scheikunde examen op onderwerp

Correctievoorschriften_vwo_scheikunde examen vwo Scheikunde ...

https://static.alleexamens.nl/VWO/Scheikunde/Examenbundels/Examenbundel_Correctievoorschriften_VWO_Scheikunde.pdf

2016 I - Scheikunde (bezem). 2016 II ... Bij het centraal examen scheikunde vwo: ... 10 maximumscore 2. Een voorbeeld van een juiste berekening is: 2. 6 2,016.

scheikunde 1,2 Examen VWO - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examendocument/2006/cse-2/scheikunde-1-2-vwo/opgaven/2006/vwo/f=/600063-2-24o.pdf

21 juni 2017 ... Geef de vergelijking van de reactie waarmee kan worden verklaard dat een ... Als het zuur in het papier met een base wordt geneutraliseerd ...

Compleet_vwo_scheikunde examen vwo Scheikunde ...

https://static.alleexamens.nl/VWO/Scheikunde/Examenbundels/Examenbundel_Compleet_VWO_Scheikunde.pdf

Scheikunde. VWO. Examenbundel. 1999-2019. Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook ...

Examen HAVO scheikunde (pilot)

https://willdewolf.nl/pdf/Examens-HAVO/H2013-1p.pdf

Maak gebruik van Binas-tabel 52A. HA-1028-f-13-1-o. 2 / 14 lees verder ...

scheikunde Examen HAVO - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examendocument/2006/2/scheikunde-havo/opgaven/2006/f=/600061-2-55o.pdf

tabel 48 en reageren de oxidator en de reductor toch met elkaar. 2p 21 □. Geef de vergelijkingen van de twee halfreacties uit Binas-tabel 48 waarmee ...

Opgaven_havo_scheikunde examen havo Scheikunde ...

https://static.alleexamens.nl/HAVO/Scheikunde/Examenbundels/Examenbundel_Opgaven_HAVO_Scheikunde.pdf

eiwitketens komen crosslinks voor in de vorm van S–S bindingen, zogenoemde zwavelbruggen. In figuur 2 is zo'n zwavelbrug schematisch weergegeven.

Opgaven_vwo_scheikunde examen vwo Scheikunde Examenbundels

https://static.alleexamens.nl/VWO/Scheikunde/Examenbundels/Examenbundel_Opgaven_VWO_Scheikunde.pdf

Examen VWO. 2019 scheikunde. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Maak zo nodig gebruik van Binas of ScienceData. Dit examen bestaat uit 28 vragen.

Compleet_havo_scheikunde examen havo Scheikunde ...

https://static.alleexamens.nl/HAVO/Scheikunde/Examenbundels/Examenbundel_Compleet_HAVO_Scheikunde.pdf

eiwitketens komen crosslinks voor in de vorm van S–S bindingen, zogenoemde zwavelbruggen. In figuur 2 is zo'n zwavelbrug schematisch weergegeven.

Correctievoorschriften_havo_scheikunde examen havo Scheikunde ...

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/HAVO/Scheikunde/Examenbundels/Examenbundel_Correctievoorschriften_HAVO_Scheikunde.pdf

de netwerkstructuur/crosslinks/zwavelbruggen/atoombindingen worden verbroken. 1. • de eiwitketens komen los / kunnen vrij ten opzichte van elkaar bewegen.

Examen scheikunde VWO tijdvak 2 2012 antwoordmodel

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-VWO/V2012-2_antw.pdf

9,649X104 C/mol (Tabel 7: constante van Faraday). 3,415·104 C ≡ 3,415·104 C : 9,649·104 C/mol = 0,3268 mol e. ‒. Daar 1 mol e. ‒ ≡ ½ mol H2S volgt 0 ...

Examen scheikunde VWO tijdvak 1 2016 uitwerkingen

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-VWO/V2016-1_antw.pdf

uitwerkingen. Nitromusks. 2p. 1. Het koolstofatoom met de methylgroep is een asymmetrisch koolstofatoom, want het heeft vier verschil- lende groepen, dus zijn ...

Examen scheikunde VWO tijdvak 1 2014 antwoordmodel

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-VWO/V2014-1_antw.pdf

Examen scheikunde VWO tijdvak 1. 2014 antwoordmodel. Grensvlakpolymerisatie. 2p. 1. De reactor wordt gekoeld dus er komt energie vrij. De reactie is ...

en scheikunde 1 examen vmbo-gl en tl Natuur - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VMBO-GL%20en%20TL/Natuur-%20en%20scheikunde%201/Examenbundels/Examenbundel_Correctievoorschriften_VMBO-GL%20en%20TL_Natuur-%20en%20scheikunde%201.pdf

Examenbundel. 2003-2019 ... 2019 II - Natuur- en scheikunde 1. 2018 I - Natuur- en ... 42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.. Voorts heeft ...

