Evaluatie van de mogelijkheden die de ondergrond van de ... - WiEfm

In Hengelo wordt de levering van warmte via een warmtenet gezien als een ... zandstenen.Putten met data zijn DEW-04, DEW-05, DRN-01, HKS-01 en HGV-01 ...

Evaluatie van de mogelijkheden die de ondergrond van de ... - WiEfm - Gerelateerde documenten

Evaluatie van de mogelijkheden die de ondergrond van de ... - WiEfm

http://www.wiefm.eu/wp-content/uploads/2019/04/quickscan-ondergrond-Hengelo-voor-warmtetoepassingen_definitief_15-3.pdf

In Hengelo wordt de levering van warmte via een warmtenet gezien als een ... zandstenen.Putten met data zijn DEW-04, DEW-05, DRN-01, HKS-01 en HGV-01 ...

Evaluatie duurzame restwarmte Wezep inzake de WiEfm-voucher

http://www.wiefm.eu/wp-content/uploads/2018/10/Voucher-Sportfondsen-Oldebroek_-Evaluatie-restwarmte-Wezep-24052018.pdf

24 mei 2018 ... gaat het zwembad 'De Veldkamp' in Oldebroek exploiteren en wil voor de warmtevoorziening gebruik maken van de duurzame energie uit ...

Evaluatie van mogelijkheden tot bestrijding van emelten in de ... - Irs

https://www.irs.nl/userfiles/publicaties/algemeen/14P04_Evaluatie_van_mogelijkheden_tot_bestrijding_van_emelten_in_de_bietenteelt_in_Belgie_en_Nederland.pdf

25 sep 2013 ... Tabel 3 Aantal gevonden emelten, ritnaalden en larven van de rouwvlieg in de proef in Lamine op 29 april 2013. Lamine emelt. (Tipula spp.).

3. Brochure... - WiEfm

http://www.wiefm.eu/3-brochure-warmte-in-de-euregio-nl/

Wij zijn Saxion-studenten Ilse Ramaker, Menno Smit en Maureen ter Steege en FH ... Figuur 3: Plattegrond van de nieuwbouwwijk Meppel Nieuwveenselanden.

Warmte in de EUREGIO - WiEfm

http://www.wiefm.eu/4-brochure-warmte-in-de-euregio-nl/

Met de WiEfm warmtevoucher is een haalbaarheidsstudie gefinancierd om het be- drijfspand van Damitech BV op het industrieterrein ´t Panhuis in Kesteren met.

Wärme in der EUREGIO - WiEfm

http://www.wiefm.eu/4-broschuere-waerme-in-der-euregio/

´t Panhuis Kesteren Damitech. 34. Übersichtskarte der Projektregion. 36. Karte mit Chancen und Potenzialen Waterschap Rijn-IJssel. 38. Wärmeverteilung ...

Plan van Aanpak - WiEfm

http://www.wiefm.eu/wp-content/uploads/2019/02/190125-Rapportage-Apeldoorn-Kerschoten_def2.pdf

stadsarchitect van Amersfoort. Na een bezoek aan onder ... Apeldoorn-Noord,. Hollander Techniek en Tauw, hebben verkennende gesprekken gevoerd met. 3 ...

Warmtenetten: Technische karakterisering - WiEfm

http://www.wiefm.eu/wp-content/uploads/2019/05/eindrapport-wiefm-WP4-technische-karakterisering.pdf

27 mei 2019 ... onderzochte netten een laag warmteverlies, van rond de 10 %. ... worden gegroepeerd in een verzamel excel file, en opgenomen in bijlage 6.

Regeltechnische aspecten van warmtenetten - WiEfm

http://www.wiefm.eu/wp-content/uploads/2019/06/Regeltechnische-aspecten-van-warmtenetwerken.pdf

retour van de radiator/vloerverwarming wordt bijgemengd met warm water uit de ... Dit kan ook via de warmtemeters in de woningen maar in de regel worden deze niet ... dit ook beïnvloeden door bewoners te proberen te “verleiden” om laag ...

Duurzame warmte - Zolderpark - WiEfm

http://www.wiefm.eu/wp-content/uploads/2018/10/movementsGroup_Zolderpark_Abschlussbericht.pdf

6.3 Gebruik warmte uit compressors koelcellen Albert Heijn . ... Zolderpark is het oude bibliotheek van Gelderland Zuid in Beuningen, dat omgebouwd is tot een ...

Duurzame energievoorziening door Biogashub Noord ... - WiEfm

http://www.wiefm.eu/wp-content/uploads/2019/03/Rapport-ND-fase-3.pdf

7 maart 2019 ... co-producten toegevoegd worden. ... Losser ook bezig is met de toepassing van biogas voor hun ... De biogasproductie pet ton mest uit.

