Thermische energie uit afvalwatertransport - WUR E-depot

Zwembad Brandenburg De Bilt. Appartementen Goes. Schoolgebouw Vellesan Velsen. Zwembad Tijenraan Raalte. Zwembad Veldkamp Wezep. Woonwijk ...

Thermische energie uit afvalwatertransport - WUR E-depot - Gerelateerde documenten

Thermische energie uit afvalwatertransport - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/479112

Zwembad Brandenburg De Bilt. Appartementen Goes. Schoolgebouw Vellesan Velsen. Zwembad Tijenraan Raalte. Zwembad Veldkamp Wezep. Woonwijk ...

FACTSHEET –THERMISCHE ENERGIE UIT ... - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/460792

De wijk Harderweide in Harderwijk is een nieuw te ontwikkelen duurzame woonwijk. De wijk wordt gekenmerkt door een mix van verschillende type woningen.

Thermische energie uiT oppervlakTewaTer - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/426415

Thermische energie uit oppervlaktewater, kortweg TEO, is duurzame ... colofon | Amersfoort, 2017 | Dit is een gezamenlijke uitgave van STOWA, de Unie van.

portfolio thermische energie uit afvalwater - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/464524

Systemen en terugverdientijden. 3. 1.4. Portfolio in het kort. 5. 2. ZWEMBAD 'T BUN OP URK. 7. 2.1. Gebruikte warmtebron. 7. 2.2. Toepassing warmtewisselaar.

thermische energie uit afvalwater in zwolle - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/188799

16 nov 2011 ... Het waterschap Groot Salland, de gemeente Zwolle, ... elektromotoren in het actief slib geplaatst en komt de ingebrachte mechanische energie ...

Thermische energie uit oppervlaktewater

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/b5706c3b34dd0ec7bfb0e089ef29f8ca.pdf

4 juni 2019 ... ... energie uit oppervlaktewater. Nieuwbouw en renovatie Stadhuiskwartier Deventer ... en Lage Wellekade. • Ondergrondse putten onderaan ...

Thermische Energie uit Oppervlaktewater - Stowa

https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PROJECTEN/Projecten%202016/project449.003%20thermische%20energie/Business%20cases%20Thermische%20Energie%20uit%20Oppervlaktewater.pdf

12 maart 2018 ... van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in combinatie met warmte- en koudeopslag. (WKO). De business case is toegepast op een ...

Milieuwinst en waterkwaliteitseffecten van thermische energie uit ...

https://www.h2owaternetwerk.nl/images/H2O-Online_180501_TEDsysteem.pdf

1 mei 2018 ... drinkwatertransportleiding), een warmtewisselaar (tegenstroomapparaat, TSA), een warmtepomp (WP), een warmte- en/of koelvraag van het ...

Handreiking Thermische energie uit oppervlaktewater 2017

https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2017/10/Handreiking-Thermische-energie-uit-oppervlaktewater-2017.pdf

POSTBUS 2180 3800 CD AMERSFOORT. Publicaties ... concept Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) maakt het mogelijk de thermische capaciteit ...

Artikel Thermische energie uit oppervlaktewater - een kans en een ...

https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2017/10/Artikel-Thermische-energie-uit-oppervlaktewater-een-kans-en-een-uitdaging.pdf

nationale warmtevraag en 54% van de koudevraag. ... nationale energieatlas (http://www.nationaleenergieatlas.nl/web/energieatlas/kaarten). ii In een regionale ...

Thermische krimp in jong beton - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/13006

van de temperatuurfactoren niet alleen met spanningen, maar ook met vervor- mingen rekening moeten houden. Door het inbrengen van voldoende wapening.

Beleidsnota Afvalwatertransport 2016 - Hoogheemraadschap Delfland

https://www.hhdelfland.nl/overheid/beleid-en-regelgeving/bijbehorende-documenten/documenten-beleid/Beleidsnotaafvalwatertransport2016v120160822.pdf

22 aug 2016 ... Rioolgemaal 't Haantje (gemeentelijk eindrioolgemaal, nog in ontwerp). Het water uit de kern ... Rioolgemaal Naaldwijk-Zuid (eindrioolgemaal).

Thermische breuk in de praktijk Thermische breuk - Van Noordenne ...

http://www.noordennegroep.nl/files/pdf/Downloads/Thermische%20breuk%20in%20de%20praktijk.pdf

Glas kan gedurende een korte periode een aanzienlijk hogere belasting zonder schade doorstaan dan tijdens een langdurige belasting, zoals sneeuw.

Energie à la carte - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/45536

Cees van den Berg, Cees Niemeijer, Ditte Frank, Judith Westerink. Alterra-rapport ... “takkenroute” interessant zijn. ... VROM 7421, Den Haag, september 2007.

blauwe energie - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/324260

'BLAUWE ENERGIE' DICHTERBIJ. • Energie wordt opgewekt door contact tussen zout en zoet water. • Wageningse wetenschappers stonden aan de wieg van.

energie uit houtachtige biomassa - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/197458

5.1 Meer groen langs de wegen in Dronten. 38. 5.1.1 Praktijkvoorbeeld biomassa oogst langs de weg. 38. 5.2 Milieustraat Dronten. 39. 5.3 De gemeente ...

