.pdf

Het bestemmingsplan Parapluplan parkeernormen Haarlem 2018 past en/of vult op slechts één aspect diverse bestemmingsplannen aan. Dit bestemmingsplan.

Vaststellen-ontwerpbestemmingsplan ... - Gemeente Haarlemmermeer

https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/Documenten/Vaststellen-ontwerpbestemmingsplan-NieuwVennep.pdf

4 sep 2012 ... Op het Lucas Bols terrein zijn twee kleine spots met een sterke verontreiniging door ... Medisch centrum Lucas Bols, Lucas Bolsstraat 10.

Vaststellen beleidsregel individuele ... - Gemeente Borne

https://gemeenteraad.borne.nl/Vergaderingen/Politiek-Beraad/2018/20-februari/19:30/10-bijlage-A-vaststellen-beleidsregel-individuele-studietoeslag-17int01373.pdf

van de studietoeslag voor de Bornse rechthebbenden definitief wordt vastgelegd. ... -Tevens bekend maken via de gemeentepagina in de Bornse Courant.

Onderwerp: Volgnummer: Besluit tot vaststellen van ... - Gemeente Oss

https://www.oss.nl/web/file?uuid=820844e8-bb8d-4021-ab78-33c7e2233e1b&owner=ed2040ad-2962-4e83-b396-48eee775e322&contentid=55840

besluit vast te stellen: NADERE REGELS JEUGDHULP OSS 2016 ... In de specialistische jeugd-GGZ worden mensen behandeld met ernstige psychiatrische.

vaststellen bestemmingsplan De Pionier - Gemeente Woerden

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/28-november/19:00/raadsvoorstel-19r-00811-vaststellen-bestemmingsplan-de-pionier-1.pdf

14 nov 2019 ... ook vragen over de Pionier aan Zegveld Zorgt, GroenWest en het ... Verder is er nog een fietsenwinkel, Stoof tweewielers Zegveld gelegen op ...

Haarlem viert cultuur! - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019466337-2-Bijlage-1-Bijlage-Haarlem-viert-cultuur-evaluatie-september-2018-februari-2019.pdf

Met Haarlem viert cultuur is een nieuwe stap gezet in de profilering van Haarlem als cultuurstad - regionaal in de. Metropool ... Haarlems Nieuwsblad 83.000.

HAARLEM STRALEND GEZOND! - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018117177-2-Bijlage-Initiatiefvoorstel-Trots-Haarlem-Haarlem-Stralend-Gezond-1.pdf

vooraf een communicatieplan en voorbeeldbrief aangeleverd worden bij de aanvraag van de vergunning. De gemeente kan dan achteraf nagaan bij bewoners of ...

Ontwerpbestemmingsplan Haarlem Zuid - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2008194318-BW-Nota-Ontwerpbestemmingsplan-Haarlem-Zuid1.pdf

ontwerpers was. Nadat Zuiderhout in 1927 van Heemstede naar Haarlem is overgegaan, worden ... In 1931 tot theeschenkerij “Den Hout” verbouwd; vanaf 1955.

B&W Nota: Vaststelling Haarlem ... - Gemeente Haarlem

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2010288562-BW-Nota-Vaststelling-Haarlem-Maatschappelijk-op-de-Kaart2.pdf

SHDH/GGZ. Vervanging grootschalige instellingen door kleinschalige voorzieningen gaat. (mogelijk) niet gebeuren voor 2020. Het gaat om een trendmatige ...