Correctie centraal examen scheikunde - Examenblad

https://www.examenblad.nl/document/artikel-nvox-correctie-centraal/2017/f=/artikel_correctie_ce_scheikunde_nvox.pdf

procent van het totaal aantal mol hexanoaat en hexaanzuur aanwezig is als hexaanzuur bij pH = 5,50 (T = 298 K).” Het aantal decimalen in de pH is hier 2 dus ...

Correctievoorschrift examen vwo Scheikunde 2001 - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VWO/Scheikunde/2001/II/Scheikunde%20%28bezem%29/scheikunde%202001%20II_correctievoorschrift.pdf

12 □ • berekening concentratiebreuk: [FeSCN2 ] uit vorige vraag delen door [Fe3 ] uit vorige vraag en door [SCN-] uit vorige vraag. • vermelding dat de ...

Examen scheikunde VWO tijdvak 2 2014 antwoordmodel

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-VWO/V2014-2_antw.pdf

Examen scheikunde VWO tijdvak 2. 2014 antwoordmodel. Friedrich Wöhler en ureum. 2p. 1. C2N2 H2O NH3 (NH2)2CO HCN. 2p. 2. NH4. OH‒ ...

Examen scheikunde VWO tijdvak 2 2016 uitwerkingen

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-VWO/V2016-2_antw.pdf

16 De epoxidegroep bevat drie atomen die elk het omringingsgetal 4 hebben. Volgens de VSEPR-theorie hoort daar een bindingshoek van 109,5° ...

Correctievoorschrift examen vwo Scheikunde 2012 - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VWO/Scheikunde/2012/II/Scheikunde%20%28pilot%29/Scheikunde%20%28pilot%29%202012%20II_correctievoorschrift.pdf

Wanneer in een overigens juist antwoord gebruik is gemaakt van. Binas-tabel 98 of 99, leidend tot de molecuulmassa van CO2 van 44,01 u, dit goed rekenen. 3.

Opgaven examen vwo Scheikunde 2000 - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VWO/Scheikunde/2000/II/Scheikunde/scheikunde%202000%20II_opgaven.pdf

21 juni 2017 ... Een reactie waarbij een alkoxyalkaan ontstaat door een oplossing van een alkanolaat te laten reageren met een halogeenalkaan wordt een.

Opgaven examen vwo Scheikunde 2001 - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VWO/Scheikunde/2001/I/Scheikunde%20%28bezem%29/scheikunde%202001%20I_opgaven.pdf

18 mei 2018 ... MTBE is een alkoxyalkaan met de volgende structuurformule: Er zijn nog andere alkoxyalkanen met dezelfde molecuulformule als MTBE.

scheikunde 1,2 (nieuwe stijl) Examen VWO - Examenblad

https://www.examenblad.nl/examendocument/2004/cse-1/scheikunde-1-2-vwo/opgaven/2004/vwo/f=/sk12_o.pdf

2 juni 2010 ... Examen VWO. Voorbereidend ... punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. ... Gebruik de hierboven gegeven schematische weergave. 1p. 4 □. Leg uit of ... Overal waar sulfidisch gesteente aan het oppervlak wordt gebracht, ontstaan grote hoeveelheden zuur afvalslib. Dat is een chemische.

Opgaven examen vwo Scheikunde 1999 - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VWO/Scheikunde/1999/II/Scheikunde/scheikunde%201999%20II_opgaven.pdf

22 juni 2010 ... blijkt dat de vergelijking van deze redoxreactie een andere is dan die ... Bereken met behulp van de wet van Nernst bij welke waarde van de ...

en scheikunde 2 examen vmbo-gl en tl Natuur - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VMBO-GL%20en%20TL/Natuur-%20en%20scheikunde%202/Examenbundels/Examenbundel_Opgaven_VMBO-GL%20en%20TL_Natuur-%20en%20scheikunde%202.pdf

vuile tissue in ongeveer 50 mL gedestilleerd water gebracht en de tissue. 5 flink bewogen ... Schoon tapijt. Bij het schoonmaken van tapijt kan gebruik worden gemaakt van ... kunnen weghalen uit een grindtegel in de tuin. Maar dat lijkt me in ...