Rapport Warmtestudie Calluna zwembad en wijk van de ... - WiEfm

http://www.wiefm.eu/wp-content/uploads/2019/02/o-Endbericht-Ermelo-SWNL0231356-revisie-4-publicatie.pdf

15 feb 2019 ... Gemeente Ermelo heeft plannen voor de bouw van een nieuw sportcentrum en zwembad. Met deze accommodatie wil de gemeente het ...

Landelijke verkenning warmte en koude uit het watersysteem - WiEfm

http://www.wiefm.eu/wp-content/uploads/2018/02/Energie-uit-oppervlaktewater-WRIJ-7-juli-2017.pdf

7 juli 2017 ... Contactpersonen: Barry Scholten en Marc Koenders. Colofon: Auteurs: Edzard Gelderman en Barry Scholten. Kaarten: Coco van der Meer.

Bijlage notitie 8. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 Evaluatie ... - Pbl

https://www.pbl.nl/sites/default/files/rest/cms/publicaties/bijlagenotitie-8-ex-ante-mestbeleid-2013.pdf

24 nov 2013 ... De Biomassa Centrale Moerdijk (BMC) is sinds 2008 in bedrijf en verwerkt ... Mestverbranding is geen hoogwaardig hergebruik, maar wel.

Ondergrond - Hornbach

https://www.hornbach.nl/data/shop/D04/001/780/498/136/70/4100985_Doc_02_NL_20160217221657.pdf

Metselwerk. V. A. V. A. V. A. V. A. V. A. V. A. V. A. V. A. V. A. V. A. V. A. V. A. V. A. V. A. Rode metselbaksteen. 10. 10 . 10 . Grondeer/. Stuc-Primer. 10 . 10 .

Ordening van de ondergrond

https://www.uu.nl/file/53241/download?token=W--37spY

1 maart 2010 ... in de ondergrond: het warmte-koudeopslag masterplan in Gouda. ... Voorbeeldproject Masterplan WKO Goudse Poort ... verschillende natuurlijke processen: zoals biologische evolutie, de stikstof en koolstof kringloop, of de.

Structuurvisie Ondergrond

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845118.pdf

Winschoten en Veendam) en in Friesland (Barradeel) op een diepte van ca. ... beleidsopgaven en de uitgangspunten voor beleid, kreeg steun van het OIM.

waardering van de ondergrond - Cob

https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2018/01/E110128.pdf

Aanwezig: ABN Amro, G.W. de Boer. Gemeente Maastricht, O. de Jong ... kantoorcentrum en een volledige aansluiting A4). > Vulcaanhaven Oost en Benelux ...

Maand van de Ondergrond - NSTT

https://www.nstt.nl/download/type/document/id/149

in de Esch en Europoort Meubelen op het Oostplein. En volgen we de nachtelijke onderhoudswerkzaamheden in de Maastunnel en een discjockey die in een ...

gemeente Schagen ondergrond

http://schagen.gemeentedocumenten.nl/Bestemmingsplannen/NL.IMRO.0441.BPWESTERPARK-VA01/vb_NL.IMRO.0441.BPWESTERPARK-VA01.pdf

Tevens is de aansluiting op het huidige ISD gebouw de oorzaak dat er een bastionachtige constructie gaat ontstaan op het. Westerpark, waar aan beide zijdes ...

BRO Monitor - Basisregistratie Ondergrond

https://basisregistratieondergrond.nl/publish/library/265/bro_monitor_mei_2019_v1_2.pdf

31 mei 2019 ... migratie van gegevens van vòòr 2018 uit BIS en DINO. Bron WER ... Directe import vanuit DINO 83.465. 83.465. CPT ... 5 Gemeente Dronten.

BRO - Expertise Bodem en Ondergrond

https://www.expertisebodemenondergrond.nl/upload/documents/Platform%20Bodembeheer/archief/Presentaties_bodeminformatie_151117.pdf

15 nov 2017 ... Overzicht bodeminformatie nu-2030. Scope: BRO, DSO/informatiehuis B&O,. BIDON en Bodemloket.nl. Informatie per bodeminformatiesysteem ...

NEN-EN-ISO 14688 - Basisregistratie Ondergrond

https://basisregistratieondergrond.nl/publish/pages/165077/14122017_standaarden_bro_sprintreview_presentaties_1.pdf

14 dec 2017 ... NEN-EN-ISO 14688 veranderingen t.o.v. NEN 5104. • Pauze. • Gegevensmodel en toelichting keuzes. • Booronderzoek, vooruitzicht en ...

