RVB12-0013 Gewijzigd vaststellen ... - Gemeente Bergen op Zoom

bestemmingsplan “Rijksweg A4”. 4. Familie Botermans, Laageinde 24, 4614 PW Bergen op Zoom. Gevreesd wordt, dat de parallelweg tot verkeersonveilige ...

RVB12-0013 Gewijzigd vaststellen ... - Gemeente Bergen op Zoom - Gerelateerde documenten

Toekomstvisie Bergen op Zoom 2025 - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/Bestuur/Gemeentelijk_organisatie/Toekomstvisie_Bergen_op_Zoom_2025.org

18 nov 2008 ... De toekomstvisie van de gemeente Bergen op Zoom voor 2025 geeft richting aan ... kraamzorg tot begeleiding in een hospice. De zorg moet ...

Binnenstadsmonitor Bergen op Zoom - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/Ondernemers/Bergen_op_Zoom_Bedrijvenstad/Binnenstad/Detailhandel/rapport_binnenstadsmonitor_boz.org

gemiddelde van de koopzondagen. ... gratis entree op koopzondag. ... In 2008 hebben de wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en.

Starterswijzer Bergen op Zoom - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/Ondernemers/Starters/Algemeen/starterswijzer_bergen_op_zoom.org

Belastingdienst Zuidwest / Kantoor Roosendaal ... 4700 KT ROOSENDAAL ... De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij heeft een speciaal starterscentrum, ...

Gemeen n op Zoom 2- - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/bis/Begroting_Jaarrekening/2010/Beleidsverslag_2010_en_jaarrekening_2010.org

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, ... Soomland, gemeente Bergen op Zoom, Helmig Holding, Stichting Stadsherstel.

Publicatie gewijzigd vaststellen van het Bestemmingsplan ...

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-8433.pdf

12 feb 2020 ... De gemeenteraad van Boekel heeft op 12 december 2019 het bestemmingsplan 'Omgevingsplan. Buitengebied 2016' (Met IDN-code: NL.

Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Nijmegen ...

https://www.nijmegen.nl/gns/index/pc/R2017-004gewijzigd%20vaststellen%20bestemmingsplan%20Nijmegen%20Groenewoud%20Kwakkenberg.pdf

17 jan 2017 ... Groenewoudseweg 1-3: Op dit perceel is al geruime tijd, al voor de vaststelling van het voorgaande bestemmingsplan. (Groenewoud 1971-A) ...

--- ::>- - - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/bis/Begroting_Jaarrekening/2019/RVB19_0039_Jaarstukken_2018_en_diverse_jaarverslagen_2018/Bijlage_5_Evaluatieverslag_uitvoeringsprogramma_2018_Handhaving.org

Gemeente Bergen op Zoom. --- ::>- -. Evaluatieverslag uitvoeringsplan handhaving. 2018. Vastgesteld door het college op : 16 april 2019. Portefeuillehouders.

Gemeente ñ Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/bis/College_B_W/Brieven_en_overige_informatie_van_college_aan_raad/2019/20_03_2019_Eerste_Bestuurlijke_Voortgangsrapportage_Stedelijke_Ontwikkeling_2019_U19_004302.org

Uitvoering woonrijp maken. Escarp bij Havenstaete. 8. Gemeente Bergen op Zoom - Eerste Bestuurlijke Voortgangsrapportage Stedelijke Ontwikkeling 2019 ...

WOZ - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/bis/College_B_W/Brieven_en_overige_informatie_van_college_aan_raad/2013/06_08_2013_Reactie_op_toezegging_uit_commissie_B_B_inzake_dhr_Smulders_WOZ.org

gemeenschappelijke regeling belastingsamenwerking West-Brabant; o het signaleren van ... hem te bellen en de wijze van de afhandeling van de klacht.

Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/bis/Gemeenteraad/Raadsbesluiten/2011/Raadsvergadering_d_d_28_april_2011/RVB11_0021_Ontwikkelscenario_doorstart_Bergse_Haven.org

28 april 2011 ... naar Bergen op Zoom als vestingstad aan het water van de Schelde. ... Hoeven, Imabo Logus, Zeelandhaven 7, 4612 PC, Bergen op Zoom):.

.---::::=--- ~ - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/bis/College_B_W/Raadsmededelingen/2013/RMD13_0018_Ontwerpbestemmingsplan_Nieuwe_Vesting.org

16 april 2013 ... Het Groot Arsenaal aan de oostzijde van de Ham herinnert nog aan de belangrijke Vestingstad met haven die. Bergen op Zoom was. Structuur.