Correctievoorschrift examen vwo Scheikunde 2015 - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VWO/Scheikunde/2015/II/Scheikunde%20%28pilot%29/Scheikunde%20%28pilot%29%202015%20II_correctievoorschrift.pdf

1 lees verder ▻▻▻. Correctievoorschrift VWO. 2015 tijdvak 2 scheikunde (pilot). Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling. 2 Algemene ...

Opgaven examen vwo Scheikunde 2002 - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VWO/Scheikunde/2002/I/Scheikunde%201/scheikunde%201%202002%20I_opgaven.pdf

27 mei 2019 ... Zo zijn de loopsnelheden van glyceryltripalmitaat en glyceryltristearaat, beide glyceryltri-esters van verzadigde vetzuren, aan elkaar gelijk.

Examen scheikunde VWO tijdvak 2 2009 antwoordmodel

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-VWO/V2009-2_antw.pdf

Examen scheikunde VWO tijdvak 2. 2009 ... De pH van speeksel ligt dichter bij de pKZ van CO2 H2O (H2CO3) dan bij de pKz van HCO3. – dus moet in ...

Opgaven examen vwo Scheikunde 2010 - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/VWO/Scheikunde/2010/II/Scheikunde/Scheikunde%202010%20II_opgaven.pdf

reactievergelijkingen worden afgeleid. Zo kan de omzetting van ethanol tot ethanal als volgt in een reactievergelijking worden weergegeven: C2H5OH NAD .

Examen scheikunde VWO tijdvak 2 2012 antwoordmodel - Will de Wolf

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-VWO/V2012-2_antw.pdf

9,649X104 C/mol (Tabel 7: constante van Faraday). 3,415·104 C ≡ 3,415·104 C : 9,649·104 C/mol = 0,3268 mol e. ‒. Daar 1 mol e. ‒ ≡ ½ mol H2S volgt 0 ...

Examen scheikunde HAVO tijdvak 2 2016 uitwerkingen

https://willdewolf.nl/pdf/Examens-HAVO/H2016-2_antw.pdf

In Binas tabel 45A staat dat een zout slecht oplosbaar is als de oplosbaarheid kleiner is dan 0,01 mol/L. Omdat 2,0·10–3 < 0,01 is CaC4H4O6 een slecht ...

Examen scheikunde VWO tijdvak 1 2019 uitwerkingen - Will de Wolf

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-VWO/V2019-1_antw.pdf

Examen scheikunde VWO tijdvak 1 2019 uitwerkingen. Afval hout als grondstof. 2p. 1. Massa zwavelzuur = 0,030 x 200 kg → massa geconcentreerd zwavelzuur ...

Opgaven examen havo Scheikunde 2011 - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/HAVO/Scheikunde/2011/I/Scheikunde%20%28Pilot%29/Scheikunde%20%28pilot%29%202011%20I_opgaven.pdf

scheikunde (pilot). Bij dit examen ... Geef de reactievergelijking van de omzetting van bismutglans tot bismutoxide. 3p. 4 ... moleculen reageert volgens reactie 1.

Examen scheikunde VWO tijdvak 1 2016 uitwerkingen - Will de Wolf

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-VWO/V2016-1_antw.pdf

Als hier de dipool-dipoolbinding bepalend zou zijn voor de hoogte van het kookpunt, zou het kookpunt van de stof SiHCl3 hoger kunnen zijn dan dat van SiCl4.

Examen scheikunde VWO tijdvak 1 2018 uitwerkingen - Will de Wolf

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-VWO/V2018-1_antw.pdf

Examen scheikunde VWO tijdvak 1 2018 uitwerkingen. De PEF-fles. 2p. 1. In moleculen glucose zijn zes C atomen aanwezig. In moleculen HMF en van alle ...

Opgaven examen havo Scheikunde 2000 - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/HAVO/Scheikunde/2000/I/Scheikunde/scheikunde%202000%20I_opgaven.pdf

26 mei 2017 ... Geef de structuurformules van alle isomeren met de molecuulformule C2H2ClF3. ... De gassen methaan en koolstofdioxide ontstaan in de.

Examen scheikunde HAVO tijdvak 1 2017 uitwerkingen

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-HAVO/H2017-1_antw.pdf

Examen scheikunde HAVO tijdvak 1. 2017 uitwerkingen ... 13 Het aantal mol crosslinks = 2. 2. 109 g/mol ... (ook) voor de vor- ming van crosslinks / een gel.

Examen scheikunde HAVO tijdvak 2 2017 uitwerkingen ...