Ondergrond opbouw en voegadvies - Mbi

https://www.mbi.nl/wp-content/uploads/2019/12/Voegadvies-2019-1.pdf

MBI Steenmeesterlijm 6. 6. 6. Ondergrond. Type tegel. Verw erking. Ondergrond. Voegmiddel. Onderstaand een schematische weergave (van boven naar ...

Basisregistratie Ondergrond - WUR E-depot

https://edepot.wur.nl/470403

Ondergrond - Gd-kartering Laag-Nederland 2018; Provincie Flevoland. WOt-technical ... 110 Pouwels, R., G.W.W. Wamelink, M.H.C. van Adrichem, R. Jochem ...

Signaleringskaarten Bodem & Ondergrond

http://www.signaleringskaarten.nl/wp-content/uploads/2019/12/Methodes-en-Definities-Versie-1.7.pdf

het integraal afwegen van de bodem en ondergrond ... De features en attributen (Tabel 12) zijn vertaald van Engels naar het Nederlands en gecategoriseerd op.

Ordening van de ondergrond - Bodem

https://www.bodemplus.nl/publish/pages/92490/handreiking_ordening_ondergrond_hoofdrapport_24_331569.pdf

1 maart 2010 ... in de ondergrond: het warmte-koudeopslag masterplan in Gouda. ... Voorbeeldproject Masterplan WKO Goudse Poort ... verschillende natuurlijke processen: zoals biologische evolutie, de stikstof en koolstof kringloop, of de.

Evaluatie doe-democratie; evaluatie van de inzet ... - Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/12/23/evaluatie-doe-democratie/Evaluatie Doe-democratie.pdf

23 dec 2016 ... Evaluatie van de inzet van het ministerie van. Binnenlandse Zaken op het ... Gemeente Amersfoort. 22. Silvia de Ronde Bresser - Kracht in NL.

Verkennen van de ondergrond Ontwerpproces ... - Bereik

http://bereik.eu/wp-content/uploads/2013/10/ondergrondse-infra.pdf

strenger de voorschriften. Een nieuwe boekje. Rudolf Robben, systeemspecialist bij ProRail, is bezig met het witte boekje te herschrijven. Daarnaast is hij met.

Workshop NEN 14688 - Basisregistratie Ondergrond

https://basisregistratieondergrond.nl/publish/pages/164780/workshop_nen_14688.pdf

2 juli 2019 ... GT: geotechnisch, BMB: boormonsterbeschrijving, BMA: ... Inhoud. Techniek. Proces. Gebruik. Overig. Implementatie NEN-EN-ISO 14688 ...

Regioprojecten Boden en Ondergrond in de Omgevingsvisie - VNG

https://vng.nl/sites/default/files/11202724-000-bgs-0005-r-regioprojecten_bodem_en_ondergrond_in_de_omgevingsvisie_rijk_van_dommel_en_aa_-_def.pdf

Laarbeek, Nuenen, Someren, en Son en Breugel), de Provincie Noord-Brabant, waterschappen De Dommel en Aa ... 10 juli 2017, Boordhuys te Nuenen.

Ondergrond in zicht - Expeditie Ruimte

https://expeditieruimte.nl/storage/215/Inspiratiedocument-Maastricht.pdf

van de ondergrond, die relevant zijn voor Maastricht, zowel ... agenda en -kansen); ... bodem eigenschappen en bleek dat de ondergrond uit een grove.

De diepere ondergrond van Winterswijk - Natuurtijdschriften

http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document%3Bdocid%3D404780

slagen boring Lichtenvoorde 2; van peilboringen tot in het Meso- zoicum ... 692 m, de diepboringen Gelria 1, 2, 3, 4 en 5 bij respectievelijk. 826 m, 789 m, 973 m ...

Zuidplaspolder: plannen met de ondergrond - KIVI

https://www.kivi.nl/uploads/media/58a3412701979/magic_juli2007_vanpelt.pdf

Hoewel de aanpak heel logisch lijkt, is het vol- gens Van Pelt nog steeds bijzonder als bij ruimtelijke planvorming zo nadrukkelijk vanaf het begin rekening wordt ...

Catalogus Grondwatermonitoringput - Basisregistratie Ondergrond

https://basisregistratieondergrond.nl/publish/library/265/20180627_catalogus_grondwatermonitoringput_1_0.pdf

27 juni 2018 ... Vooralsnog worden zes domeinen onderscheiden: • bodem- en grondonderzoek. • bodemkwaliteit. • grondwatermonitoring. • grondwatergebruik.