Klimaatadaptatie en energie-infrastructuur - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/344929

15 sep 2014 ... Erik van Garderen (KPN). Leen Pronk ... Wetemans, T. (2013) Plazilla: grote stroomstoring grootste bedreiging ter wereld, te vinden op ...

energie uit zoet en zout - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/402458

2 dagen geleden ... ZANDGATEN. De Gelderlander en de Volkskrant ... De Gelderlander stelt VROM-minister Cra- mer nu een ... 0317 484020. Een abonnement.

Juridische handreiking Duurzame Energie en ... - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/329912

A.J.M. Schelwald-van der Kley — Waterschap Zuiderzeeland. Juridische ... de optiek van de vennootschapsbelasting per rechtspersoon worden bepaald of en ...

Groene energie van geel baggerperceel - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/189372

Biolake en De Vries & Van de Wiel willen samen het onderzoeksbedrijf voortzetten. Van der Beek, akkerbouwer in Middenmeer: „We willen het onderzoek weer ...

Terugwinning energie uit rioolnet Ferwerderadiel ... - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/339015

zwembad in Hallum de mogelijkheden onderzocht om warmte te winnen uit het verzamelriool van dit dorp en hiermee het zwembad (deels) van warmte te.

Met warmtepomp energie besparen en stalklimaat ... - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/215432

Een aardwarmtepomp haalt warmte uit de bodem met een lage temperatuur van. 8 tot 12°C en waardeert deze warmte op tot de gewenste temperatuur is ...

verwerking van energie door de herkauwer - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/384667

bomcalorimeter. De verteerde energie is te berekenen door het verzamelen, we- gen en analyseren van de faeces en de energie in faeces af te trekken van de.

Innovatieve oplossingen energie- & waterketen ... - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/429067

energie voorziening of waterketen, zoals een datacenter, zwemparadijs of extra ... Deze douche is als pilot geïnstalleerd bij hotel Hajé Joure sinds 6 april 2016.

Texture energie density & learning, implications for ... - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/191708

13 Jan 2012 ... Pleunie S. Hogenkamp ... on Friday 13 January 2012 ... Mars M, Hogenkamp PS, Gosses AM, Stafleu A, De Graaf C. Effect of viscosity on ...

Haalbaarheid foliekassen voor energie-extensieve ... - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/28172

6 april 2010 ... In opdracht van het Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Landbouw, ... door het opschuiven van de kunststof folie (zie 'lage folietunnels'); ... Hoewel de lichttransmissie van plastic folies onder invloed van zonlicht.

Productie van duurzame energie uit mest en andere ... - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/249319

Broekland Bioenergie / Agrocollectief. Dit is een bestaande co-vergister waarin mest mais wordt vergist (Leon Knoops beheer BV, Lierop, http://www.

Kwetsbare soorten voor energie- infrastructuur in ... - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/449804

momenten dat de elektriciteit met zonnepanelen wordt geproduceerd (m.n. in de ... slachtoffers verminderen (Winkelman et al., 2008), maar verlichting heeft 's ...

Veenkoloniën, zonne-energie vanaf een wateropslag - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/253041

16 okt 2012 ... sappenmeer, Veendam, Pekela en Stadskanaal. ... Als een elektron de energie van een foton (licht) opvangt heeft het genoeg energie om naar ...

Haalbaarheid optimale foliekassen voor energie ... - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/22030

Tuinbouw (PT) en het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt ... folie. Zo hebben foliekassen in principe het voordeel dat er minder ... lichtdicht gemaakt kunnen worden via een beweegbare zwarte plastic folie.

Kansen voor bio-energie in Amersfoort Eindrapport - WUR E-depot

http://edepot.wur.nl/162492

9 aug 2010 ... Vathorst en polsen van de interesse van agrariërs voor het leveren ... voor onder meer, het Hogeweg project met het nieuwe zwembad en.

Biomassa voor energie in de Stadsregio Arnhem ... - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/158545

Stimuleer de oprichting van bio(C)LNG tankstations. ... Vervoersbedrijf. Nijol. Aardgasvulpunt. DHM, Wolvega. Aardgasbussen ombouw. Nonox BV, Hoensbroek.

Energie Audit verslag 2019 Energie Management Actieplan 2016 t ...

http://www.vanbeershoogeloon.nl/upload/0a963d_Energie-Audit-Verslag-20.pdf

8 feb 2019 ... Van Beers Hoogeloon is een aannemingsbedrijf in de grond- weg en ... In het geval van Van Beers Hoogeloon wordt het energieverbruik ...

Energie vergelijken 2017 online energie ... - Wise Nederland

https://wisenederland.nl/sites/default/files/images/WISE_energie_vergelijken_2017.pdf

Energie vergelijken 2017 – online energievergelijkers en duurzaamheid ... brengen we in kaart via welke websites mensen met eigen stroomproductie (meestal ...