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-HAVO/H2017-2_antw.pdf

Uitwerking examen HAVO 2e tijdvak 2017. 1. Examen scheikunde HAVO tijdvak 2 2017 uitwerkingen. Jodiumtinctuur. 2p. 1. Joodmoleculen zijn ...

Examen scheikunde VWO tijdvak 2 2015 uitwerkingen - Will de Wolf

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-VWO/V2015-2_antw.pdf

Examen scheikunde VWO tijdvak 2. 2015 uitwerkingen. Dicoumarol. 2p. 1. 2p. 2 immers. 3p. 3 stap 1: salpeterzuur of zwavelzuur of azijnzuur of ...

Examen pilot scheikunde VWO tijdvak 1 2013 ... - Will de Wolf

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-VWO/Pilot/V2013-1p_antw.pdf

2 FeS2 16 H2O 7 O2 → 2 FeSO4.7H2O 2 H2SO4. 3p. 3 ... Voor de molaire massa van de verbinding X geldt: z·16,00 mg/mmol 9·12,01 mg/mmol .

Examen scheikunde VWO tijdvak 2 2014 antwoordmodel - Will de Wolf

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-VWO/V2014-2_antw.pdf

Methylethanoaat. 2p. 20 In de eerste kolom wordt de stof met het laagste kookpunt afgescheiden. In de tweede kolom wordt dus methanol afgescheiden.

Examen scheikunde VWO tijdvak 2 2016 uitwerkingen - Will de Wolf

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-VWO/V2016-2_antw.pdf

Examen scheikunde VWO tijdvak 2. 2016 uitwerkingen. Chillen bij – 60 0C. 4p. 1. 2p. 2. Bij de reactie ontstaan twee H ionen. Om de ladingsbalans kloppend te ...

Examen scheikunde VWO tijdvak 2 2017 uitwerkingen - Will de Wolf

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-VWO/V2017-2_antw.pdf

Examen scheikunde VWO tijdvak 2 2017 ... 23 De aanwezige ketendelen in pNIPAM kunnen (door de crosslinks) niet vrij bewegen ten opzichte van el-.

Opgaven examen havo Scheikunde 1999 - SSL Leiden

https://static.sslleiden.nl/alleexamens/files/HAVO/Scheikunde/1999/II/Scheikunde/scheikunde%201999%20II_opgaven.pdf

Geef de covalentie van stikstof en geef aan hoe uit deze covalentie kan worden afgeleid dat de atomen in een molecuul N2 zeer sterk aan elkaar gebonden zijn.

Examen scheikunde HAVO tijdvak 2 2015 uitwerkingen

https://willdewolf.nl/pdf/Examens-HAVO/H2015-2_antw.pdf

Examen scheikunde HAVO tijdvak 2. 2015 uitwerkingen. Autobanden. 2p. 1. 1p. 2. 1p. 3. Covalente of atoombinding. 2p. 4. Argument voor Joost: Hoe hoger het ...

Examen scheikunde HAVO tijdvak 1 2015 uitwerkingen

https://willdewolf.nl/pdf/Examens-HAVO/H2015-1_antw.pdf

Examen scheikunde HAVO tijdvak 1. 2015 uitwerkingen. Mayonaise. 2p. 1. De C15H31 groep komt voor in palmitinezuur. Dit vetzuur behoort tot de verzadigde ...

Examen scheikunde HAVO tijdvak 2 2017 ... - Will de Wolf

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-HAVO/H2017-2_antw.pdf

Uitwerking examen HAVO 2e tijdvak 2017. 1. Examen scheikunde HAVO tijdvak 2 2017 uitwerkingen. Jodiumtinctuur. 2p. 1. Joodmoleculen zijn ...

Examen scheikunde VWO tijdvak 1 2015 uitwerkingen - Will de Wolf

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-VWO/V2015-1_antw.pdf

1. Examen scheikunde VWO tijdvak 1. 2015 uitwerkingen. Stanyl. 3p. 1. 3p. 2. 1 mol butaan-1,4-diamine ≡ 4 mol H2. 1,0·103 kg butaan-1,4-diamine ≡ 1,0·103 ...

Examen scheikunde VWO tijdvak 2 2013 antwoordmodel - Will de Wolf

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-VWO/V2013-2_antw.pdf

Examen scheikunde VWO tijdvak 2. 2013 antwoordmodel. Kwikvergiftiging ... X = [H3O ] = 5,65·10‒5 pH = ‒log 5,65·10‒5 = 4,25. 2p. 16 De geleiding van de ...