1 3 MEI 2015 - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/bis/College_B_W/Brieven_en_overige_informatie_van_college_aan_raad/2015/13_05_2015_Informatie_uitvoering_motie_en_toezeggingen_rond_de_BWB.org

3 mei 2015 ... 5.5%. 6,1%. 4,7%. 2.7%. 3,8% en overige woningen. Percentage garageboxen ... Apeldoorn. Almere. Zaanslad. Deventer. ·s-Hertogenbosch.

d.d. 0 8 NOV. 2017 - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/bis/Begroting_Jaarrekening/2018/RVB17_0067_Begroting_2018_en_Meerjarenraming_2019_2021.org

8 nov 2017 ... De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit dat de programmabegroting voor bovengenoemd dienstjaar, met goedkeuring ... 2.2 In het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt gewerkt met ... Suzuki Jimney Handhaving.

Binnenstadsmonitor - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/Ondernemers/Bergen_op_Zoom_Bedrijvenstad/Binnenstad/Detailhandel/rapport_binnenstadsmonitor_boz.org

IJsbaan. 19.000. December. 1x p.j.. Bron: Gemeente Bergen op Zoom. Vooral de Vastenavond en Krabbenfoor zijn evenementen die veel bezoekers trekken.

-3 FEB. 2017 - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/bis/College_B_W/Raadsmededelingen/2017/RMD16_0049_Ontwerpbestemmingsplan_Poelekes.org

3 feb 2017 ... het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, atr· ~. (' ,J. ~e,yl. mr. ... Of de behoefte actueel is, wordt onder meer bepaald aan de hand ... theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen ...

3 1 JAN. 2019 - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/bis/College_B_W/Brieven_en_overige_informatie_van_college_aan_raad/2019/31_01_2019_Grondbedrijf_2019_U19_001514.org

1 jan 2019 ... Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Roosendaal. ... gedifferentieerd naar de kernen Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat. Grondprijs ...

Rabobank - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/bis/Gemeenteraad/Schriftelijke_vragen/2017/Oktober_2017/GBWP_Verdwijnen_voorzieningen_Halsteren/Antwoord_aan_GBWP_Verdwijnen_voorzieningen_Halsteren_U18_002109.org

9 feb 2018 ... Geen Rabobank geldautomaat in Halsteren-Lepelstraat was ook voor ... wij ook aangeven dat wij deze service vooralsnog voor de mensen uit ...

j"rD - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/bis/dsresource?objectid=bfd0555c-faa0-4ad5-8140-67a6ad9b4413

LTC Smash heeft vanwege het aantalleden behoefte aan uitbreiding van de baancapaciteit op sportpark. Rozenoord. Hiervoor heeft de vereniging een verzoek ...

Untitled - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/bis/College_B_W/Raadsmededelingen/2011/RMD11_0035_Voorontwerpbestemmingsplan_De_Zeeland.org

De locatie De Zeeland in Bergen op Zoom wordt getransformeerd en krijgt een nieuwe invulling en betekenis voor ... Bakker, Roobol,. Sani Dump, TMC. 25.526.

2 8 OKT 2015 - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/bis/College_B_W/Brieven_en_overige_informatie_van_college_aan_raad/2015/28_10_2015_Beantwoording_technische_vragen_2e_Concernbericht_2015_en_Begroting_2016.org

8 okt 2015 ... Nakomen samenwerkingsafspraken met Brummelhuis/. ZeeBrabouw omtrent de verkoop en promotie van bouw- kavels. Wat is het risicoprofiel ...

19 DEC, 2018 - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/bis/Gemeenteraad/Schriftelijke_vragen/2018/November_2018/GBWP_Huisartsen/Antwoord_aan_GBWP_Huisartsen_U18_018117.org

19 dec 2018 ... En het overstappen naar een andere huisarts bij ... iemand niet dezelfde opvattingen over zorg heeft (bijvoorbeeld over euthanasie);. » de arts ...

2 3 FEB. 2017 - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/bis/College_B_W/Raadsmededelingen/2017/RMD17_0005_Bouwplannen_centrale_huisvesting_Bergse_carnavalsbouwclubs_en_Stichitng_Vastenavend.org

3 feb 2017 ... besluitenlijst van 1 november 2016 melding maakt van het collegebesluit;. - Via de dagmail is ... stichtingen en de Cultuurvisie van de gemeente Bergen op Zoom. Veiligheid. Veiligheid is ... Wat de kermis- exploitanten met de ...

0 1 NOV. 2013 - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/bis/College_B_W/Brieven_en_overige_informatie_van_college_aan_raad/2013/01_11_2013_Historie_situatie_h_Onderdak.org

1 nov 2013 ... Gemeente v Bergen op Zoom ... mogelijk dossier over de situatie rondom het dierenasiel h'Onderdak en de verplaatsing te doen toekomen.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW - Gemeente Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/bis/Gemeenteraad/Raadsbesluiten/2017/Raadsvergadering_d_d_20_december_2017/RVB17_0076_Algemene_Plaatselijke_Verordening.org

20 dec 2017 ... Plaatselijke Verordening 2016, vastgesteld op 28 januari 2016, inclusief de op 25 oktober 2017 ... (CVDR) en in de Bergen op Zoomse Bode.