Examen scheikunde HAVO tijdvak 2 2015 uitwerkingen - Will de Wolf

https://willdewolf.nl/pdf/Examens-HAVO/H2015-2_antw.pdf

Examen scheikunde HAVO tijdvak 2. 2015 uitwerkingen. Autobanden. 2p. 1. 1p. 2. 1p. 3. Covalente of atoombinding. 2p. 4. Argument voor Joost: Hoe hoger het ...

Examen scheikunde HAVO tijdvak 1 2015 uitwerkingen - Will de Wolf

https://willdewolf.nl/pdf/Examens-HAVO/H2015-1_antw.pdf

Examen scheikunde HAVO tijdvak 1. 2015 uitwerkingen. Mayonaise. 2p. 1. De C15H31 groep komt voor in palmitinezuur. Dit vetzuur behoort tot de verzadigde ...

Examen scheikunde HAVO tijdvak 1 2017 uitwerkingen - Will de Wolf

https://www.willdewolf.nl/pdf/Examens-HAVO/H2017-1_antw.pdf

Examen scheikunde HAVO tijdvak 1. 2017 uitwerkingen ... 13 Het aantal mol crosslinks = 2. 2. 109 g/mol ... (ook) voor de vor- ming van crosslinks / een gel.

Examen scheikunde HAVO tijdvak 2 2016 uitwerkingen - Will de Wolf

https://willdewolf.nl/pdf/Examens-HAVO/H2016-2_antw.pdf

In Binas tabel 45A staat dat een zout slecht oplosbaar is als de oplosbaarheid kleiner is dan 0,01 mol/L. Omdat 2,0·10–3 < 0,01 is CaC4H4O6 een slecht ...

BOSWELL-BÈTA James Boswell Examen Scheikunde Havo ...

http://www.boswell-beta.nl/docs/vbexskhavo.pdf

Verbinding A kan worden gesynthe seerd uit een alkanol en een alkaanzuur. 4p c. Geef in structuurformules de reac e tussen het betreffende alkanol en een ...

BOSWELL-BÈTA James Boswell Examen Scheikunde VWO ...

http://www.boswell-beta.nl/docs/vbexskvwo.pdf

Binas 5e druk of Binas 6e druk, geef aan welke versie je hebt gebruikt. • Rekenmachine. • Tekenmateriaal. BOSWELL-BÈTA. James Boswell Examen.

scheikunde havo Uitwerkingen scheikunde 5 - Malmberg

http://nova-scheikunde.prd.vo.malmberg.nl/uploads/asset/document/71595/Nova_sk_5havo_uitwerkingenboek.pdf

3. Praktijk. Chemie in het aquarium. 3. Fosfor voor cola en kunstmest. 4. Theorie. 1 Zure, basische en neutrale oplossingen 5. 2 Zuren en zure oplossingen. 6.

Blad 1 Examen N-Examen - Ham-Radio.nl

https://cdn.ham-radio.nl/pdf/2017-N/20170517N.pdf

17 mei 2017 ... N-examen 17-05-2017; 15:00 uur. Blad 3. Opgave nummer. 9. ln R2 wordt 20 watt gedissipeerd. ln RМ wordt dan gedissipeerd: RО = 30().

Examen Wiskunde voor economen Examen wiskunde - Ekonomika

https://ekonomika.be/wp-content/uploads/2020/02/Examen_juni_Wiskunde_voor_economen_2016.pdf/download

En tussen man en man zonder bagage dus delta v = 0 kan je dus alpha berekenen. B)Indien men 5km/u sneller gaat, maar het verbruik moet gelijk blijven, ...

onderwerp van onderzoek - Fws

https://www.fws.nl/sites/fws/files/field/file-attachment/NationaleFrisseDrankenOnderzoek2019_Rapport_Website%20FWS.pdf

vervolgens de frisse drank drinkers geselecteerd (drinken minimaal eens per maand fris). > De representativiteit is ... ontwikkeld door de MOA en het CBS.

Woninginbraak is geen vet onderwerp - Het CCV

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Woninginbraak/ccv-flyer-a4---studenten-utrecht-jh18.02.2016.pdf

studenten komt, net zoals in andere studentensteden, ook in. Utrecht ... Volgens Van Linschoten zijn studenten moeilijk ... vindt u in dit webdossier het resultaat.

Onderwerp Datum - Trubendorffer

https://www.trubendorffer.nl/wp-content/uploads/2018/01/Trubendorffer-Verwijsbrief-3.pdf

Informatie verslavingsbehandeling en verwijzing Trubendorffer. Geachte heer/ mevrouw, ... Tilburg, Den Haag en Nijmegen. We zijn door onze vijf vestigingen, ...